Suid Afrika en Afrika tak van die
"Almightywind Wildfire Last Chance Ministry©"


If you are speaking a different language, please click here to visit our Main Website, Amightywind.

AfricaForYAHUSHUA is die Suid Afrikaanse Tak van die AmightyWind Bediening

Besoek Amightywind.com en sien die mooiste webwerf op die internet, wat aanlyn is al vanaf 1994! Hierdie gesalfde bediening met Hebreeuse wortels, wat op die Bybel gebasseer is, met evangeliese leerstellings, kan nie met enige ander bediening vergelyk word nie! Kom en sien wat jou kerke nie vir jou wil leer nie, wat niemand anders vir jou wil leer nie, behalwe Elisheva Eliyahu.Shalom my naam is Elisheva Eliyahu, 'n Apostel, Profeet, Pastoor en Leier van hierdie Hebreeuse wortels, Bybelse gebasseerde Messiaanse Joodse NUWE BLOEDS VERBOND internasionale bediening van YAHUSHUA HA MASHIACH vir die Glorie van die HEMELSE HEILIGE DRIE-EENHEID, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH.

Dankie dat julle ons besoek.

Kyk op! Vir die wat Gebooie en wette van YAHUVEH liefhet en gehoorsaam, julle verlossing kom nader!


Geseënde Pentecost/Shavuot Amightywind Bediening!

Pentecost (Pinkster)/Shavuot is 'n fees wat die afkoms van die RUACH HA KODESH (Heilige Gees) op die Apostels en vroulike volgelinge van YAHUSHUA herdenk.

Die Joodse Pentecost, of Shavuot, word ook genoem:

Die Fees van Weke (Deutoronomium 16:10)
Die Oesfees (Eksodus 23:16)
Die Dag van Eerstelinge (Numeri 28:26)

Pentecost is die enigste fees waarvoor geen spesifieke datum in die Bybel gegee word nie. Die volk is eerder opdrag gegee om sewe weke te tel “...van die môre ná die Sabbat af, van die dag af dat julle die beweegoffergerf [omer] gebring het.

Lev. 23:15 "Jy moet sewe volle weke tel vanaf die dag ná die Sabbat, van die dag af dat jy die beweegoffergerf gebring het. Hierdie vakansiedag vind plaas in die maande Mei of Junie op die Gregoriaanse kalender. Dit is die suksesvolle afsluiting van die eerste koringgroeiseisoen en die herdenking van die gee van die Torah op die berg Sinai.

Die mees basiese begrip van Pentecost is dat dit is wanneer die eerstelinge van die Koringoes aan YAHUVEH aangebied word. Maar, meer relevant is dat Shavuot/Pentecost die fees is wat die gee van die "Wet" of Torah by Berg Sinai (Eksodus) herdenk EN dit is wanneer YAHUSHUA die eerste keer met die Heilige Gees en Vuur gedoop het (Handelinge).

Dit is wat deur die profeet Joël gespreek is; En dit sal gebeur in die laaste dae, sê YAHUVEH, Ek sal van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmanne sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En op my diensknegte en oor my diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort; en hulle sal profeteer..

Nadat Petrus hulle vraag beantwoord het oor wat besig was om te gebeur, het hy sy boodskap verduidelik – YAHUVEH se boodskap aan Israel in vers 22-36. Wat was die boodskap van Pentecost? Petrus se punt in die boodskap is dat YAHUSHUA die Messias van Israel is. Petrus gebruik vier feite om te bewys dat YAHUSHUA die Messias was::

- Sy wonderwerke bewys dat Hy deur YAHUVEH gestuur was. (vers 22)
- Sy dood was volgens YAHUVEH se plan (v. 23)
- Sy opstanding is in die Ou Testament geprofeteer en bewys dat Hy die Messias is (v. 24-32)
- Sy hemelvaart na die Hemel en sy uitstorting van die RUACH HA KODESH is geprofeteer en bewys dat Hy die Messias is (v. 33-35)

Ons bid dat jou Pentecost (Pinkster)/Shavuot gevul word met 'n groter salwing van die RUACH HA KODESH (HEILIGE GEES).

In YAHUSHUA HA MASHIACH se Naam en liefde, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu

As jy meer wil weet oor Pentecost (Pinkster)/Shavuot en Heilige Profesieë oor Shavuot wil lees, klik asseblief op die skakel hieronder:


Aftelling van die Omer 2022


YAHUSHUA is ons eksodus op Passover (Pasga)! HY sal Weereens Vrymaak!Hag Pesach Sameach/Geseënde Passover (Pasga) Geliefde Amightywind Bediening!

Gedurende hierdie tyd van Passover (Pasga) en die Fees van Ongesuurde Brood, word suurdeeg wat gewoonlik in die huis gevind word verwyder uit die huis om te verseker daar is geen suurdeeg gedurende die week van hierdie Hoog Heilige Fees nie. Nietemin, gedurende hierdie tyd waar sommige lande steeds onder inperking is van die pandemie. Voedsel is skaars in sommige lande. YAHUSHUA HA MASHIACH het vir my gesê dat dit nie nodig is om die suurdeeg uit te gooi wat in julle huis is nie. Julle kan net een plek kies in julle huis of ‘n kas om dit in te plaas en plak daardie kas toe. Natuurlik, as brood met gis in al is wat jy het en dit is al wat jy kan bekostig, dan asseblief moenie dit weggooi nie maar eet dit. YAHUSHUA HA MASHIACH ken jou hart en sal dit nie teen jou hou nie. Wat ons almal vir seker moet weet is dat die gis ook bekend as sonde nie toegang gegee moet word in ons huise, ons tempels nie. Wandel en leef Heilig vir YAH.

"Vir diegene van julle wat nie Lam kan bekostig nie, julle is welkom om enige tipe vleis/pluimvee/vis te eet wat jy kan bekostig selfs geblikte vleis sal doen. Probeer om nie varkvleis te eet gedurende hierdie heilige tyd nie, nietemin, as dit al is wat jy het en kan bekostig, YAHUSHUA HA MASHIACH ken jou hart en situasie. YAHUSHUA HA MASHIACH het daardie Heilige vleklose offer-lam geword sodat ons vergewe mag word vir ons sondes. HY ken ons harte. HY weet wat jy kan bekostig.
Ek wil hê almal moet onthou gedurende hierdie Passover (Pasga), gedurende die tyd van Moses toe YAHUVEH die kinders van Israel opdrag gegee het, voordat YAHUVEH voort gespreek het uit Moshe (Moses) het HY die gelowiges in YAHUVEH opdrag gegee om ‘n lam te slag en die bloed aan die deurposte te sit (die ingang na die deur van hulle huis). Hierdie bloed was net ‘n simbool van die ware suiwer, heilige offer-lam wat beide GOD in die gees was en man in die vlees.


