Waarom gebruik ons die Name van,


YAHUVEH,

YAHUSHUA

en SHKHINYAH HEERLIKHEID


Hersien 28 September 2009

Hierdie Skrifgedeeltes is uit die Ou Afrikaanse Vertaling 1933/53

Jesaja 12:2

Ja, GOD is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie; want die Here HERE is my krag en my psalm, en HY het my tot heil geword.


Jesaja 26:4

Vertrou op die HERE vir ewig, want in die Here HERE is ‘n ewige rots.


Psalm 68:4

Maar die regverdiges is bly, hulle juig voor die aangesig van GOD, en hulle is vrolik met blydskap.


Lees nou hierdie selfde skrifgedeeltes in die,


New King James Version Bible (In Engels)

Jesaja 12:2

Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid; ‘ For YAH, the LORD, is my strength and song; He also has become my salvation.’”


Jesaja 26:4

Trust in the LORD forever, For in YAH, the LORD, is everlasting strength.


Psalm 68:4

Sing to God, sing praises to His name; Extol Him who rides on the clouds, By His name YAH, And rejoice before Him.


* * * * * * *


Oor die laaste paar jare het ons Profetiese Woorde ontvang dat die antichris die name Jesus Christus sal gebruik in die Groot Verdrukking. As die antichris eenmaal bekend gemaak is en die naam Jesus gebruik, sal YAHUVEH NIE enige gebede hoor wat in die naam van Jesus gesê word nie. Hoe kon HY, wanneer die antichris die naam gebruik en biljoene mislei. Jy moet die Gewyde Name van YAHUSHUA en YAHUVEH/YAHWEH in die Groot Verdrukking gebruik of jou gebede sal NIE gehoor word nie.


Ons plaas die uittreksels van die Profesieë wat verwys na die Gewyde Name en veral waarom jy nie die Naam van Jesus Christus sal wil gebruik in die Groot Verdrukking nie. Hierdie is ‘n “moet lees”. Hierdie is baie belanglik vir die moeilike tye wat voorlê!


Profesie 77 – AANSKOU, EK, YAHUVEH STUUR JOU VOORT

Wanneer hulle MY Seun aanroep, nie net in die naam JESUS CHRISTUS nie, wanneer hulle die erfdeel eer wat EK vir hulle op die aarde gee. Want HY het gekom van die Lyn van Dawid, HY het gekom as 'n Hebreër, so leer hulle! EK wil hê dat HY ge-eer word, en dat HY op SY naam YAHUSHUA geroep sal word. EK maak 'n belofte en lê 'n eed af, die wat gehoorsaam is, die wat hulleself Pinksterlikes noem, julle is wêreldwyd verspreid, dit is waaroor satan skud en bewe. As julle net die waarheid van die Joodsheid van die Messias, vir wie julle jul lewe gegee het, sal aanvaar.


Profesie 83 – EK, YAHUVEH, Sê “MAAK GEREED, DIE EINDE IS NABY!”

Almal wat uitgenooi is na die Bruilofsmaal van die LAM, EK het hierdie waarskuwing vir julle, in die Groot Verdrukking, die een wat kom wat gewoonlik die anti-chris genoem word - wie werklik die seun van satan is, die seun van verdoemenis - hy sal kom en die naam gebruik en namaak wat wêreldwyd bekend is, in elke familie en taal, die naam wat Christene ken en liefhet...die naam van “Jesus Christus!”

[BAIE BELANGRIK! LEES HIERDIE VOLGENDE PARAGRAAF AANDAGTIG] 


Pasop! Tekens, wonders en wonderwerke word steeds gedoen en siele word steeds gered [voor die Groot Verdrukking] in die naam van Jesus Christus. Moenie bang wees nie. Alhoewel, dit was nog nie die Eind tyd nie en julle was slegs verantwoordelik gehou vir wat vir julle geleer is. EK, YAHUVEH, het die naam “Jesus” geëer en gesalf, al was MY SEUN YAHUSHUA 'n Hebreeuse naam gegee deur SY Hebreeuse moeder. En EK IS SY VADER, SY Naam sal MY Naam YAH, bevat. Die naam van “Jesus” het MY GEWYDE NAAM uitgevee, DIE NAAM WAT BO ALLE NAME IS. MY Naam YAHUVEH en die Naam van YAHUSHUA vertaal na - 'n konstante herinnering in elke taal - "YAH Saves"! Is dit nie julle gewoonte om die Seun na die vader te vernoem nie? Hoekom dink julle is dit enigsins anders vir julle HEMELSE VADER om dieselfde te doen? Dit is 'n konstante herinnering vir jou dat, EK, YAHUVEH, en MY SEUN, YAHUSHUA, EEN is. 

Dit is satan en sy dienaars wat die naam YAH vrees, maar EK ken my Kinders se liefdevolle harte. EK het julle selfs vergewe omdat julle MY ware Sabbat Rus Dag verlaat, die vierde Gebooie oor en oor breek, maar ek sal dit nie verder vergewe nie. Nou word julle verantwoordelik gehou vir wat julle weet. Julle word verantwoordelik gehou om ander te waarsku. Daar is 'n Hoër Gewyde Salwing in die Hebreeuse Naam van YAHUSHUA en in MY Naam, YAHUVEH. Nou is die Eind tyd naby en EK waarsku julle, leer ander wat julle nou ken as waarheid. Daar is meer Salwing in ONS Heilige Gewyde Name. Gebruik hulle! Moet geen verskonings meer maak nie! Gedurende die Groot Verdrukking moet julle roep op MY SEUN se Hebreeuse Naam YAHUSHUA HA MASHIACH. MY Naam is YAH - en dit is in SY Naam – DIE NAAM BO ALLE NAME (Jes 45:23; Rom 14:11; Fil 2:9-10). 

As julle dit nie nou leer nie, in die Groot Verdrukking wanneer julle bid vir bevryding, of genesing, en julle gebruik die naam ”Jesus”, onthou dat die seun van satan hierdie naam gaan gebruik as God. Hoe kan julle verwag om genees, bevry of geseën te word, deur die dieselfde naam te gebruik wat die seun van satan sal gebruik? Julle sal die seun van satan aanroep en dit nie weet nie.

Die enigste ware genesing, tekens, wonders en wonderwerke en opstandings kom van die Hemel. Enige ander genesing of verlossing is 'n illusie! En gedurende die Groot Verdrukking gaan daar illusies wees wat voorkom of dit waar is, maar is leuens direk van die troon van satan. Leer nou! En waarsku ander nou! In die Groot Verdrukking, slegs in die Naam van YAHUSHUA --nie die naam van Jesus – sal ware verlossing, genesing, opstandings krag vorendag kom. Mense wat 'Jesus' nou lief het en dien sal wonder hoekom hulle gebede nie beantwoord word nie. En hulle geloof sal swaarkry en hulle sal selfs doodgaan vir hulle geloof, sonder om te verstaan hoekom verlossing nie gekom het in
daardie naam nie. 

Waarsku hulle nou. Sodat hulle gewoond sal raak om die Hebreeuse Naam YAHUSHUA, en YAHUVEH en die "RUACH ha KODESH” te gebruik. satan wil nie die naam YAHUSHUA, met MY Naam YAH binne in, vervals nie.

Al die ander wat hierdie Woord ontken, al gee hulle toe dat hulle “Jesus” lief het, en steeds weier om die Hebreeuse Gewyde Name, die Sabbat en Heilige Dae en Feeste te leer – hulle sal aanhou om met melk gevoed te word want hulle wil nie geestelike tande hê om hierdie Geestelike vleis te eet nie. In die Groot Verdrukking, sal hulle onthou wat hulle gelees het. En sommige sal berou en weet dat hierdie Bediening werklik van die Hemel gestuur was. Want MY Babas, Bruid, Uitverkorenes en Verkiesdes, kyk op! Julle Verlossing kom nader. Een of ander manier sal julle weer terugkom huis toe, na die Hemel!


Profesie 84 – PASOP VIR DIE ILLUSIE!

