If you are speaking a different language, please click here to visit our Main Website, Amightywind.
Suid Afrika en Afrika tak van die
"Almightywind Wildfire Last Chance Ministry©"


If you are speaking a different language, please click here to visit our Main Website, Amightywind.

AfricaForYAHUSHUA is die Suid Afrikaanse Tak van die AmightyWind Bediening

Besoek Amightywind.com en sien die mooiste webwerf op die internet, wat aanlyn is al vanaf 1994! Hierdie gesalfde bediening met Hebreeuse wortels, wat op die Bybel gebasseer is, met evangeliese leerstellings, kan nie met enige ander bediening vergelyk word nie! Kom en sien wat jou kerke nie vir jou wil leer nie, wat niemand anders vir jou wil leer nie, behalwe Elisheva Eliyahu.Shalom my naam is Elisheva Eliyahu, 'n Apostel, Profeet, Pastoor en Leier van hierdie Hebreeuse wortels, Bybelse gebasseerde Messiaanse Joodse NUWE BLOEDS VERBOND internasionale bediening van YAHUSHUA HA MASHIACH vir die Glorie van die HEMELSE HEILIGE DRIE-EENHEID, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH.

Dankie dat julle ons besoek.

Kyk op! Vir die wat Gebooie en wette van YAHUVEH liefhet en gehoorsaam, julle verlossing kom nader!


~ SplinterNuwe PROFESIE 154 ~
“Waarskuwing! Totalitêre Diktatorskap Bewys”


Gelukkige Geseënde Gesalfde Hanukkah Geliefde Amightywind Gemeente!


Loof ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH, en die Kosbare RUACH HA KODESH vir hierdie Feestelike tyd van Wonderwerke, seëninge en oorwinnings en vir die konsepsie van ons geliefde MESSIAS en REDDER YAHUSHUA HA MASHIACH!!

Ons Loof die HEILIGE DRIE EENHEID, want nou is ons instaat om vandag aan te kondig dat Profesie 154 nou aanlyn is en vrygestel is vir julle om te lees en daarna te luister. Daar is krag in die gesproke woord en dit is die salwing van die RUACH HA KODESH wat alle jukke en bindings breek. Wees asseblief geseën terwyl julle luister daarna en die SLINTERNUWE PROFESIE 154 lees wat gespreek en ontvang is op hierdie datum drie jaar gelede op die 7de Desember 2020 ‘n paar dae voor Hanukkah, en nou vrygestel is op dieselfde datum 3 jaar later 7de Desember 2023 op die dag wat die eerste nag van Hanukkah begin. HALLELUYAH!! Ons kon nie hierdie profesie vrystel totdat ABBA YAHUVEH vir ons gesê het dit was tyd, en nou is daardie tyd.

Ons bid julle Hanukkah is ‘n geseënde een en dat julle sal ag slaan op al ABBA YAHUVEH Se waarskuwings in hierdie Profesie, immers, om vooraf gewaarsku te wees is om voorbewapen te wees vir so ‘n tyd soos hierdie. Vertrou op ons Geseënde HOOP en REDDER YAHUSHUA HA MASHIACH en onthou solank as wat julle alles gehoorsaam wat YAHUVEH ons beveel het en ons geleer het deur SY HEILIGE Woorde in die Bybel en in hierdie Eind Tyd Profesieë, het julle nie nodig om te vrees nie. Onthou om Psalm 91 toe te eien en te bid altyd vir beskerming, om te wandel en te leef in heiligheid en geregtigheid, en watter wonderwerke julle ookal nodig het, bid ons dat ABBA YAHUVEH hulle sal gee volgens SY wil in die Hemel. Mag YAHUSHUA HA MASHIACH julle almal seën.

Met Baie Liefde en Shalom in YAHUSHUA HA MASHIACH, beledig sommige en seën baie, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu.

Kliek hieronder om die Profesie te lees
Kliek op die banier en kom saam tel saam met ons die Omer af vir 49 dae tot en met Pentecost \ PinksterDie aftelling van die omer (Lev 23:15-16, Deut 16:10-12, Eks 16:32) in die ou bloedverbond was 'n voorafskadu van wat in die nuwe bloedverbond sou kom. YAHUSHUA HA MASHIACH is die Stroper en ons is die koring wat geskei word van die onkruid.