YAHUSHUA ha MASHIACH word baie maal vergeet gedurende hierdie tyd wanneer ons Passover (Pasga) vier en die fees van ongesuurde brood. Die kinders van Israel was beskerm teen al die 10 plae omdat hulle die instruksies van YAHUVEH gegee deur die bybelse Moshe (Moses) gehoorsaam het. Wat ek gaan doen is om julle te herinner dat ons geliefde ABBA YAHUVEH ons toe eksodus gegee het, en alhoewel die plae neergekom het op die Egiptenare, het hulle nooit ‘n aanbidder van YAHUVEH geraak nie.
YAHUVEH het vir ons ‘n nuwe bloed verbond gegee en YAHUSHUA ha MASHIACH is daardie nuwe bloed verbond. YAHUSHUA ha MASHIACH het daardie offer-lam geword. Skrif sê sonder die vergieting van bloed is daar geen kwytskelding van sonde nie. YAHUSHUA ha MASHIACH, o ons LOOF U! U het daardie offer-lam geword, so heilig en perfek, en sondeloos op elke manier terwyl U die nuwe bloed verbond geword het. U het vir ons ‘n eksodus gegee op ‘n nuwe manier. U het vir ons ‘n eksodus gegee vir die kwytskelding van ons sondes. U het vir ons ‘n eksodus gegee deur die enigste WEG die WAARHEID en die LEWE (Joh 14:6) te wees.

U het gewillig U lewe neergelê, en op 33 jaar oud was U gemartel, U was gespot. Spykers het U hande en voete deurboor, en vir drie ure het U ongekende angs gely sodat ons onder U nuwe bloed verbond kon wees en ABBA YAHUVEH ons daardie intersessor sou gee sodat ons SY troon kon nader. Daar is net een manier om dit te doen. Deur U Naam en U bloed. Want U het die prys betaal vir die bloed versoening vir ons sondes.

Hierdie is U woorde, “EK is die enigste WEG die WAARHEID en die LEWE. Niemand kan na ABBA YAHUVEH gaan behalwe deur MY naam nie” en dit is alleen deur die bloed wat U gestort het vir ons en daardie heilige, sondelose, perfekte offer-lam van YAHUVEH geword het wat HY vereis het.

Amightywind Bediening is ‘n nuwe bloed verbond bediening. Ons is nie ‘n ou bloed verbond nie. Die ou bloed verbond kan niemand red nie. Dankie dat U ons eksodus word terwyl ons nou sê, ons het vergifnis gevra vir al ons sondes. Ons het ons sondes bely. Ons het weggedraai van boosheid en ons is vasberade om gebod onderhouers te wees. Ons het U gevra om U lewe deur ons te leef en ons aanbid U en erken U as die enigste MESSIAS.

Ons LOOF U YAHUSHUA HA MASHIACH terwyl U ons skoon was van ons sondes, want daar is nie een perfekte een wie ooit hierdie aarde bewandel het wat perfek is behalwe U YAHUSHUA, ons GELIEFDE MESSIAS. Dank U, geliefde YAHUSHUA, vir die nuwe bloed verbond. Waaronder elke aanbidder van U nou is. Dank U YAHUSHUA U het ons nie alleen gelaat nie, maar U het die trooster geplaas, die soete RUACH HA KODESH, ons IMMAYAH reg binne-in ons liggame so wanneer ons verkeerd doen sal ons aangekla word en ons sal daardie stem hoor sê, “Bely” voor U YAHUSHUA.

O, geliefde YAHUSHUA, hierdie wêreld is nie ons tuiste nie. satan beheer dit op hierdie tydstip. O, maar ons wag vir YAHUSHUA HA MASHIACH, vir U om weer te kom, want U sal heers en regeer oor hierdie aarde. Ons dank U YAHUSHUA dat ons weergebore is deur die naam en bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH. Ons dank U geliefde YAHUSHUA, wanneer ons weergebore is, het die ou verbygegaan en ons is ‘n nuwe skepping in YAHUSHUA en dit is nie ons wat lewe nie maar dit is U wat lewe deur ons.

Almal in Amightywind gemeente, dankie vir julle liefde. Dankie dat julle skild krygers is en Amightywind Bediening bedek en beskerm. Dankie dat julle my bedek met julle gebede veral julle heilige manne. Dankie vir die finansiële ondersteuners van hierdie bediening. Dankie vir die 500,000 YAHUSHUA se demon stompers wie oral oor die wêreld is. Dankie, Amightywind Gemeente.

Groot is julle seëninge in die hemel, HY sal nie toelaat dat enige vloeke op ons kom nie. Ons sal lewe en nie sterf nie om die werk te verklaar en die getuienis en evangelie van YAHUSHUA ha MASHIACH. GELUKKIGE GESEENDE Passover (PASGA) my geliefdes van Amightywind Gemeente. O, hoe sien ek uit om julle in die hemel te ontmoet YAHUSHUA sal ieder en elkeen van julle in die Hemel beloon deur nog ‘n toets te slaag soos ek doen en alle EER aan YAHUSHUA te gee.

Want HY alleen is ons oorwinning so onthou dit op hierdie Passover (Pasga). Hierdie is een van my gunsteling skrifte wat ek met julle wil deel. Hierdie is waarop ons staan gedurende hierdie eind tye, ons staan op hierdie twee skrifte en glo dit saam met my:

Jesaja 43:1,2,4:
Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper—
o Jakob, en jou Formeerder,
o Israel: Wees nie bevrees nie, want EK het jou verlos;
EK het jou by jou naam geroep; jy is myne!

As jy deur die water gaan,
is EK by jou;
en deur die riviere—
hulle sal jou nie oorstroom nie;
As jy deur vuur gaan,
sal jy jou nie skroei nie,
en die vlam sal jou nie brand nie.

Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is,
en EK jou liefhet,

2 Korintiërs 4:8-9:
““In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is verleë, maar nie radeloos nie;
Vervolg, maar nie verlate nie; neergewerp, maar nie vernietig nie.””