Net omdat die Grieke MY SEUN 'n naam gegee het, net omdat die "King James" bybel die naam van Jesus Christus oor en oor herhaal het, beteken nie dat SY Naam verander het nie. Dit sal altyd 'n Hebreeuse Naam wees, 'n Naam wat die Naam hou van MY, YAHUVEH. EK, YAHUVEH, 'n Naam wat 'n herinnering vir hierdie aarde is, vir die prys wat MY Seun YAHUSHUA moes betaal het. Weer, EK sal dit weer en weer en weer en weer en weer sê…jy kan hierdie profeet godslasterlik noem, jy kan haar belaster, jy kan sê dat sy hel toe gaan, maar EK vertel dit vir jou…EK, die Koning van Skeppings, EK die Heilige Ewige Een, vertel dit vir jou…SY Naam wat bo alle Name is, is genoem na MY, YAHUVEH. EK, YAHUVEH. Dit beteken "YAH SAVES."

Niks het verander nie. Omdat EK die naam van Jesus Christus geëer het, omdat EK die naam van Jesus Christus gesalf het, omdat EK gered het in die naam van Jesus Christus, omdat EK vrygemaak het en tekens, wonders en wonderwerke gedoen het in die naam van Jesus Christus, omdat EK dit steeds doen in die naam van Jesus Christus, beteken dit nie dat julle nie SY Ware Hebreeuse Naam hoef
te ken nie. Jy sal en jy word verantwoordelik gehou vir wat jy weet. Omdat EK al hierdie tyd toegelaat het dat julle byeenkom en Sondag MY Sabbat dag noem, het EK dieselfde ding gedoen, EK het dit toegelaat. Dit was nie MY wil nie, EK het dit toegelaat. Maar in die Groot Verdrukking sal satan julle wys hoe hy gaan namaak. [ Beware the Sunday Churches]


Want EK sê weer, selfs die baie ryk evangeliste wat hierdie waarheid ken, het hierdie waarheid uitverkoop, het ‘n kompromie aangegaan met hierdie waarheid, sal julle reg in die arms van die anti-messias lei, die seun van satan. En hulle sal sê, "Dit is Jesus Christus, dit is jou Messias, hy het gekom. Hy het gekom en nou is daar vrede regoor hierdie aarde, moenie bekommerd wees oor die Hel nie." Hoekom kan julle nie sien nie? Hulle wil MY nie namaak nie. MY Naam is YAH. “King James" sal betaal. "King James" het betaal toe hy MY SEUN se Heilige Naam uitgeklad het. LEES! LEES! LEES! Bestudeer en wys jouself waardig. Dit was nie altyd "King James" nie, lees die heilige manuskripte. Lees waar die Hebreeuse vertalings is. Lees waar selfs die "Aramaic" SY Naam ken. HOEKOM? HOEKOM? HOEKOM wil julle nie glo nie? 


Die Christelike kerk gaan deur soveel lyding gaan, omdat hulle die Messiaanse Jode uitgegooi het. En julle van die Messiaanse Joodse sinagoges, EK wys MY vinger ook na julle. Julle wat MY Naam YAH uitgehaal het en gesê het, "Yeshua sal reg wees". Jy wou nie die ortodokse Jode beledig nie. Julle het ‘n kompromie aangegaan. Julle wat hierdie Profeet van MY wat praat, 'n Heilige Naam gebruiker noem, julle is reg, dis hoekom EK haar gesalf het en nie julle nie. Julle wat dit waag om MY Naam te spel as 'G-d'. Wat is dit? Wat is dit veronderstel om te beteken vir MY? Julle neem selfs MY Godheid weg en dan wonder julle waar is die wonderwerke van die ou tye? Hoekom kan ons nie die dooies in die kerke inbring nie? Hoekom staan hulle nie op nie? Waar is die wonderwerke van ouds? 


Profesie 89 – GEHEIME VAN DIE RUACH ha KODESH

In die Woord wat vertaal is, lees jy hoe hulle dit durf waag om MY SEUN YAHUSHUA, die seun van die mens te noem. HY was nog NOOIT die seun van die mens nie. HY is die SEUN van YAHUVEH! Die SEUN van YAH!7 Hoe lank terug het EK jou nie al bedroef laat word, wanneer jy dit in die vertalings sien nie. Jy het nog nooit vrede hieroor gehad nie, en jy het ook besef dat dit in al die vertalings so uitgebeeld word. Dit is nie deur my hand dat dit so moes wees nie! Dit is a.g.v. satan se plan.8 Al was HY as ‘n mens gebore en al het hy die pyn op die kruis verduur, was HY nooit–nooit-nooit die seun van die “mens” nie! HY is die Seun van YAH en SY Naam9 is aan die wêreld bekend gemaak! Hoekom dink jy het satan probeer om HOM minder te ag en HOM die naam van ‘n mens gegee? EK moes dit maar toelaat en hierdie tyd: voor die Groot Verdrukking, sal die naam Jesus nog staan.


O, maar in die Groot Verdrukking, gaan diegene wat nou gered is en Heilig voor MY lewe, in wie MY Gees is, wat gered was in die Naam van “Jesus”, nogsteeds op daardie naam na HOM roep (tydens die Groot Verdrukking). Moenie MY verkeerd verstaan nie, daar is Krag, Hemelse Krag in daardie Naam, (voor die Groot Verdrukking) a.g.v. die Genade van julle ABBA YAHUVEH. Maar tydens die Groot Verdrukking gaan so baie doodgaan (wat roep op daardie naam), alhoewel hulle nou gered is. So baie sal wonder hoekom hulle gebede nie geantwoord word nie. Dit is nie omdat ONS hulle nie liefhet nie. (En EK praat nie nou van die wat na die Sondag kerke sal gaan en die merk (van die dier, Openb 13:16; 14:9) sal kry nie! EK praat met diegene, wat “in die Naam van “JESUS”,” sal uitroep, wat weet dat HY die EEN was wat gekruisig was en wat op die 3de dag uit die dood opgestaan het.


EK wag vir hulle in die Hemel! Maar hulle moet verstaan, alhoewel daar nou (voor die Groot Verdrukking) krag in daardie Naam is, sal daar in daardie tyd (tydens die Groot Verdrukking), geen krag in daardie naam wees nie. Dit beteken nie - dat diegene wat nog steeds Heilig voor MY is - nie Hemel toe sal gaan nie, maar dit beteken (tydens die Groot Verdrukking) dat EK hulle nie sal kan antwoord nie. Dit is net soos EK gesê het, dit is (deur) MY Salwing soos om ‘n soen na ABBA YAHUVEH te blaas, wat sal maak dat hulle gebede beantwoord sal word. Maar op daardie Dag kan EK nie die woorde wat hulle sê ondersteun nie. Want daar sal ‘n ander een op die aarde wees wat sal sê, "Ek is Jesus."


En alhoewel EK sal weet van watter Jesus hulle praat en na uitroep - sal hulle gebede nie die Hemel bereik nie, omdat daardie naam ‘n vervloeking sal wees. En hulle sal wonder hoekom…. Dit is hoekom jy hulle nou waarsku! (voor die Groot Verdrukking!) Dit is die belangrikheid van daardie Hebreeuse Naam! Jy sien, satan wil nie die woord “YAH” gebruik nie. O, EK het baie vyande daar buite wat dit nou durf waag om bedieninge te bestuur en die Naam ‘YAH’ gebruik om die wolwe10 en die skape te mislei.


So diegene wie se name in die LAM se Boek van die Lewe geskryf is, 
sal tydens die Groot Verdrukking terugkom Hemel toe, maar dit sal beteken dat hulle hul lewens moet opoffer (hulle wat aandring op die naam J-E-S-U-S). Maar hulle moet NOOIT, OOIT in ‘n Sondagkerk ingaan nie, want hulle name sal uitgewis word. En daar sal geen (nuwe) redding in daardie tyd, in die naam J-E-S-U-S wees nie, net in YAHUSHUA (se Naam)! Party sal sê “YAHSHUA” maar die NAAM “YAH” sal nie uitgelaat word nie. 