YAHUSHUA HA MASHIACH het vir SY dissipels gesê voordat hulle na die HEMEL opgevaar het, om te wag en in Jerusalem te bly en te wag vir die gawe wat hulle van SY VADER YAHUVEH sou ontvang (Lukas 24:46-49).

Op die dag van Shavuot/Pinkster in die bovertrek, het 'n geluid soos die waai van 'n geweldige wind uit die hemel gekom en het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Almal van hulle is met die Heilige Gees vervul en het begin spreek in ander tale soos die Gees hulle in staat gestel het.” (Handelinge 2:1-4)
Gelukkige Geseënde Pasga en Fees van
Ongesuurde Brood Geliefde
Amightywind Gemeente!

Passover\Pasga Datums:

Passover\Pasga Seder/Maltyd:
Begin: Sononder Maandag 22 April 2024

Ongesuurde Brood Fees Datums:
Begin: Dinsdag 23 April 2024
Eindig Sononder Maandag 29 April 2024
Dae om af te neem: 23 April 2024 & 29 April 2024
* [8ste dag (Dinsdag 30 April 2024) is opsioneel alleen, Lv 23:6]

Omer:
Aftel van die Omer begin: Woensdag 24 April 2024

Julle lam sal wees sonder gebrek en sy bloed sal aangewend word aan die deurposte van die huise (Exodus 12:5,7) sodat die engel van die dood nie kan inkom in die huise nie. YAHUSHUA HA MASHIACH is die nuwe bloed verbond exodus en is die vervulling van Jesaja 53.

SY bloed beskerm ons. HY was sondeloos en was gekruisig en het gesterf vir die vergifnis van sondes vir diegene wat sal bely, bekeer en wegdraai van boosheid. HY is die enigste deur en weg na die Hemel (Johannes 19:18, Johannes 10:16). HY het nie dood gebly nie maar was opgewek op die 3de dag en het 40 dae later opgevaar na die Hemel voor getuies (Lukas 24:5-6, 51) HY sit nou aan die regterhand van ABBA YAHUVEH! HALLELUYAH!

YAHUSHUA HA MASHIACH sê hierdie is 'n Pasga soos geen ander, moenie kos verwyder uit julle huise nie. Op Pasga, 1ste dag, moet niemand geryste brood eet nie. Op die fees van ongesuurde brood moet mense weet dit is nie sonde om gesuurde brood te eet nie want kos beskikbaar tot almal is verskillend. As al wat jy het om te eet gedurende die Fees van Ongesuurde brood kos met gis is, weet YAHUSHUA HA MASHIACH dit is al wat julle het, dan asseblief eet dit.

Ons weet dat voorrade in verskillende areas rondom die wêreld skaars is en moeilik is om te bekom. Moet asseblief nie bekommer nie. Diegene van julle wat ongesuurde brood kan eet gedurende hierdie tyd, asseblief doen dit, want julle sal dit doen vir die mense wat dit nie kan doen nie.

YAHUSHUA ha MASHIACH sê pasop vir die gis van fariseers. HY waarsku maak seker daar is geen sonde nie. Die Pasga exodus met die ou bloed verbond was 'n heenwysing van YAHUSHUA HA MASHIACH SE NUWE BLOED VERBOND! YAHUSHUA IS DIE ENIGSTE WARE PERFEKTE SONDE OFFER WIE SONDES KAN WEGWAS. YAHUSHUA HET ONS NUWE BLOED VERBOND GEWORD DIE WARE PASGA OFFER LAM VAN YAH!

YAHUSHUA HA MASHIACH het nie gekom om die wette te kanselleer van die profete nie, maar om alles te vervul van Jesaja 53 en met SY laaste asem SY Woorde "dit is volbring" bedoel het dat HY alles voltooi het waarvoor HY aarde toe gestuur was om te doen. Onthou om nie te fokus op verwydering of uitgooi van kos nie, onder hierdie Mens-gemaakte virus vrees & paniek is daar steeds mense wat hongerly en ABBA YAHUVEH YAHUSHUA HA MASHIACH en die Kosbare RUACH HA KODESH ken die situasie waarin jy is en wat gebeur rondom die wêreld.