Nou geniet julle Passover (Pasga), geniet julle seder, wat ek geprofeteer het, het gebeur vir die LOF EER en GLORIE VAN ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA en ons IMMAYAH SOETE SHIKHNYAH HEERLIKHEID!

In YAHUSHUA HA MASHIACH se naam en shalom,
Apostel Profeet Elisheva Eliyahu

Passover (Pasga) Sedar/Ete

Begin: Vrydagaand 15 April 2022

Ongesuurde Fees Datums

Begin: Vrydagaand 15 April 2022
Endig: Saterdagaand 23 April 2022
~ Die agste dag is opsioneel ~

Passover Seder (Kliek hier)

Ongesuurde Brood (Kliek hier)

Laaste Avondmaal (Kliek hier)

Gebed vir YAHUSHUA ha MASHIACH (Kliek hier)

Om meer te leer oor Pasga en die Ongesuurde Fees Viering, kliek asseblief hieronder (In Afrikaans):

Gaan Voort Om Te Vier!! 27, 'n Nog 'n Jaar van Oorwinning in YAHUSHUA!Gaan voort om saam met ons die 27ste jaar van hierdie Bediening wat die Evangelie verkondig, te vier! Vier die hele jaar. (Die verjaarsdag van die bedieningswebwerf AmightyWind.com 4 April val ook saam met profeet Elisheva se verjaardag.)

Vir meer as 27 jaar het hierdie Messiaanse Joodse Pinksterbediening die #Evangelie van YAHUSHUA HA MASHIACH verkondig en multimiljoene siele na YAHUSHUA HA MASHIACH gebring WIE die WEG, die WAARHEID en die LEWE is (Joh 14:6)! YAHUSHUA HA MASHIACH is die ENIGSTE EEN DEUR WIE ons gered word deur bekering en wegdraai van sonde (Hand 4:12). Meer as 52 tale met "Bewys agter die profesieë." Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu het bly opstaan ​​deur die krag en sterkte van YAHUSHUA HA MASHIACH ten spyte van meedoënlose aanvalle van die verwerplike vyande. Die poorte van die hel kon nie seëvier teen YAH se Bediening nie In plaas daarvan het profeet Elisheva Eliyahu net sterker en dapper geword AmightyWind Bediening het net voorspoedig en gefloreer deur die Oorwinnende Hande van ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH & die RUACH HA KODESH alleen. Alle Lof, Glorie en Eer aan YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH & DIE RUACH HA KODESH Nou en vir altyd Amen.
'n Magtige Stormwind wat die Wêreld Oorweldig, en wat Lewens al meer as 27 jaar lank raak


Gelukkige Verjaarsdag YAHUSHUA! Dit Is Net Die Begin, Tot Die Einde Van Hanukkah! Sukkot Veesvieringe!!Nuwe Reddings Gebed 2019!


Shalom geliefde Amightywind Gemeenskap.

Daar is 'n nuwe video platform genaamd rumble.com. Ek et 'n kanaal daar met videos wat ek opgelaai het, omdat daar nog vryheid van spraak is op rumble. Die video weergawe van hierdie boodskap sal nie op Youtube vrygestel word nie, as gevolg van hulle sensuur beleid. Ek nooi julle om asseblief saam met ons te kom na rumble.com, en indien jy wil, om op my kanaal te "subscribe" en deel die liefde, terwyl ons YAHUSHUA se Woorde ver en wyd versprei.

Maak gereed om te Rumble!!Om my kanaal te besoek op RUMBLE, kliek asb op hierdie skakel:

https://rumble.com/c/c-443994Hou asseblief ons President Donald J Trump in julle gebede, veral vandag van alle dae. Mag ABBA YAHUVEH YAHUSHUA HA MASHIACH en die kosbare RUACH HA KODESH hom die Wysheid gee wat hy nodig het gedurende hierdie tyd in YAHUSHUA HA MASHIACH. In YAHUSHUA HA MASHIACH se Naam en liefde, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu.

Vredevolle Verenigde Vryheidstogte Regoor die Wêreld!Israel Armband Tracker Vorseer 'n 14 Dae Huis Kwarantyn, 2de Opsie is 'n Militêre Hotel'LEWENDIGE Onderhoud Gedurende Die Vredevolle 'Mars Vir Vryheid' ProtesoptogteIsraeli Vrou Vertel Die Wêreld Wat Waarlik Aan Die Gang Is In Israel Met Die Inentings!
Verklaring van Geloof

Ons Glo…
deur YAHUSHUA as MESSIAS te aanvaar en aan YAHUVEH en YAHUSHUA ons sondes te bely, weg te draai van daardie sondes en om ons bes te doen om te gehoorsaam, lief te hê, te aanbid, te dien en om in al ons weë ons geliefde VADER YAHUVEH en YAHUSHUA HA MASHIACH wat beteken (die Messias), eerste te stel, dat HY ons siele sal red en ons Hemel toe sal neem wanneer ons sterf of weggeraap word.

Ons Glo…
wanneer ons dit doen, kom die RUACH HA KODESH, ook genoem die Heilige Gees in ons liggame wat dan die Tempel van die RUACH HA KODESH word. Ons glo ons moet die duiwel en sy werke haat soveel as wat ons, ons YAHUVEH en YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH Liefhet. Ons moet alles wat Heilig is verdedig en alles wat onheilig is bestraf en ontken. Ons moet Heilig leef teenoor ons Messias en SY voorbeelde van Heiligheid volg.

Ons Glo…
ons is nie perfek nie, want alleenlik YAHUSHUA is perfek, maar wanneer ons sondig deur woord of daad kan ons uitroep in YAHUSHUA se naam en YAHUVEH vra om ons te vergewe, deur die gestorte bloed van YAHUSHUA oor ons sondes te pleit en vra dat hulle vergewe word, en dan hard te probeer om verblydend tot YAHUVEH en YAHUSHUA te bly.

Ons Glo…
alleenlik YAHUSHUA is ons bemiddelaar, nie sy Moeder Maria nie, en tog respekteer en eer en het ons haar lief omdat sy YAHUSHUA se moeder is. Maar, op geen manier aanbid of bid ons tot haar nie, want YAHUSHUA, alhoewel haar aardse seun, is ook haar Messias, want sy het hom ook HERE genoem. As Maria sondeloos was dan sou sy waardig gewees het om die sonde bloed offer by Golgota te wees. Die fout van die Katolieke Kerk is om haar gelyk te stel met YAHUSHUA. Daar is slegs een drie-enigheid en dit is die Vader YAHUVEH, SY Seun YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH. Nie een van ons sou gered gewees het as die RUACH ha KODESH ons nie getrek het om YAHUSHUA lief te he en as MESSIAS te aanvaar nie.