Want die gesalfde 144 000 sal nie die naam van J-E-S-U-S leer nie. Dit is nou. Dit sal dan gebeur. EK het aan julle hierdie boodskap gegee om weer te waarsku.
11 Dit is net nou (voor die Groot Verdrukking), dit beteken nie dat almal wat nou na Sondagkerke toe gaan, nie aan MY behoort nie en nie met MY GEES vervuld is nie. Maar dit beteken wel dat dit nie in die Groot Verdrukking toegelaat sal word nie, omdat hulle dan hulself aan die Dier sal verkoop. Verstaan julle dit? (voor die Groot Verdrukking,) Siele word nou gered in die naam van J-E-S-U-S. EK salf in die naam van J-E-S-U-S. EK genees in die naam van J-E-S-U-S. EK bevry in die naam van J-E-S-U-S. Maar dit sal nie dan gebeur nie. (tydens die Groot Verdrukking)


Waarsku hulle. Hoe kan EK hulle antwoord? Hoe kan MY Seun YAHUSHUA hulle antwoord? wanneer hulle uitroep, "Jesus! help my!" en die seun van satan is daar en sê, "Hier is ek!" Hulle sal dan sê) "Jesus red my, vergewe my my sonde!" En die seun van satan sal sê, "Hier is ek!" Kan julle nie die gevaar sien nie?! Kan julle nie verstaan nie?! Julle besef nie watter droefheid EK gaan voel wanneer diegene wie se name in die LAM se Boek van die Lewe geskryf is, wat van beter weet as om na ‘n Sondagkerk toe te gaan, gaan hardloop en wegkruip en hulle lewens sal moet opoffer, omdat hulle gaan uitroep en nog maar steeds gaan weier om te sê, "in die NAAM van YAHUSHUA!"


Hulle sal vashou aan dit wat hulle geleer was, en hulle sal sê, "in die Naam van Jesus", en hulle gebede sal nie die Hemel bereik nie, omdat EK dit nie soos ‘n soen sal blaas nie, omdat die seun van satan gaan uitroep, "Hier is ek." Dit beteken nie dat hulle name uitgewis is nie; Dit beteken net ..EK kan nie hulle lewens red nie. EK kan hulle nie wegsteek nie. EK kan nie vir hulle kos gee nie. EK kan hulle nie bevry nie. 

Dit is hoekom EK Bedieninge soos hierdie oprig, wat die NAAM van YAHSHUA leer, wat die NAAM van YAHUSHUA leer - dit maak nie saak nie (of julle YAHSHUA of YAHUSHUA sê). So baie weier om die NAAM wat EK aan julle gegee het, te spreek (YAHUSHUA), maar DIE NAAM “YAH” kan nie uitgelos word nie, omdat SY NAAM self beteken dat “YAH RED”. 

EK het aan jou die droom
12 gegee wanneer ruimtetuie kom. Hulle is waarlik satan se weermag, maar hulle het volmag oor diegene wat op die verkeerde naam sal uitroep want hy (die seun van satan) sal sê, "Hier is ek." 

So wees gewaarsku! Dit het 
nou alreeds begin. Daar is een wat opgestaan het. Hy het volgelinge wêreldwyd en hy noem homself ‘Jesus Christus’. Maar die waarheid is dat hy alles uitgooi wat Heilig is. Wees versigtig vir die een wat gaan kom! Hierdie man is maar nog net ‘n mens. Maar wees versigtig vir die een wat gaan kom! Dit sal wees asof Judas weer teruggekom het. En hy is waarlik die seun van satan, die seun van lucifer. 

Waarsku hulle nou. Daar is ‘n tyd en daar is ‘n seisoen. Jy sal weet wanneer om hierdie Woord vry te stel. Maar Elisabeth (Elisheva), nooit weer hoef jy te smag na die liefde van ‘n moeder nie. EK het dit aan jou gewys en EK het daardie leemte gevul. 


Profesie 90 – Wat is die Naam Van Die RUACH HA KODESH?

Elisabeth [Elisheva], EK IS jou “MOMMA SHKHINAYH GLORY”. EK IS die een wat jou salf vir tekens, wonders en wonderwerke, en dit sluit in, profetiese eienskappe en om in Heilige tale van mense en Heilige engele te bid. EK IS jou “MOMMA SHKHINYAH GLORY”. EK IS die EEN wat vir alle Heilige kinders intree, terwyl EK jou gebede na die Troon van YAHUVEH dra, soos ‘n soen wat in die lug geblaas word, wanneer dit gedoen word in die NAAM VAN YAHUSHUA HA MASHIACH. Dit sluit ook die Naam van “JESUS CHRISTUS” in, vir nou, maar wees versigtig, die seun van satan sal tydens die Groot Verdrukking, die naam van ‘Jesus Christus’ vervals. EK sal op daardie stadium nie instaat wees om gebede in die ‘naam van Jesus’ te stuur nie, omdat die duiwel se eie saad ook die naam ‘Jesus Christus’ sal gebruik. Leer nou die HEILIGE HEBREEUSE NAAM VAN YAHUSHUA & YAHUVEH vir almal wat geestelike ore het om te hoor en wat wil gehoorsaam wees. Leer en word vertroud daarmee om die ware Hebreeuse NAAM – van die een wat meeste nou ‘JESUS CHRISTUS’ noem – te ken en te gebruik, nou, voordat dit te laat is. Sê vir die mense, “Moenie wag tot die Groot Verdrukking om dan op die harde manier te leer nie.”


Roep dit uit totdat hulle dit hoor en hierdie boodskap regoor die wêreld lui. Tydens die Groot Verdrukking sal daar ‘n groot misleiding plaasvind. En in daardie tyd, sal YAHUVEH nie meer instaat wees om gebede in die naam ‘Jesus Christus’ te beantwoord nie. Alleenlik die HEBREEUSE NAAM, YAHUSHUA HA MASHIACH, sal Genesing, Bevryding en Opstandings Krag hê! Want die een wat nou die seun van satan genoem word, sal miljoene der miljoene – mislei met valse tekens, wonders en wonderwerke –terwyl die naam van ‘Jesus Christus’, voor die hele wêreld vervals gaan word. Indien moontlik, sal selfs die uitverkorenes mislei word (Mat. 24:24; Mark.13:22). Wees versigtig, op hierdie oomblik is daar bose mense wat die gees van die antichris het en hulle gebruik die naam ‘Jesus Christus’, maar hulle haat die HEBREEUSE NAAM YAHUSHUA HA MASHIACH. Want dit is ‘n aanhoudende herinnering dat YAH RED! YAHUSHUA is die enigste MASHIACH (MESSIAS).

Einde van die uittreksels vanuit die Profesieë


*******


Hierdie is ook bygevoeg op 28 September 2009 van Elisabeth [Elisheva]

Baie mense het geskryf en gevra (aangesien hierdie Bediening net die naam van YAHUSHUA ha MASHIACH gebruik) of hulle steeds die naam JESUS CHRISTUS kan gebruik. Ek was besig om hierdie antwoord te skryf aan ‘n nuwe Broer in YAHUSHUA ha MASHIACH, genaamd Alex en die salwing het my getref. Ek het al die antwoorde op vrae geskryf wat ons ontvang het ten opsigte van die gebruik van die Gewyde Hebreeuse Name.


Vraag: Alhoewel hierdie bediening net die naam YAHUSHUA ha MASHIACH gebruik, kan ek nog steeds die naam JESUS CHRISTUS gebruik?


Ja, jy kan die naam JESUS CHRISTUS gebruik maar waarom sou jy dit wou doen? Soos die Profesieë ons vertel, as jy hier is vir die Groot Verdrukking, sal die antichrist die naam JESUS CHRISTUS gebruik omdat die antichrist sal verkondig om HOM te wees. In die Groot Verdrukking wanneer Christene die naam JESUS CHRISTUS hardop in gebed gebruik, sal dit die antichris wees wat sal verskyn en alles sal weet waarvoor daar gebid word.


Wanneer die naam JESUS CHRISTUS hardop in gebed deur Christene gebruik sal word, sal die antichris onheilige kragte van satan hê en sal weet waar die Christene wegkruip – so gou soos die naam JESUS CHRISTUS gespreek word.

Dit is waarom nou ‘’n goeie tyd is om in die gewoonte te kom om die ware Hebreeuse naam te gebruik, van die Maagd Maria (haar Hebreeuse naam is Mariam) gegee aan haar Hebreeuse Baba. Asseblief, moenie misverstaan nie, op hierdie oomblik is YAHUVEH – wie jy mag ken as JEHOVAH die Hemelse Vader en wanneer jy die naam ABBA YAHUVEH sien, weet dat dit VADER YAHUVEH beteken – genadig, en HY weet dat ons almal net die “King James Version” van die Bybel gehad het om uit te leer. So meeste van ons het geleer “JESUS CHRISTUS, die Griekse naam wat aan HOM gegee is. Ek is geen uitsondering nie.