Ons wens julle almal 'n Gelukkige Geseënde Pesach/Pasga en Fees van Ongesuurde Brood!
In YAHUSHUA ha MASHIACH Se liefde, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu

Kliek hieronder om meer van die Pasga\Passover Fees te lees
Die Profesie - Geen Speletjies Meer Nie! YAHUVEH is Kwaad!
2 April, 2023


Julle sal sien hieronder is ‘n nuwe Pasga Profesie wat my geliefde dogter Grace ontvang het vir die mense. Sy was/en is nog steeds besig om gementor te word direk onder my en leer/het alles geleer wat YAHUSHUA HA MASHIACH my geleer het en is deel van hierdie leierskap. ‘n Verduideliking is ook hieronder oor wat gebeur het voordat sy die Profesie ontvang het. Ek kry ‘n volle getuienis dat hierdie Profesie direk van die Hemel is en ‘n Boodskap wat nodig is vir die mense en die gemeente om te hoor en te lees.

Ek weet dat my geliefde dogter senuweeagtig is met hierdie wat geplaas word op ABBA YAHUVEH YAHUSHUA HA MASHIACH en MAMMA IMMAYAH Se webwerf, maar sy vrees PAPPA YAH meer as om te luister na haar vlees en senuwees, terwyl ek haar herinner dat dit die Salwing is wat die jukke en onderdrukking breek en dat dit die Hemel behaag wanneer ons gehoorsaam is.

As ‘n Profeet, is dit ons werk om seker te maak dat die waarskuwings wat ABBA YAHUVEH ons gee, aangegee word na die mense, want HY gebruik ons om die mense te waarsku voor die tyd. Dit is wat ek geroep is om te doen en wat sy geroep is om te doen. Ons is net die Boodskappers, so moenie die Boodskapper stenig nie maar neem dit eerder op met YAHUSHUA HA MASHIACH.

Hierdie is net die begin van baie wat gaan kom vir die Lof Eer en Glorie van ABBA YAHUVEH YAHUSHUA HA MASHIACH, DIE KOSBARE RUACH HA KODESH (HEILIGE GEES). Daar sal ook baie wees wat nie hierdie Profesie van die Hemel gaan aanvaar nie en wie se vlees beledig sal wees daardeur en sal heel moontlik iets te sê het daaroor, maar daardie is tussen jou en ABBA YAH en ‘n prys wat ons moet betaal vir die Salwing en om gebruik te word as YAH se mondstuk om SY woorde en SY waarhede voort te spreek. Dit sal jou of beledig, of jou aankla, jou lei na SY liefdevolle arms waar jy YAHUSHUA HA MASHIACH kan ontvang en bekeer van jou sondes vir ‘n nuwe begin.

Ek wil dit ook baie duidelik maak dat in hierdie Profesie, praat ABBA YAHUVEH nie oor die mense wat nie kan gaan sonder suurdeeg as gevolg van hulle omstandighede nie en waar hulle bly. ABBA YAHUVEH praat oor die mense wat suurdeeg kan verwyder uit hulle huise en wie kan gaan sonder om suurdeeg te eet, maar steeds kies om te wil skik met die wêreld, en wat meer gemaklik en gerieflik is vir hulle.

Julle is wie ABBA YAHUVEH van praat in hierdie Profesie en ek wil hê jy moet regtig luister na hierdie woorde, want HY is klaar met speletjies speel. HY vertel ons om hierdie feeste te hou vir ‘n rede. As jy nie nou tot HOM onderwerp nie, wat laat jou dink dat jy in staat sal wees om dit te doen in die eind tye wanneer die bose mense van hierdie wêreld jou forseer om te kies wie jy wil dien?

Dis tyd om baie ernstig te raak met jou geloof as jy dit nog nie gedoen het nie. As jy vind dat jy ‘n gebrek het aan die wil om te bid, om Heilig te leef, om die HEILIGE DRIE EENHEID te gehoorsaam en sukkel met twyfel, dan spandeer jy nie genoeg tyd met YAHUSHUA HA MASHIACH nie. As jy jouself bevind dat jy die wêreld en die wêreld standaarde en opinies meer vrees as wat jy ABBA YAHUVEH vrees, skik met die wêreld, dan spandeer jy nie genoeg tyd met YAHUSHUA HA MASHIACH nie.