Ons Glo…
dat ons nodig het om die Joodsheid van ons Messias te leer en te bestudeer, wie ook genoem word Koning van die Jode. Hierdie Bediening glo ook dat ons die Heilige Feeste moet eer soos YAHUSHUA dit onderhou het en YAHUVEH dit beveel het en dit sluit in eer die Sabbat Dag en hou dit Heilig, wat die 7de dag is – Vrydag sononder tot Saterdag sononder. Hierdie Bediening het die mandaat van Jesaja 61. Hierdie Bediening glo daar is ‘n Hemel om te verkry en ‘n Hel om te verwerp en elkeen wat lewe maak hulle eie besprekings vir Hemel of Hel, afhangende van wat hulle met YAHUSHUA doen. Het hulle HOM hulle GOD en MESSIAS gemaak, ook genoem Redder?

Ons Glo…
alleenlik die Bybel is die geinspireerde en onfeilbare Woord van YAHUVEH in die oorspronklike skrywes. Ons glo dat die Woord van YAHUVEH, die Bybel en Torah nie kan lieg nie. Dat YAHUVEH die enigste Hemelse Vader is, Skepper van ALLES. Om die volledige verklaring van geloof te lees “click” asseblief hierKliek hier om die Verklaring van Geloof bladsy te besoek

Pasop vir die Totalitêre Diktatorskap Wat Kom na Amerika & Wêreld!Obama destyds en dis Biden nou. Hierdie Profesie was gegee 30 September 2009 en vrygestel 12 Oktober 2009. Nou kan almal sien dit het in vervulling gegaan in die jaar van 2020.

Moet nooit vergeet dat hierdie video verban sou gewees het op YouTube, so daarom is ek dankbaar om ‘n Rumble rekening te hê met geen sensorskap waar ons ‘n plek het om ons liefde en waardering te wys vir Trump op sosiale media. Almal, bid asseblief vir Rumble & ook Telegram, die enigste ander sosiale media wat ons op hierdie tydstip het.

Alhoewel die hele Profesie ‘n maand later gekom het, op 5 September 2009 het YAHUVEH in my slaap met my gepraat en HY het gesê— Totalitêre diktatorskap. Totalitêre diktatorskap. Totalitêre diktatorskap. Elisheva waarsku hulle. Die een wie homself "President van die Verenigde State" [2009] noem wil hê Amerika moet regeer word deur ‘n totalitêre diktatorskap. Die beste gesondheid sorg, [soos byvoorbeeld onder "Obama care"], sal slegs vir die rykes wees. Daar sal slegs twee klasse mense wees: die welgesteldes en daardie wie nou gesien word as die middelklas. Die middelklas sal die welgesteldes dien. En die armes sal stadig doodgemaak word deur geforseerde inentings, geforseerde aborsies en weiering van mediese hulp.

Die regering sal alles beheer. En hulle sal besluit wie sal lewe en wie sal sterf.

DRINGENDE Boodskap Van Apostel Profeet Elisheva Eliyahu - 3 Januarie 2021
Audio weergawe in EngelsDie ware Rudy Giuliani

Ons sien uit om jou in die Hemel te ontmoet Rudy Giuliani. Elkeen wat gebid het vir Rudy Giuliani en seëninge oor hom gebid het sal hom in die Hemel ontmoet. Alhoewel hy van kersfees praat en YAHUSHUA HA MASHIACH se geboorte, weet hy nie dat YAHUSHUA op 'n Sukkot gebore was nie, en hy word net verantwoordelik gehou vir wat hy weet. Dit daar gelaat, hy erken steeds die geboorte van YAHUSHUA HA MASHIACH JESUS CHRISTUS en hy sien eerder dit as die ware rede van hierdie seisoen.
President Trump Lees Vanuit Sy Gunsteling Boek

Alhoewel hy van kersfees praat en YAHUSHUA HA MASHIACH se geboorte, weet hy nie dat YAHUSHUA op 'n Sukkot gebore was nie, en hy word net verantwoordelik gehou vir wat hy weet. Dit daar gelaat, hy erken steeds die geboorte van YAHUSHUA HA MASHIACH JESUS CHRISTUS en hy sien eerder dit as die ware rede van hierdie seisoen.
YAH se Brandslang, Is Steeds Besig Om Soos Springmielies te Pop

Kyk die opgedateerde weergawe van Profesie 131 met opgedateerde grafika. Op 29 Junie 2016, het ek 5 maande voor die verkiesing geprofeseer dat Donald J Trump president sal word. Weer eens bid ons dat, en ons stem dat hy weereens die 2020 Presidensie Verkiesing sal wen. Vandag is die laaste dag om te stem, so indien jy nog nie gestem het nie, stem asseblief net rooi vir Donald Trump. In YAHUSHUA HA MASHIACH se Naam en liefde, Apostle Prophet Elisheva Eliyahu.
YAHUSHUA sê, Stem vir Trump! Anders sal die bloed van die ongeborenes op julle hande wees

Waarskuwing!


Geliefde Amightywind Gemeente, maak asseblief seker dat julle ingeteken is op my YouTube Kanaal Yahsladyinred, want YouTube het intekenare verwyder, so asseblief maak seker dat julle ingeteken is. Bid asseblief ook dat YouTube, twitter, Facebook en google hulle 230 beskerming verloor en net ‘n publiserings maatskappy sal wees en bid dat die monopolie verbreek sal word.

Onthou ook dat as jy nie vir trump stem nie, sal die bloed op jou hande wees en jy stem teen die reg om wapens te besit, die vryheid van godsdiens en spraak sowel as pro-lewe. So, gaan asseblief uit en stem alles rooi, ons het die huis nodig en die Senaat so Stem alles rooi, Stem Trump. In YAHUSHUA HA MASHIACH se liefde en seëninge, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu.Stem Donald J Trump Vir President!