Toe ek my lewe en siel aan YAHUSHUA ha MASHIACH gegee het 25 jaar gelede in ‘’n “Assembly of God Pentecostal Church”, was ek gered, gedoop en gevul met die HEILIGE GEES in die naam van JESUS CHRISTUS. Toe ek begin profeteer het, was dit in die naam van JESUS CHRISTUS. Ek het hierdie Bediening vernoem na die Griekse naam ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND HOLY GHOST FIRE CHURCH; die Hebreeus is ALEPH & TAV.

Ek was deel van die georganiseerde Kerk sisteem en het nie geweet dat Kersfees nie die ware dag was wat JESUS CHRISTUS gebore was en dat Paas Sondag nie die ware dag was waarop HY opgestaan het uit die dood nie. Ek het nie geweet Sondag was nie die ware Sabbatdag van rus – wat ons beveel is om te eer volgens die 4de Gebod. Ek het geleer wat ek geleer is deur die Pentecostal Kerke en geglo as ek net mense die reddingsgebed kon laat sê, sal hulle almal weggeneem word in die wegraping en nie deur die Groot Verdrukking gaan nie.


Toe hierdie Bediening begin het, het ek nog nooit gehoor van die Joodse Heilige Dae wat ons beveel is om te volg of dat JESUS CHRISTUS gesimboliseer was in elkeen van hulle. Net ’n bestek van maande na die geboorte van hierdie Bediening, het ek besef dat hierdie Bediening gebruik moes word as ‘’n uitreik na beide Jood en Heiden en om die Joodsheid van ons MESSIAS te leer.


YAHUSHUA ha MASHIACH was geduldig met my; HY het ’n vrou genaamd Wendy in my lewe gebring wie my geleer het wat sy besig was om te leer oor om ‘’n Messiaanse Jood te wees. Sy het my die naam “Yeshua” geleer vir die Messias, omdat dit die naam was wat sy geleer was in Messiaanse Joodse Tempels; ek het ander daardie naam geleer en dit was toegelaat vanaf die Hemel – net soos die naam JESUS CHRISTUS toegelaat was – totdat YAHUVEH my die waarheid vertel het.


Nou weet ek beter, omdat YAHUVEH my ‘’n Heilige Profesie gegee het wat sê die Messiaanse Jode wou nie die Jode aanstoot gee nie, daarom gebruik hulle die naam Yeshua in plaas daarvan om die naam YAHUSHUA te leer (wanneer YAHUVEH met my praat in Heilige Profesieë is hierdie die manier wat HY dit uitgespreek het).eiligeH Ortodokse Jode dink jy gebruik die HERE se naam ydellik as jy die naam YAH gebruik). Maar die Bybel sê reguit, byvoorbeeld in Psalm 91, “EK sal hom beskerm, omdat hy MY Naam ken”. In die Bybel was die naam van YAH oral waar jy die woord GOD in die Nuwe Testament lees en YAHUVEH was oral waar die jy woord HERE in die Ou Testament lees. Die King James Bybel en ander uitgawes gebruik net “LORD” of “GOD”; hierdie is nie name nie, hierdie is titels.


Maar, die waarheid is die Naam van GOD YAHUVEH was uitgehaal uit die Bybel toe dit daarin moes gebly het. Die Ortodokse Jode en baie Messiaanse Joodse gelowiges in YAHUSHUA ha MASHIACH spel woorde soos “LORD” as L-RD of GOD as G-D. Wanneer sal hulle besef dat hierdie enige geldigheid wegneem van die ALMAGTIGE Krag in YAHUVEH en YAHUSHUA se Naam?!

Meeste Messiaanse Joodse gelowiges in YAHUSHUA word geleer om die Naam van ons MESSIAS te spel as Yeshua. Die naam Yeshua bevat nie die naam van ABBA YAHUVEH nie. Hoe verheerlik die naam Yeshua vir YAH? YAH is verkort vir YAHUVEH (wat gespel kan word as YAHWEH). Die naam YAH is in die Bybel so dit word onderskryf deur die Heilige Skrifte.


Soos ek gesê het, ek het ook die fout gemaak om die naam Yeshua te leer, as die naam vir ons MESSIAS. Ek het deur my foute geleer en toe die HEILIGE GEES my ’n “Aramaic Transliteration” uitgawe van die Bybel laat koop het, was ek verbaas om die naam YAH SHUA daarin te sien en ek het onmiddellik geweet dat dit korrek was, om ons MESSIAS se Naam te spel met die woord YAH daarin, verheerlik dit ABBA YAHUVEH en herinner ons dat YAH ons siele red deur die Naam en Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH. (YAHUSHUA het beide Aramees en Hebreeus gepraat; die Nuwe Testament sou geskryf geword het in daardie twee tale). Ek het ’n mandaat van die Hemel ontvang om begin om die ware Gewyde Hebreeuse Naam te gebruik. Weereens kan dit gespel word as YAHSHUA asook as YAHUSHUA. Die hoof ding is om dit nooit as Yeshua te spel nie. Ons word slegs verantwoordelik gehou vir wat ons weet; daar was ‘’n tyd wat ek nie van beter geweet het nie, steeds is my gebede beantwoord en ek het vrede gehad deur te bid in die naam van Yeshua. Maar nou weet ek beter en jy doen ook.


Maria was ’n Hebreër en sy sou nie haar Hebreeuse baba ‘n Griekse naam gegee het nie. Die King James Bybel sê sy het die baba die naam Immanuel gegee. Nou wat beteken Immanuel? Dit beteken “YAH met ons”. Nou hier is iets interessant: elke keer wat jy die woord “GOD” in die Bybel sien, weet dat die regte woord in die Bybelse tye was YAH of YAHUVEH of sommige spel dit YAHWEH. Onthou HY is GOD die HEMELSE VADER.


So, laat ons teruggaan na waarom JESUS CHRISTUS (die Griekse naam wat gegee was) geen werklike vertaling of betekenis het nie en wat die naam YAHUSHUA se werklike vertaling vanuit Hebreeus beteken. Die naam YAHUSHUA se werklike betekenis in Hebreeus is “YAH RED”! Is dit nie ontsaglik nie? Hoeveel vaders wil hê hulle seuns moet hulle eie eerste name dra? YAHUVEH het dieselfde gedoen vir SY enigste verwekte Seun!

Nou, wanneer jy die die volledige naam in Hebreeus bymekaarsit, YAHUSHUA ha MASHIACH, vertaal dit na YAHUSHUA die MESSIAS toe! Elke keer as die duiwel die naam YAHUSHUA ha MASHIACH hoor, word hy herinner hoe hy geen eis het op ons siele nie – ons wie YAHUSHUA as GOD, HERE en REDDER aanvaar – vir die prys wat YAHUSHUA vir ons betaal het op Golgota, asook omdat YAHUSHUA YAHUVEH se enigste verwekte Seun is wie perfek is in alle opsigte, selfs toe HY op hierdie aarde geloop het, het YAHUSHUA nie een keer gesondig nie! Dit is ontsaglik om te dink HY was in menslike vlees met dieselfde versoekings oral om HOM en tog het HY nie eenkeer gesondig nie, nie eers ‘’n sondige gedagte nie – andersins sou HY nie die perfekte sondelose bloed offer kon wees om al ons sondes weg te was nie!


Vraag: Kan gebede en dopings steeds gedoen word in die naam van JESUS CHRISTUS?


Ja, die naam JESUS CHRISTUS het steeds vergewing, gesondmaking, vrymaking, opstandingskrag en natuurlik word gebede steeds beantwoord in die naam van JESUS CHRISTUS. Maar waarom sou jy die naam van JESUS CHRISTUS wou gebruik? Wanneer jy eers die ware Gewyde Hebreeuse Naam van jou MESSIAS ken, word jy verantwoordelik gehou vir wat jy weet. Voorheen, toe jy nie geweet het nie, het jy ‘’n verskoning gehad. Nou het jy nie ’n verskoning nie. In hierdie eind tye, gebruik YAHUVEH hierdie Bediening en andere om die belanglikhied te leer om die ware Hebreeuse naam van ons MESSIAS te ken.


YAHUVEH het selfs ’n heidense akteur, genaamd Mel Gibson, gebruik om ons te help om die wêreld te bereik, soos die draaiboek wat Mel Gibson geskryf het, die naam Yeshua gebruik het. Alhoewel Mel Gibson nie die ware Gewyde Naam van YAHSHUA of YAHUSHUA gebruik het nie het hy genoeg geweet van die geskiedenis en die waarheid om nie vir YAHUSHUA “JESUS" te noem nie. Mel het probeer om hierdie rolprent so outentiek as moontlik te maak deur die ware name wat destyds gebruik was, te gebruik. Is dit nie hartseer dat reddings boodskap en die belangrikheid om ’n Heilige lewe te lei nie die hart van Mel Gibson verander het nie? Ons kan ons nie eers indink wat die martelinge is wat satan het wat vir hom in die hel wag, as gevolg van al die siele wat na YAHUSHUA ha MASHIACH gekom het – omdat sy rolprent hulle laat bekeer het en hulle siele vir YAHUSHUA ha MASHIACH gegee het. Ons kan net bid dat Mel Gibson sy eie rolprent kyk en die prys onthou wat betaal is op Golgota vir sy sondes en wegdraai van sy bose weë, om Heilig te lewe en YAHUSHUA ha MASHIACH te aanbid in plaas van die Katolieke Kerk. Daar is geen redding in ’n godsdiens nie, maar slegs met ’n liefdevolle gehoorsame verhouding met YAHUSHUA ha MASHIACH.


Daar is vyande van hierdie Bediening, wie waag om hulle self Christene te noem en tog haat hulle my en het my nog nooit ontmoet nie, of selfs met my gepraat nie. ’n Paar het selfs vir my geskryf en tog vertel hulle lasterlike leuens en beskuldig my dat (ek) die gees van trots het. Ek weet dit is nie waar nie en hulle wie my die beste ken, weet dit is nie waar nie, want YAHUVEH het my nederig gehou op baie verskillende maniere. Een van hierdie maniere is om ander te laat weet wanneer ek liefdevol deur YAHUSHUA ha MASHIACH bestraf is.


Hier is ’n ware verhaal ten opsigte van my – selfs nadat ek die waarheid geken het van die Gewyde Naam van ons Messias – steeds wou en aangedring het om SY Naam JESUS CHRISTUS te noem en dit vir HOM gesê het.

Dit het gebeur op ’n tyd toe ek deur ’n krisis in my lewe gegaan het en ek uitgeroep het vir antwoorde van JESUS CHRISTUS. Ek was besig om te bid in JESUS CHRISTUS se Naam en ’n vraag gevra het vir bevestiging. Ek onthou ek het gesê “Ek weet U naam is YAHUSHUA maar ek is meer gemaklik om U JESUS te noem omdat dit is wat ek geleer was – en selfs die kinder liedjie wat ek vir my kinders sing is, ‘JESUS loves me.’ – so sal U my asseblief vergewe as ek U net JESUS noem”?


Skielik was dit asof ek ‘’n hoorbare stem gehoor het – dit was so hard en ferm gespreek. Ek het gehoor “OK Sue”. Ek het gesê “uhm...my naam is nie Sue nie”. Die volgende ding wat ek gehoor het, ek sal dit nooit vergeet nie,”Hoe hou jy daarvan om ‘’n naam genoem te word wat nie jou naam is nie – wanneer jy weet dat EK jou ware naam ken en dit is nie Sue nie? Jy ken MY ware Hebreeuse naam en tog sê jy dat jy my steeds op die naam JESUS wil noem, omdat jy meer gemaklik is daarmee – selfs nadat EK jou gelei het na die waarheid? Hoe hou jy daarvan?”


Ek het bely en vir YAHUSHUA ha MASHIACH gesê dat ek so jammer was en ek het uiteindelik verstaan dat ek nou verantwoordelik gehou word vir wat ek weet; waar vantevore, ek onder genade was deur nie van beter te weet nie. Ek het nou die belangrikheid verstaan om die Hebreeuse Gewyde Naam van YAHUSHUA ha MASHIACJH te leer – sodat hulle wie gelowiges in YAHUSHUA word, die waarheid sou ken in die Groot Verdrukking.


Ek glo ook sterk dat die sogenaamde Christene wat aanhou om hierdie Bediening aan te val met die geskrewe en gespreekte woord, ’n vorm van heiligheid het, maar geen lewe of vrugte om dit te bewys nie. Hierdie vyande sal op die harde manier uitvind dat hulle nie waardig geag was deur YAHUSHUA ha MASHIACH om weggeraap te word en die Groot Verdrukking te ontsnap nie, omdat hulle so brutaal gelaster en gelieg het oor hierdie profeet en my baie skade aangedoen het. Hulle probeer hierdie Bediening vernietig deur my ’n vals profeet te noem, hierdie Bediening te laster, daardeur ’n kult te noem. Alles omdat hierdie Bediening weier om ’n kompromie aan te gaan met sonde, Heilige Profesieë voort gespreek is van YAHUSHUA ha MASHIACH en YAHUVEH – met mandate om die Sabbatdag en die Heilige Dae te eer, wat YAHUSHUA ha MASHIACH geëer en gehou het – en om die Heilige Gewyde Hebreeuse Name van ons MESSIAS te gebruik.


Ek moet troos neem en weet dat die duiwel haat wat hierdie Bediening leer. Ons bereik siele in baie verskillende nasies in hulle eie tale vir YAHUSHUA ha MASHIACH. Dit is waarom die dienaars van satan my en hierdie Bediening aanval. Kyk na YAHUSHUA ha MASHIACH, kyk hoe hy beswadder was, gespot en boos genoem was. So niks het verander nie. Die Heilige mense wat Heilig lewe tot YAHUVEH sal steeds vervolging ly deur anders as die wêreld te wees.

Laat my toe om vir jou ‘n ware storie te vertel oor hoe ek geleer het dat ek nou verantwoordelik gehou word vir wat ek nou weet en daar is nie meer verskonings vir my om in die naam van JESUS CHRISTUS te bid, in plaas van SY Ware Hebreeuse Naam YAHUSHUA ha MASHIACH (kan ook wees YAHSHUA ha MASHIACH). Ek voeg gewoonlik “ha MASHIACH” by want dit is nie net SY eerste naam nie – dit is ook SY hoof Titel wat beskryf wie HY is: die een en enigste MESSIAS. Ek was lank gelede geleer deur YAHUVEH en aangekla toe die Heilige Profesieë op die Internet geplaas was. Ons kapitaliseer Name vir mense in die Engelse taal. Maar is GOD ALMAGTIG nie werd vir meer as dit nie?


Die HEILIGE GEES het my geleer om al die letters van hulle Name te kapitaliseer en selfs as ek die woord GOD gebruik. Dit wys dat ek YAHUVEH, YAHUSHUA ha MASHIACH en die Kosbare RUACH ha KODESH (HEILIGE GEES) eer. En dit maak nie aan my saak of mense dit verstaan nie. Dit is nie omdat ek nie ‘van beter weet’ nie. Dit is omdat ek weet ALMAGTIGE EWIGE OUE VAN DAE, HEMELSE SKEPPER van ALLES verdien hierdie handeling van hoë respek. Doen wat jy wil maar hierdie is my aanklag en ek kan dit nie op enige ander manier skryf nie. Asook, sal jy nooit sien dat ek die woord duiwel of satan kapitaliseer nie want hulle verdien nie daardie respek nie selfs al is dit in die begin van ‘n sin!


Miskien as jy hierdie lees sal dit jou help om te besef waarom jy nie ‘n verskoning sal hê om nie ons MESSIAS se ware Gewyde Naam ook te gebruik nie.