Ek het in 2016 geprofeteer dat Donald J Trump President sou word en dit het gebeur. Onlangs het Donald Trump gepraat en gesê, “Ons het steeds hulp nodig van die BAAS.” Hy het aan die ganse wêreld erken wie die mees populêre persoon was. Hy het gesê, “Die MEES POPULERE PERSOON is JESUS CHRISTUS!”

En MY volk, oor wie MY NAAM uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en MY Aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal ÉK uit die Hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees - 2 Kronieke 7:14

Elkeen dan wat MY sal bely voor die mense, hom sal EK ook bely voor MY VADER WIE in die Hemele is - Mattheus 10:32

Hy was nie bang om YAHUSHUA te erken voor duisende mense by sy “rally” sowel as die miljoene wat na hom kyk van reg rondom die wêreld nie. President Trump is ‘n baba Christen wat steeds leer watter Heilige geloof behaaglik is vir YAHUSHUA en watter nie. Hou asseblief aan om vir President Trump in julle regverdige Heilige gebede van beskerming te hou. Gaan asseblief persoonlik om alles rooi vir Trump te stem! Want hy is opgerig en aangewys op hierdie tydstip deur ABBA YAHUVEH. Deur vir enigiemand anders te stem is soos om vir satan te stem.

So staan asseblief in ooreenstemming met almal van ons in gebede vir President Trump om die verkiesings te wen. As jy buite Amerika bly, bid asseblief en gee jou stem in die Hemel vir President Donald J. Trump in YAHUSHUA HA MASHIACH, want die gebede van die regverdiges het baie krag in YAHUSHUA HA MASHIACH SE NAAM Amen! Bid teen die bose mense wie sou probeer om die stem sisteem te manipuleer om sy stemme weg te neem. Bid dat al hulle bose planne uitmekaar sal val in YAHUSHUA HA MASHIACH en vir die beskerming van President Trump en sy stemme.

Hieronder is the video van President Trump wat JESUS CHRISTUS erken en die Profesie wat ek in 2016 geprofeteer het Spring Op Soos Springmielies. Laat ons saam staan terwyl ons ons stemme vir President Trump gee! In YAHUSHUA HA MASHIACH SE NAAM en liefde, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu

“The BOSS…. The most famous.. JESUS CHRIST”Wêreld & Asa Mikaiyah (אסא מיכיה) Welkom by Elisheva Eliyahu se (אלישבע אליהו) Sukkah!


Gelukkige 15de Verjaarsdag YAHUSHUA se Demoon Stampers!

Ons sal die verjaarsdag vir 30 dae vier en ons het 'n nuwe AmightyWind YAHUSHUA se Demoon Stampers Lied wat binnekort gaan kom, tesame met 'n pragtige video, wat nou aan gewerk word.
IMMAYAH se nommer 27Die nommer 27 en die datum 8/27 is deur die jare nog altyd belangrik. Hulle albei word sterk saamgebind aan die kosbare RUACH HA KODESH, IMMAYAH (HEILIGE GEES), en so baie dinge het gebeur op hierdie datum of op HAAR nommer 27.

So, op hierdie datum 8/27/2020, gebruik ons die tyd om alles te vier wat voortgebring was deur die RUACH HA KODESH, om die gesalfde gebeurtenisse te onthou wat op hierdie datum plaasgevind het, deur die jare. Prys YAHUSHUA!

In 1996 het ek die Sluitkas 827 droom gehad, waar ek geweet het dat my bedekking in die sluitkas “827” was.

Ek was gesalf in Hawaii op die 27ste Augustus 1996, waar 'n salwing so sterk op my gekom het, vir 2 en 'n half ure, dat dit letterlik my vel die volgende dag laat afskilfer het.

Die volgende jaar op 27 Augustus 1997, het ek 'n droom gehad waar ek geleer was om die STAF te gebruik, en my jongste seun het selfs die STAF gesien en dit was uit porporsie uit gebuig as gevolg van YAHUVEH se woede.

Op Januarie 27 2007 was ek geëerd om Profesie 89 “Geheime van die RUACH HA KODESH” met die wêreld te deel.
(Kliek hier om Profesie 89 te lees)

Op Februarie 27 2007 het ek Profesie 90 ontvang “Wat is die naam van die RUACH HA KODESH?” en hierdie gesalfde Profesie is op 27 Augustus 2007 vrygestel.
(Kliek hier om Profesie 90 te lees)

YAHUSHUA se Opstanding!!

Gelukkige Opstandings Dag Vanaf Apostel Profeet Elisheva Eliyahu!

Lied deur Don Francisco - HE IS ALIVE!!
Verlossing was ten volle betaal deur YAHUSHUA ons MASHIACH, teen 'n BAIE prys! SY DOOD! Maar nou het HY Opgestaan en HY IS LEWENDIG!!! Om ons Reddings bladsy te besoek, KLIEK HIER!

YAH Se Kleintjies - Julle Hoef Nie Te Vrees Nie - Aangesig tot Aangesig met Elisheva EliyahGelukkige Verjaarsdag AMIGHTYWIND BEDIENING en Apostel Profeet Elisheva Eliyahu!ABBA YAH het die Feesvierings datum vir 30 dae gestel! Vanaf 4 April 2020 tot 4 Mei 2020!
PRYS ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH, en die KOSBARE RUACH HA KODESH!

Dit is die HEILIGE DRIE-EENHEID se Bediening en ons gee aan HULLE EER en GLORIE, omdat dit die 26ste jaar is. HULLE is die HOOF van hierdie Gesalfde Heilige Bediening. Vir diegene van julle wat videos en seënwense wil stuur. Julle kan vanaf 4 April 2020 to 4 Mei 2020 stuur, omdat YAH ons vertel het om vir 30 dae fees te vier.

Op 4 April 2020, vir 26 jaar het hierdie Bediening net sterker en sterker gegroei, en net verder en verder uitgebrei met nuwe Profesieë, leerstellings en openbarings om die 4 hoeke van die wêreld te bereik, vir YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH, en die KOSBARE RUACH HA KODESH se Prys, Eer en Glorie!

Ons is so opgewonde, terwyl ons die tyd dankie te sê aan YAHUVEH GOD, YAHUSHUA HA MASHIACH, en die KOSBARE RUACH HA KODESH vir alles wat HULLE gedoen het. Die ontelbare siele wat na vore gekom het, die aanmoediging, die liefde en gebede. Dankie aan al die Bruid en die Gaste van YAHUSHUA HA MASHIACH wie
hierdie Bediening as 'n seën beskou.

Dit is nie net AMIGHTYWIND Bediening se herdenking op 4 April nie, dit is ook Apostel Profeet Elisheva Eliyahu se verjaarsdag!! Gelukkige Gelukkige Gelukkige verjaarsdag gelifede Momma Elisheva vanaf al jou geestelike kinders regoor die wêreld!!!

Ons vier hierdie dag, die verjaarsdag van 'n Bediening en die verjaarsdag van Apostel Profeet Elisheva Eliyah. Wat deur YAH se Hand alleen opgerys is, en wat uitreik na die einde van die aarde.

Gesalf om die goeie nuus van die Evangelie te verkondig, wat baie binne in YAHUSHUA HA MASHIACH se Liefdevolle Arms in lei.

Alhoewel die Bediening onder spervuur is, floreer dit nog steeds.
Alhoewel dit vervolg word, groei dit ongelooflik.
Kom ons verheug ons, en sê, HalleluYAH!! AmightyWind Bediening is 26 jaar oud op hierdie dag!

Al julle mense, verheug en vier saam met ons hierdie dag, want ons GOD YAHUVEH, YAHUSHUA en die Kosbare RUACH HA KODESH het die oorwinning behaal!

Coronavirus in Suid Afrika


Beskerm jouself teen die virus. Dit is baie gevaarlik, en hoogs aansteeklik. Moenie kanse vat nie.
Bou jou immuun stelsel op.
Staan op Psalm 91.


Maak seker dat julle genoeg Vitamine C en Multi Vitamines het.

Staan op die Woord van GOD, YAHUVEH.

Neem YAHUSHUA aan as julle enigste Verlosser. HY het SY lewe neergelê en SY Bloed gestort vir jou. HY het deur soveel pyn gegaan, sodat jy gered kan word. Sodat jy vergewe sal word.
Belei jou sondes vandag. En draai weg vanaf jou sondes. Streef met alles binne jou om die 10 Gebooies te onderhou.
Vandag is die dag van Redding, more is dalk te laat.

YAHUSHUA se koms is so naby. Die Groot Verdrukking het begin.

Die Boek van Openbaring 6:8 het in vervulling gekom. Die 4de seël, is op die punt om gebreek te word.

Openbaring 6:8
Ek het gesien: daar was 'n vaal perd. Sy ruiter se naam was Die Dood, en die doderyk het agter hom aan gegaan. Aan hulle is mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes en deur die wilde diere van die aarde.

Maak seker dat julle maskers het, en selfs rubber handskoene, indien moontlik. Indien jy nie kon koop nie. Daar is Youtube videos wat mense leer om materiaal maskers te maak.


Psalms 91


(1) Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.
(2) Ek sal tot YAHUVEH sê: My toevlug en my bergvesting, my GOD op wie ek vertrou.
(3) Want HY is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes.
(4) HY sal jou dek met SY vlerke, en onder SY vleuels sal jy skuil; SY trou is ‘n skild en pantser.
(5) Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie,
(6) vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie!
(7) Al val daar duisend aan jou sy en tien duisend aan jou regterhand—na jou sal dit nie aankom nie.
(8) Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien.
(9) Want U, YAHUVEH, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak.
(10) Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie;
(11) want HY sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.
(12) Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie.
(13) Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap.
(14) Omdat hy MY liefhet, sê GOD, daarom sal EK hom red; EK sal hom beskerm, omdat hy MY Naam ken.
(15) Hy sal MY aanroep, en EK sal hom verhoor; in die nood sal EK by hom wees; EK sal hom uitred en eer aan hom gee.
(16) Met lengte van dae sal EK hom versadig, en EK sal hom MY heil laat sien.91 תְּהִלִּים


א יֹשֵׁב, בְּסֵתֶר עֶלְיוֹן; בְּצֵל שַׁדַּי, יִתְלוֹנָן.
ב אֹמַר--לַיהוָה, מַחְסִי וּמְצוּדָתִי; אֱלֹהַי, אֶבְטַח-בּוֹ.
ג כִּי הוּא יַצִּילְךָ, מִפַּח יָקוּשׁ; מִדֶּבֶר הַוּוֹת.
ד בְּאֶבְרָתוֹ, יָסֶךְ לָךְ--וְתַחַת-כְּנָפָיו תֶּחְסֶה; צִנָּה וְסֹחֵרָה אֲמִתּוֹ.
ה לֹא-תִירָא, מִפַּחַד לָיְלָה; מֵחֵץ, יָעוּף יוֹמָם.
ו מִדֶּבֶר, בָּאֹפֶל יַהֲלֹךְ; מִקֶּטֶב, יָשׁוּד צָהֳרָיִם.
ז יִפֹּל מִצִּדְּךָ, אֶלֶף--וּרְבָבָה מִימִינֶךָ: אֵלֶיךָ, לֹא יִגָּשׁ.
ח רַק, בְּעֵינֶיךָ תַבִּיט; וְשִׁלֻּמַת רְשָׁעִים תִּרְאֶה.
ט כִּי-אַתָּה יְהוָה מַחְסִי; עֶלְיוֹן, שַׂמְתָּ מְעוֹנֶךָ.
י לֹא-תְאֻנֶּה אֵלֶיךָ רָעָה; וְנֶגַע, לֹא-יִקְרַב בְּאָהֳלֶךָ.
יא כִּי מַלְאָכָיו, יְצַוֶּה-לָּךְ; לִשְׁמָרְךָ, בְּכָל-דְּרָכֶיךָ.
יב עַל-כַּפַּיִם יִשָּׂאוּנְךָ: פֶּן-תִּגֹּף בָּאֶבֶן רַגְלֶךָ.
יג עַל-שַׁחַל וָפֶתֶן, תִּדְרֹךְ; תִּרְמֹס כְּפִיר וְתַנִּין.
יד כִּי בִי חָשַׁק, וַאֲפַלְּטֵהוּ; אֲשַׂגְּבֵהוּ, כִּי-יָדַע שְׁמִי.
טו יִקְרָאֵנִי, וְאֶעֱנֵהוּ--עִמּוֹ-אָנֹכִי בְצָרָה; אֲחַלְּצֵהוּ, וַאֲכַבְּדֵהוּ.
טז אֹרֶךְ יָמִים, אַשְׂבִּיעֵהוּ; וְאַרְאֵהוּ, בִּישׁוּעָתִי.