Ek spel en spreek die naam YAHUSHUA nou uit omdat ‘n bediening vennoot ‘n droom gehad het en in daardie droom wys hy na die lug en het vir YAHUSHUA gesien kom op ‘n wit perd. Hy het hardop geskree “YAHUSHUA kom! Kyk op, YAHUSHUA kom!” Ek weet nie of die droom op die webwerf geplaas is nie, maar as dit nie is nie, het ons nodig om dit daar te kry. Hy het altyd gesê YAHSHUA, tot en met hierdie droom, maar na die droom het hy die naam gespel en uitgespreek, YAHUSHUA. Ek het hom vertel dat ek geleer het YAHSHUA en dit is die manier wat ek sou aangaan om dit uit te spreek. Hy het gesê dat hy gelei gevoel het om nou die naam YAHUSHUA te gebruik.

So dit is wat gebeur het en in al my skrywes en wanneer ek gebid of die MESSIAS se Naam gespreek het, het ek geskryf en gesê YAHSHUA – totdat ‘n nuwe Heilige Profesie vrygelaat was en die naam YAHUSHUA, nie YAHSHUA nie, duidelik voortgekom het toe ek in Heilige Tale gepraat het en dit in Engels geinterpreteer was. Inteendeel, in daardie Heilige Profesie was ek vertel om te doen wat hy gehoor het. Spreek en leer die naam YAHUSHUA ha MASHIACH. Hoekom, ek weet nie omdat daar niks verkeerd is met die naam YAHSHUA nie. Beide name gee Glorie aan YAH, tog strewe ek net om YAHUVEH te gehoorsaam op alle maniere.


Vraag: Wanneer jy die Hebreeuse Gewyde Naam van YAHUSHUA gebruik, bid jy steeds tot JESUS CHRISTUS, die enigste verwekte Seun van YAHUVEH?

JA, natuurlik! Alhoewel, onthou ons waarsku jou ook nou om die ware Hebreeuse Gewyde Naam van ons MESSIAS te leer omdat, as jy hier is in die Groot Verdrukking sal jou gebede net gehoor word wanneer jy die naam YAHUSHUA ha MASHIACH gebruik of YAHSHUA ha MASHIACH, omdat die antichris die naam JESUS CHRISTUS sal opeis. Hoeveel nou is vals christusse wie sê dat hulle naam Jesus Christus is en alles wat heilig is spot? YAHUSHUA het ons gewaarsku dat dit sou gebeur voordat hy weer sou terugkom. Ons lewe in die Eind Tye soos HY geprofeteer het. Die antichris gaan nie die naam YAHUSHUA of YAHSHUA wil gebruik nie want satan haat die letterlike betekenis, vertaling van daardie naam!


Dit is hoe die volgende Skrifgedeeltes regtig moes wees.


Eksodus 20:7

Jy mag die naam van YAHUVEH jou ELOHIM nie ydellik gebruik nie, want YAHUVEH sal die een wat SY Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

Die Hebreeuse woord vir ydellik in Eksodus 20:7 is shav’ – wat beteken leeg, doelloos, nietigheid, lieg, ens bv. om leeg te maak van betekenis.


Jeremia 8:8

Hoe durf julle sê: Ons is wys, en die wet van YAHUVEH is by ons? Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leuenpen van die skrywers.

Die Hebreeuse woord vir bedrieglik in Jeremia 8:8 is sheqer – wat beteken leuen, misleiding, teleurstelling, valsheid.


Jeremia 23:27

Is hulle daarop bedag om MY volk MY Naam […] te laat vergeet deur hulle drome wat hulle die een aan die ander vertel, soos hulle vaders MY Naam vergeet het deur Baal?

*Baal beteken Heer en Baalm, Here.


Hosea 2:15-16

En in dié dag, spreek YAHUVEH, sal jy MY noem: My man (“Ishi”); en jy sal my nie meer noem: My Baal* [‘my Heer’] nie. Dan verwyder EK die name van die Baals uit haar mond, sodat hulle by hul naam nie meer genoem sal word nie.


Sagaria 13:2

En in dié dag spreek YAHUVEH van die leërskare, sal EK die name van die afgode uit die land uitroei, sodat aan hulle nie meer gedink sal word nie; en ook die profete en die onreine gees sal EK uit die land laat wegtrek.


Sagaria 13:9

Dan sal EK die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos ‘n mens silwer smelt en hulle toets soos ‘n mens goud toets. Hulle sal MY Naam aanroep, en EK sal hulle verhoor. EK sê: Dit is MY volk! En hulle sal sê: YAHUVEH (is) my God!


Sagaria 14:9

En YAHUVEH sal Koning wees oor die hele aarde; in dié dag sal die HERE [YAHUVEH] een wees, en SY Naam een.


Jesaja 52:6

Daar sal MY volk MY Naam leer ken; daarom sal hulle weet op dié dag dat dit EK is wat spreek: Hier is EK!


Johannes 17:6

EK het U Naam geopenbaar aan die mense wat U MY uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan MY gegee, en hulle het U woord bewaar.


Psalm 83:19

Sodat hulle kan weet dat U, wie se Naam YAHUVEH is, alleen die Allerhoogste is oor die hele aarde.


Hierdie kommentaar is deur Elisabeth [Elisheva] bygevoeg op 21 Februarie 2003


Ek wil iets verklaar en dit duidelik maak. Ek was gedoop in die naam van JESUS CHRISTUS en het demone uitgedryf in die naam van JESUS CHRISTUS en ek en menigte ander was gesond gemaak in die naam van JESUS CHRISTUS, siele is gered in die naam van JESUS CHRISTUS.

Profetes Veronica, Broer River se vrou, het ook die naam JESUS CHRISTUS gebruik. Ons as die Liggaam van Christus het hierdie naam geleer deur die King James Bybel, maar as ons die Hebreeuse Bybel bestudeer het of die “Aramaic New Testament”, sou die naam gewees het YAHUSHUA of YAHSHUA.

Ons word slegs verantwoordelik gehou vir wat ons weet. Toe ek geleer het dat YAHUSHUA die Hebreeuse Gewyde Naam is, is dit toe wanneer ek verantwoordelik gehou was om dit te gebruik. My naam is Elisabeth Sherrie [Elisheva Sherrie] maar vir baie jare het ek my middel naam Sherrie gebruik, selfs in die Bediening. Slegs in die laaste paar jaar het YAHUVEH my die mandaat gegee om my geboorte eerste naam Elisabeth [Elisheva] te gebruik omdat die salwing sterker sou wees in daardie naam as ek HOM gehoorsaam was en nie langer die bekende naam gebruik wat ek vir baie jare gebruik het nie. Dit beteken nie dat ek nie dieselfde persoon is nie.


YAHUSHUA en JESUS CHRISTUS is dieselfde Persoon, dieselfde Redder, dieselfde GOD, dieselfde Seun van YAHUVEH. Dit is net dat in hierdie Eind Tye het ons meer salwing Krag nodig en daar is selfs meer salwing Krag om met SY Gewyde Hebreeuse Naam te bid. Ek weet nie van ander nie, maar ek wil meer salwing hê, nie minder nie.


Party noem YAHUVEH die naam van JEHOVAH. Wanneer julle bid, weet ons Hemelse Vader, net soos ons Redder, met wie jy praat. Moet asseblief nie misverstaan nie. Dit het my tyd geneem om gewoond te raak aan die naam van YAHUSHUA. Ook, ek is gered vir 27 jaar en ek was bekendgestel aan my Redder met SY Naam, wat JESUS CHRISTUS is. Of jy op SY Naam as JESUS of YAHUSHUA roep, die hoof ding is dat jy na HOM roep as die enigste naam wat die intersessor is voor ons Hemelse Vader, YAHUVEH.

Ons gaan van Glorie na Glorie en openbaring na openbaring deur die HEILIGE GEES salwing. Sommige mense wil nie enige nuwe openbaringe leer van die HEILIGE GEES nie, ook in Hebreeus genoem, RUACH ha KODESH. Hulle is meer gemaklik om melk te drink. Maar ek is vertel om dit so te leer, aan hulle wat begeer om die Vleis van die Woord te eet.


Ek is jammer as ek enigiemand te na gekom het. Miskien was dit baie vroeg in die vroeë ure van die more en het dit nie goed genoeg verduidelik waarom ek die Gewyde Naam van YAHUSHUA gebruik nie, meer as die Griekse naam van JESUS CHRISTUS.


Ek is die mandaat gegee om JESUS op SY Hebreeuse en Aramese Naam, YAHUSHUA te noem. Dit is dieselfde Seun van YAHUVEH en die enigste Naam wat jou in die Hemel sal kry, of jy sê JESUS of YAHUSHUA.