En wie is jou REDDING? Daar is net EEN. HY is die WAARHEID, die WEG, en die LEWE.
SY Naam is REDDING, sy Naam is YAHUSHUA HA MASHIACH, en YAHUSHUA in Hebreeus beteken "YAH Red". Leer daardie Naam.

Shalom.AmightyWind Bediening weën vir die mense in Afrika en Suid Afrika


Polisie geweld om coronavirus "lockdown" toe te pas
Apostel Profeet Elisheva Eliyahu sê sy het gehuil toe sy in 'n video sien wat tans gebeur in Suid Afrika, in Kaapstad. Die geweld en hoe mense behandel word as gevolg van die polisie geweld.

Sy bid vir Afrika en Suid Afrika. Ons is steeds besig om ons geloof op te bou.

Ons wil julle aanmoedig om op Psalm 91 te staan. Vertrou op die HERE GOD YAHUVEH en YAHUSHUA ha MASHIACH! HULLE sal julle nie in die steek laat nie. Wees sterk, hou vas aan julle geloof, hou vas aan die soom van YAHUSHUA se Kleed.

Apostle Prophet Elisheva Eliyahu said that she has wept when she saw in a video what what’s happening in Cape town right now.

These were her words "We weep for the people in Africa – let the African people know – yes we’re still building the faith".
I wept for what I saw in the video what’s happening in Cape town right now".

We would like to encourage you to stand on Psalm 91. Trust in the LORD YAHUVEH GOD and YAHUSHUA ha MASHIACH! THEY will not let you down. Be strong, keep on holding tight to your faith, hold on tight to the hem of YAHUSHUA's Garment.

Polisie brutaliteit in die Kaap tydens "lockdown"


Polisie in Johannesburg skiet op News24 joernalis


Teken asseblief in by Apostel Profeet Elisheva Eliyahu se YAHSladyinred Youtube kanaal.

Maak seker om die notifikasies klok aan te skakel, om op hoogte te bly wanneer nuwe videos uit kom. KLIEK HIERONDER om direk na haar Youtube kanaal YAHSladyinred te gaan.


AmightyWind Bediening 26ste Herdenking 4-4-2020 30 dae Fees Viering vir die Glorie van YAH, YAHUSHUA, en die Kosbare RUACH HA KODESH, HEILIGE DRIE-EENHEID!AmightyWind Regoor die Wêreld - Gelukkige 26 Jaar Aanlyn & Gelukkige Verjaarsdag Apostel Elisheva!Profesie 151 - YAHUSHUA Sê, EK is die MESSIAS! MOENIE VREES NIE! VERTROU MY!Psalm 91 GEHOORSAAM & wees GELOOFS WATER LOPERS - AANGESIG TOT AANGESIG GESPREK - Apostel Elisheva EliyahuProfesie 152 - Luister en wees vry van die demoon van Vrees.


Luister en wees vry van die demoon van vrees! Profesie 52, ontvang op 2 Nov 2001, weer gespreek op 20 Maart 2020. YAH praat weer onder 'n sterker salwing wat vrymaak en jou geloof weer opbou. Glo! Ontvang! Lees alle Profesieë wat jou geloof opbou! Hierdie Bediening is gebou op geloof, nie vrees nie! Ons geloof in YAHUSHUA ha MASHIACH word nou getoets!

Wanneer jy met vrees aangeval word, neem dit saggies in gebed. YAHUSHUA verstaan, moet net nie vrees hardop uitspreek nie! Herinner satan "YAH, YAHUSHUA ha MASHIACH, RUACH ha KODESH HEILIGE GEES het nie vir my 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en 'n gesonde verstand". Weg van my satan in YAHUSHUA ha MASHIACH se Naam en Bloed, bestraf ek jou! Gaan nou weg van my af!

Kliek op die audio banier wanneer vrees en paniek jou aanval! Lees Psalm 91, glo & memoriseer dit!Profesie 150 - 2 Januarie 2020

PAPPA YAH EL SHADDAI SE DEURSKYNENDE MANTEL VAN BESKERMING TEEN DIE BOSE VERWORPENES!Die man wat my in gebed bedek tydens gebeds oorlogvoering, is my Broer in YAHUSHUA. Hy is my manlike Beste Vriend, 'n lid van hierdie Bediening vir 14 jaar. Hy staan tydelik in, totdat 'n ander Gesalfde Heilige Broer na vore kom. Die nuwe gesalfde Goliat verslaner sal 'n Broer en 'n Seun verhouding wees nie.
Coronavirus - 250 Miljoen mense alreeds gekwarantien en 1.500.000 is alreeds besmet!!!


ABORSIE is Moord!!Elke liewe babatjie het die reg om te lewe. Van die dag wat 'n moeder swanger is, en daardie kosbare lewetjie ontwikkel binne in haar baarmoeder, en dit is 'n kleine kleine mensie met gevoelens, wat deur GOD Almagtige YAHUVEH geskape is, waar SY kosbare hande daardie mensie vorm, om te groei tot die wonderlike persoon wie hy / sy eendag gaan wees.

'n Kosbare babatjie wat alreeds kan pyn kan voel en weet wat om hom / haar aangaan.

Dan kom 'n wrede moordenaar en gooi suur oor daardie onskuldige, kosbare lyfie en gebruik wrede, skerp lemme, en sny daardie klein onskuldige kindjie in stukke, terwyl die babatjie lewendig is in die ma se maag, en uitroep en huil van die aanhoudende pyn wat hy moet aanvoel, en ons Hemelse Vader GOD YAHUVEH hoor elke liewe kindjie se gille regoor die wêreld, binne in die ma se baarmoeder.

HY sien alles, en HY hoor alles, en ons Hemelse Vader is BAIE KWAAD omdat so min mense opstaan en protes teen abosie, teen daardie verskriklike moord wat teen die onskuldige babatjies gepleeg word.

Bid saam met ons teen hierdie verskriklike wrede dade wat teen kosbare, onskuldige babatjies gepleeg word.


Kliek hier om ons Englese webblad te besoek en om meer te lees


Secrets of the Holy Spirit
(Geheime van die Heilige Gees, boek)

Die 2016, 2de uitgawe van die Engelse boek word nou uitgestuur vir mense, en die nuwe uitgawe van 2017, van die Engelse boek, sal binnekort vrygestel word.

Die Afrikaanse waargawe is tans besig om vertaal te word.