Waarom sou enigiemand nie die Gewyde Naam van ‘YAHUSHUA’ in plaas van ‘Jesus Christus’ wil gebruik nie, as hulle eenmaal die waarheid geleer het?

Apostel Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu]


Die Gewyde Name van YAHUVEH en YAHUSHUA

Neem kennis dat Joshua = Yoshua of Yahushua omdat daar geen “J” klank in Hebreeus is nie. Die letter “J” is slegs omtrent 500 jaar oud en word nie eers gevind in die oorspronklike 1611 King James weergawe nie.

YAHUSHUA die Messias is nie Abba YAHUVEH nie. Moderne dag Christene glo dat YAHUSHUA die Messias voor-bestaan het in een of ander vorm. Party sê HY was Melgisedek, party sê HY was “die kaptein van die leerskare van YAHUVEH” (Josua 5:14), party sê HY was die aartsengel Michael, ander sê HY was die “engel van YAHUVEH”. Miskien is die mees vergesogste uitkyk dat YAHUSHUA die “YAHUVEH” (HERE) van die Ou Testament was. Hierdie studie is geskryf in die hoop dat almal wat dit lees finaal sal verstaan dat YAHUVEH die Almagtige Skepper van die hemele en die aarde is, en dat YAHUSHUA die Messias, SY Seun is, soos dit geskryf staan.


Wie is YAHUSHUA se Vader?

Wie sê die Skrif is die Vader?


Jesaja 63:16 sê, “Want U is ons Vader! Want Abraham weet van ons nie, en Israel ken ons nie. U, o HERE [YAHUVEH], is ons Vader; ons Verlosser is van ouds af u Naam.” YAHUVEH is die Vader. Tog, mag sommige beweer dat hierdie Skrif sê YAHUVEH is die Vader van Israel, nie van YAHUSHUA nie. In daardie geval het ons nodig om twee ander verse te noteer. Die eerste is Hebreërs 1:5; “Want aan wie van die engele het HY ooit gesê: U is MY Seun, vandag het EK U gegenereer? En weer: EK sal vir HOM ‘n Vader wees, en HY sal vir MY ‘n Seun wees? Wie het hierdie dinge gesê? Almal sou saamstem dat YAHUSHUA se Vader dit gesê het aangesien HY na YAHUSHUA verwys as SY Seun. Hebreërs 1:5 is ‘n direkte aanhaling van Psalm 2:7; “EK wil vertel van die besluit: die HERE [YAHUVEH] het aan MY gesê: U is MY Seun, vandag het EK self U gegenereer.” Die eerste “EK” hier verwys na YAHUSHUA wat praat deur profesie waarin HY verklaar dat YAHUVEH SY Vader is!


Ons het ook voorheen gesien dat YAHUSHUA gesê het: “YAHUVEH is groter as EK”, wat daardeur vir ons geleer word dat HY nie YAHUVEH is nie. Enigiemand wat glo dat YAHUSHUA YAHUVEH is moet ook glo dat YAHUSHUA die Hemelse Vader is. Dit is selfs meer absurd en baie moeiliker om te bewys in die lig van die Skrif.

Die Vader se Naam

In Eksodus 23:13 word ons beveel om nie die name van ander gode te noem nie; dus, as gevolg van wat die modern Engelse vertalers gedoen het met ons Bybels, is dit die naam van ons GOD wat selde, indien ooit, genoem word by die meerderheid van ons mense. Die King James Weergawe van die Heilige Bybel stel die Derde Gebod soos volg:


Jy mag die Naam van die HERE jou GOD nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat SY Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.” (Eksodus 20:7)*


Dus, dit is nie hoe GOD se Heilige Gees bedoel het hoe dit geskryf moes wees nie. Die inspirerende Derde Gebod is soos volg:


Jy mag die Naam van YAHUVEH jou GOD nie ydellik gebruik nie, want YAHUVEH sal die een wat SY Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.”

Maak die Naam Ydellik

Die Engelse vertalers het op hulle eie wil GOD se Naam vervang met iets heeltemal verskillend. Watter arrogansie! Wat GOD geinspireer het, het geen menslike vertaler die reg om te verander of te verwyder, maak nie saak hoe goed die verskoning klink nie. Koning Salomo het verklaar:


“… Hoe is sy (GOD se] Naam? En hoe is die Naam van sy Seun – as jy dit weet? Elke woord van GOD is gelouter…Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap vorder as jy as ‘n leuenaar openbaar word nie.” (Spreuke 30:4-6)


Tog is dit presies wat meeste Engelse vertalers gedoen het. Hulle het weggeneem en bygevoeg by GOD se Woord deur SY persoonlike naam YAHUVEH te vervang met die hoofletters HERE “LORD” en GOD of met die (hibridiese woord) basterwoord Jehovah.

Deur die teks te verdraai, het die Engelse vertalers eintlik die Derde Gebod gebreek omdat hulle die naam ydellik gemaak het, dit is, van geen effek. Die woord ydellik, soos gevind in die Derde Gebod, is vertaal van die Hebreeuse woord “shav” (Strong’s #7723). William Gesenius omskryf dit as “leegheid, nietigheid, ydelheid, waardeloosheid.” (2) Dit is dieselfde woord wat deur Moses gebruik is in die Negende Gebod wat vals vertaal is:

En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. (Deuteronomium 5:20)

Met ander woorde, ons mag nie YAHUVEH se naam valslik gebruik of vals getuienis daaraan gee deur dit te vervang met misleidende titels en ongeinspireerde plaasvervangings.

Dit is verklaar dat die Derde Gebod niks te doen het met die letterlike naam van YAHUVEH nie, maar eerder met die outoriteit van SY NAAM. Outoriteit is intrinsiek tot die Derde Gebod; dus, bly dit moontlik om GOD se persoonlike naam uit te laat uit hierdie gebod. Byvoorbeeld, ‘n Romeinse soldaat se outoriteit was in die naam van Caesar, dus, as hy homself sou aangebied het in die naam van Nebukadneser, sou sy outoriteit nietig gewees het.

Oorweeg die volgende klem wat YAHUVEH Homself op SY Naam geplaas het:

Toe sê YAHUVEH verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: YAHUVEH, die GOD van julle vaders … het my na julle gestuur: Dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. (Eksodus 3:15)


Ons word konsekwent ingeprent om SY Naam te onthou, te herdenk en te memorialiseer. Tog, het meeste moderne vertalers net die teenoorgestelde gedoen en het feitlik YAH se Gewyde Naam uitgewis van die geheue van SY mense.


Leë Verskonings

Na erkenning dat

Terwyl dit feitlik indien nie heeltemal seker is dat die Naam oorspronklik uitgespreek is as “YAHUVEH”

het die vertalers van die “Revised Standard Version” die volgende verskoning voorsien vir die eliminasie van YAHUVEH se persoonlike naam van uit die Skrifte:

Vir twee redes het die Komitee [Revised Standard Version] teruggedraai na die meer bekende gebruik van die “King James Version” [om YAHUVEH met of “the LORD” of “GOD” te vervang]: (1) die woord ‘Jehovah’ verteenwoordig nie enige vorm van die Naam wat in Hebreeus gebruik is, akkuraat nie. (2) Die gebruik van enige geskikte naam vir die een en enigste GOD… is verwyder uit Judaisme voor die Christen era en is heeltemal ongeskik vir die universele geloof van die Christen Kerk. (3)

Die redaksionele raad van die “New American Standard Bible” maak die volgende toevoeging:

Hierdie naam [YAHUVEH] is nie deur die Jode uitgespreek nie… Daarom is dit konsekwent vertaal as “LORD”. (4)

Maar wat die Jode uitspreek, of nie uitspreek nie, het niks te doen (of behoort niks te doen te hê) met wat YAHUVEH in SY Woord geinspireer het nie.

Die “Smith and Goodspeed” vertaling is moontlik die mees gulhartigste:

In hierdie vertaling het ons die ortodokse Joodse tradisie gevolg en “the LORD” met die naam “YAHUVEH” vervang en die frase “the Lord GOD” met die frase “the Lord YAHUVEH”. (5)

In die lig van Mattheus 15:3 is daar geen verskoning vir wat die Engelse vertalers gedoen het nie:

Maar HY [YAHUSHUA] antwoord en sê vir hulle: Waarom oortree julle ook die gebod van GOD [YAHUVEH] ter wille van julle oorlewering?