Leer die Heilige Name van YAHUVEH, YAHUSHUA en die kosbare RUACH HA KODESH, en hoe die antichris die Naam "Jesus" sal gebruik in die Groot Verdrukking. Leer meer van GOD, YAHUVEH se waarskuwings, omtrent die Merk van die Dier, in die komende Groot Verdrukking. YAHUVEH het ons vertel om die Profesieë in boek formaat te kry, en in die mense se hande, omdat daar 'n tyd sal kom wanneer die vryheid van die internet weggeneem sal word. Hierdie boeke is daar vir mense wat in die Groot Verdrukking sal wees.

'n Poolse diktatorskap is vinnig aan die kom, en dit gaan uitsprei oor die hele Europa. YAH sê so baie bloed sal vloei. Die Sondag Kerk wet (Een Wêreld Godsdiens - Aanbidding van die Antichris) gaan binnekort vrygestel word, en die Merk van Dier sal begin. Die Verbondsark (Ark of the Covenant) sal dan aan die hele wêreld gewys word.
Die eindtyd is hier. Nou is die tyd om YAH & YAHUSHUA te soek met alles in jou. Om weg te draai van enige sondes, en met alles in ons YAH gelukkig te maak. Bid dat jy die Bruid van YAHUSHUA is...en bly weg vanuit die Sondag kerke!!Baie welkom by hierdie Afrikaanse Tak van die AmightyWind Bediening!

Indien hierdie Bediening vir u 'n seën is, nooi ons u uit om ons gasteboek te teken. Ons moedig u aan om u getuienisse te deel en hoe hierdie Bediening u geseën het.

Wat jy in hierdie gasteboek skryf, sal ook op 'n baie spesiale manier in die Hemel opgeskryf word.

Baie dankie aan al ons ondersteuners. Soos die Skrif sê ons is almal een liggaam in YAHUSHUA, ons MASHIACH, en die wêreld sal weet dat ons van YAHUSHUA is deur ons liefde vir mekaar. (Romeine 12: 5, Johannes 13:35)

Dankie vir die seëninge! Mag YAHUVEH, YAHUSHUA en die kosbare RUACH ha KODESH jou pad bly lei in YAHUSHUA ha MASHIACH se Naam!


Baie Belangrike Waarskuwing!! Bid asb dat ons meer tyd gegee word!


Dit is 'n baie dringende boodskap, soos wat ek nog nooit tevore gehad het, vanaf die begin van hierdie Bediening! Gegee aan Apostel Elisheva Eliyahu.

Dringend!


Daar is iets baie groot en boos wat beplan word om hierdie aarde te tref. In Augustus, of September, of selfs tot middel Oktober.

Bid dat niks ongewoon sal gebeur in die lug nie, of selfs op die grond. As niks gebeur teen middel Oktober nie, dan beteken dit dat ons meer tyd gegee was.

Daar was 'n waarskuwing omtrent Planeet X vir 'n lang ruk. Kliek hier om dit te lees.


Ek sê nie dat dit Planeet X gaan wees nie. Ek weet nie regtig op hierdie tyd nie. Bid net teen enige iets boos wat die regerings, of satan homself wil stuur in die tyd van die 1ste Augustus tot middel Oktober.

Ons praat nie net van gevare van oorlog nie. Ons praat van die gevaar van hulle wat nie eens menslike dna het nie.

Ons praat van dit wat in die lug geplaas word, wat sal veroorsaak dat multi miljoene regoor die wêreld sal sterf.

As ek alles sê wat ons in gebed gesien het, dan kan ek beskuldig word dat ek iets gesê het wat ek nie het nie. Neem dit asb net baie ernstig op en bid dat dit uitgestel sal word, sodat ons meer tyd sal hê.

Die volgende is Profesie uittreksels van jare gelede wat ons al baie lank waarsku teen verwoesting wat gaan kom.


Neem, Vertrou, Elijah, Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Take, Trust, Elijah, Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)


Dit is die Woorde wat engele op 'n kragboks in Suid Afrika gespuitverf het, en die Heilige Gees het my na daardie kragboks gelei, en so het ek AmightyWind ontdek. En ook Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu ontmoet. Kliek die skakel hierbo en lees meer.
Ons bid dat ons 'n Getuienis soos Henog sal hê!
Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat YAHUVEH hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy YAHUVEH behaag het. Hebreërs 11:5

Besoek gerus ons nuwe Franse webwerf!
Prys YAHUSHUA!! Dankie aan almal wat dit moontlik gemaak het. Die AmightyWind Webwerf en Profesieë word ook nou in Frans vertaal! Wooo Hoooo!!!!
ONS WAARSKU JULLE NOU!
Moenie na die Sondag Kerke in die Groot Verdrukking
gaan om die MERK van die DIER te ontvang nie!


KLIEK HIER EN LEES WAT GAAN GEBEUR MET
SONDAG KERKE IN DIE GROOT VERDRUKKING


Romeine 8:5-14
Die wat volgens die vlees lewe, rig hulle gedagtes op die dinge van die vlees, maar die wie volgens die Gees lewe, rig hulle gedagtes op die dinge van die Gees.
Die gedagtes van die vlees is die dood, maar die gedagtes van die Gees is lewe en vrede.
Die gedagtes van die vlees is vyandskap teen YAHUVEH, omdat dit nie homself onderwerp aan die wette van YAHUVEH nie, en dit is ook nie daartoe instaat nie.
En hulle wie in die vlees is, is nie daartoe instaat om vir YAHUVEH bly te maak nie.
Maar julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees, en as dit so is, dan bly die Gees van YAHUVEH binne in jou. En as enige een nie die Gees van die Messias in hom het nie, dan is daardie een nie SYNE nie.
En as die Messias in jou is, dan is die liggaam dood vir sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid.
En as die Gees van HOM wie YAHUSHUA uit die dood uit opgewek het, binne in jou is, dan sal HY wie die Messias uit die dood opgewek het, ook lewe gee aan julle sterflike liggame, deur SY Gees wat binne in julle is.
So dan broers, ons is nie skuldenaars aan die vlees nie, om volgens die vlees te lewe nie.
Omdat as jy volgens die vlees lewe, jy dan sal doodgaan, maar as jy volgens die Gees lewe maak julle die werke van die liggaam dood, en jy sal lewe.
Die wie hulleself laat lei deur die Gees van YAHUVEH, hulle is kinders van YAHUVEH.