Die Redder se Naam

Hier volg sewe redes vir die gebruik van die Hebreeuse naam YAHUSHUA in plaas van die Engelse naam Jesus:

Die Gedenkwaardige Naam

GOD het YAHUVEH gekies of sy verkorte vorm YAH om SY gedenkwaardige Naam vir alle generasies te wees – Eksodus 3:15. Alleenlik die Naam YAHUSHUA herdenk daardie Naam.

Die Naam Bo Alle Name

Die Seun se Naam is die Naam bo alle name – Effesiërs 1:20-21; Filippense 2:9. Maar watter naam is spesifiek bo alle ander name?

Staan op, loof YAHUVEH julle GOD van ewigheid tot in ewigheid! En laat hulle U heerlike Naam loof wat bo alle lof en prys verhewe is. U is alleen YAHUVEH… (Nehemia (9:5-6)

Aangesien die naam bo alle name YAHUVEH is, kan alleen YAHUSHUA die Redder se naam wees.

n Meer Uitstekende Naam

Die Seun het ‘n meer uitstekende naam geërf – Hebreërs 1:4. Van waar het die Seun SY naam geëerf? Van die Vader, natuurlik. Gevolglik, kon HY net van die Vader erf wat die Vader Homself besit het. Het die Vader die naam Jesus of YAH besit? Die antwoord blyk heel oënskynlik veral as jy in gedagte hou dat die Vader aangespreek is met die verkorte naam YAH nege-en-veertig maal in die Ou Testament (Psalm 68:4; ens.), wat alleen gevind kan word in die Hebreeuse naam YAHUSHUA.


Die Seun wat moet Kom in die Naam van YAHUVEH

Ons Redder het die Vader se naam laat manifesteer of bekendgemaak terwyl [HY] hier op aarde was – Johananes 17:6, 26. In slegs drie Nuwe Testament gedeeltes vind ons dat die Seun Homself eintlik voorstel. Die eerste keer word gevind in die weergee van die Apostel Paulus se omkeer in Handelinge 9. Die tweede en derde keer word gevind waar Paulus dieselfde gebeurtenis vertel soos in Handelinge 22 en 26.


eHH

Een van daardie gebeurtenisse lig ons in, in watter taal die Redder SY Naam aan Paulus gemanifesteer het:

hoor ek [Paulus] ‘n stem met my spreek en in die Hebreeuse taal sê… Toe sê ek [Paulus], wie is U, Here? En HY sê: EK is YAHUSHUA….(Handelinge 26:14-15)

As die Redder die Engelse naam Jesus gebruik het, sou HY nie die Vader se Naam laat bekend word het nie.

Aangesien die familie naam YAH gevind word in beide die Vader en die Seun se Name, kon YAHUSHUA toepaslik sê:

EK het gekom in die Naam van MY Vader….” (Johannes 5:43)

In Johannes 12:12-13, het sekere Jerusalem inwoners uitgeroep:

Hosanna! Geseënd is HY wat kom in die Naam van die HERE [YAHUVEH], die Koning van Israel.


Dit is ‘n aanhaling van Psalm 118:26 waarin die tetragrammasie (die Hebreeuse letters YHWH) vervang was met die ongeinspireerde woorde “the LORD”. Met ander woorde, met die vervulling van hierdie Ou Testamentiese profesie, het daardie Israeliete die Messias bekendgemaak dat HY in die Naam van YAHUVEH gekom het. Alleenlik in die Naam van YAHUSHUA kon dit gesê word dat die Redder gekom het in die Naam van YAHUVEH.

Die Seun se Naam is bedoel om te beteken “YAHUVEH Red”

Toe Maria swanger was met die Seun van YAHUVEH, was Josef vertel dat hy haar kind ‘n naam moet gee wat beteken het:

HY [YAHUVEH] wat SY Volk van hulle sondes sal verlos.”


Die Engelse naam Jesus vervul dit nie (omdat dit geen betekenis het in enige taal nie, dit is ‘n Grieks/Latynse basterwoord); dus, dit is presies wat YAHUSHUA beteken. YAHUSHUA in die “Strong’s Concordance is # 3091 wat gedefinieer is komende van #3068 – YAHUVEH, en van #3467 – yasha, wat beteken “om te red. (6)” Saam beteken YAHUVEH en “yasha”, of YAHUSHUA, YAHUVEH red.


Die Nuwe Testamentiese Doop was in Die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Vanuit die bewys wat verskaf is in die boek van Handelinge, weet ons dat die disippels het nie gedoop deur die formule te gebruik “in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees” nie. (Matteus 28:19). Hulle het eerder gedoop in een spesifieke naam – Handelinge 2:38, ens., ‘n naam wat al drie akkuraat verteenwoordig het. Watter naam vervul die toestande van die Groot Kommissie? Watter keuses het ons vir die Vader se naam? Daar is geen Griekse of Engelse ekwivalente vir die Vader se naam nie, “LORD” en “GOD” is nie name nie maar is titels en Jehovah is ‘n 16de eeuse basterwoord korrupsie. Aan die ander kant, is dit bekend dat GOD se persoonlike naam YAHUVEH is – verkort na YAH nege-en-veertig keer in die Ou Testament.

Watter keuses het ons vir die Seun se naam? Die opsies wat gegee is van Iesous (Grieks), Jesus (Engels) of YAHUSHUA (Hebreeus), watter een van die drie kan ook gebruik word vir die Vader en die Heilige Gees? Slegs YAHUSHUA.


Die Apostel Paulus wat Joël 2:32 aanhaal (behoorlik vertaal) het verklaar:

Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. (Romeine 10:13)

Hoe roep een op die Naam van YAHUVEH? In slegs een plek in die Nuwe Testament word ons vertel hoe dit tot stand gebring is:

[Ananias praat met Paulus] En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep. ( (Handelinge 22:16)

Net drie dae tevore, het die Redder SY naam gemanifesteer aan die Apostel Paulus in Hebreeus as YAHUSHUA. So watter naam veronderstel jy was Paulus mee gedoop of dat hy geroep het op die vervulling van Joël 2:32 en Romeine 10:13? Die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees! Die Naam YAHUSHUA!

Die Godheid van YAHUSHUA

Laaste, en belangrikste, die Hebreeuse uitspraak van ons Redder se Naam moes gebruik gewees het aangesien die godheid van YAHUSHUA hierin bewys is. As die Hebreeuse naam onaangeraak in die Skrif was, sou dit baie moeiliker gewees het, indien nie onmoontlik nie, vir ‘n persoon om oortuig te word teen die godheid van YAHUSHUA die MESSIAS.


Oorweeg die Ou Testamentiese profesieë omtrent YAHUSHUA wat opgedra is aan YAHUSHUA. Byvoorbeeld, wie se weg moes Johannes die Doper voorberei? Wie moes vir dertig stukke silwer verraai word? Wie se sy moes deurboor word? Wie was die steen wat die bouers verwerp het, en wie sou die hoeksteen word? As jou antwoord op hierdie vrae Jesus is, moet jy beter weer na daardie profesieë kyk! In daardie gedeeltes**, was YAHUVEH verwyder en vervang met die woorde “the LORD”. Herstel GOD se persoonlike naam YAHUVEH en dit word onmiddellik duidelik dat daardie profesieë was oor YAHUVEH vervul in YAHUSHUA.


Nie alleen dit, maar wanneer ons die Hebreeuse naam van ons Redder gebruik, beskryf dit duidelik nie eenvoudig wat een man doen of wat een profeet doen of selfs wat ‘n ander god doen nie. Dit beskryf wat die GOD van gode, die groot “EK IS”, wat YAHUVEH is doen! Ons Redder was genoem YAHUSHUA in Hebreeus, want dit beteken YAHUVEH red. Daarbenewens, was ons Redder in Hebreeus genoem Immanuel, wat beteken YAH met ons, wat getuig om dieselfde te wees.


HIERDIE SEWE REDES (EN MEER***) OPENBAAR DAT DIE HEBREEUSE NAME YAHUVEH EN YAHUSHUA VERKIESLIK ONS KEUSE MOES WEES.