Moet nie passief raak met jou verhouding met YAHUSHUA HA MASHIACH nie. Moet nie “gemaklik” bly in jou geloof nie. As jy konstant gemaklik is in jou verhouding met YAHUSHUA HA MASHIACH dan behoort jy te weet iets is verkeerd. Waarom vra jy? Want as jy altyd gemaklik voel en vry van enige beproewinge, verdrukkinge en toetsing, dan beteken dit dat satan jou nie sien as ‘n bedreiging nie en sien geen rede om jou selfs aan te val op enige manier nie.

Ons word elke dag getoets en beproef soos ons aanhou om altyd nader te groei aan YAHUSHUA HA MASHIACH en om altyd SY wil te soek en wat HY vir ons in die vooruitsig het.

YAHUSHUA HA MASHIACH sal terugkom vir SY bruid, maar SY bruid is ‘n gehoorsame bruid wie wag en uitkyk vir SY terugkoms. Want ons almal bid om waardig geag te word om ‘n bruid te wees van YAHUSHUA HA MASHIACH en waardig te wees om HOM te ontmoet in die lug wanneer HY terugkom.

Dit maak die hart van die HEILIGE DRIE EENHEID kwaad en bedroef wanneer mense maniere vind om te skik met sonde en met die wêreld en opsetlik ongehoorsaam is en sonde vooraf bedink. Moet nie ABBA YAHUVEH YAHUSHUA HA MASHIACH en die KOSBARE RUACH HA KODESH Se liefde en genade as vanselfsprekend neem nie. Hou op trap op YAHUSHUA HA MASHIACH Se bloed deur doelbewus te sondig en sonde vooraf te bedink. Ons moet Heilig wees want HY is HEILIG.

Asseblief wees geseënd deur hierdie Profesie en ek loof ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH die KOSBARE RUACH HA KODESH deur te spreek deur hierdie geliefde dogter van my, en glo my, dit sal nie die laaste keer wees nie. Soos ek gesê het, hierdie is die begin van baie om te kom vir YAHUSHUA HA MSHIACH SE GLORIE Alleen. HY wil jou aandag en gehoorsaamheid hê. Gehoorsaamheid is beter as offer.

Die standard vir die bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH is baie hoog. Ons weet almal dat hierdie wêreld net erger en meer boos word met elke komende dag, maar jy hou vas aan YAHUSHUA HA MASHIACH, jy hou styf vas aan jou geloof en staan ferm en onwankelbaar op SY Heilige Woord die Bybel en op SY Heilige Profesieë wat voort gespreek word. Om vooraf gewaarsku te wees is om voorgewapen te wees vir so ‘n tyd soos hierdie.

Ons hardloop en hou vas aan U YAHUSHUA HA MASHIACH en ek Loof U vir hierdie woord voortgespreek deur my geliefde dogter, om U kinders wakker te maak wie steeds in geestelike sluimer is of wie getempteer word om te skik en om ons te herinner hoe belangrik hierdie Heilige Dae en Heilige Feeste is vir U en hoe dit U Eer wanneer ons hulle hou. Loof U ABBA YAHUVEH YAHUSHUA HA MASHIACH EN MAMMA IMMAYAH!

In die naam, bloed en liefde van YAHUSHUA HA MASHIACH,
Apostel, Profeet en Mamma vir baie, Elisheva Eliyahu.


Net ‘n kort verduideliking oor hoe hierdie woord ontstaan het

Die aand voor dit (1 April 2023) het ek die hele nag deur gespandeer deur te bedien aan ‘n paar geliefde susters in YAHUSHUA HA MASHIACH wat bemoediging en leiding nodig gehad het. Teen die tyd toe ek klaar was was dit 6vm en ek was gereed vir die bed.

Ek het bly hoor wat geklink het soos ‘n baie harde hartklop geluid in my ore. Ek het gedink dat miskien was ek net moeg of onder stress en gedink my hart klop vinnig en baie hard daarom het ek dit geignoreer en het probeer om aan die slaap te raak toe die geluid verdwyn het. Terwyl ek aan die slaap raak het ek dit weer so hard gehoor en regop gesit en my hand op my borskas geplaas en besef die geluid van hierdie baie harde hartklop wat klop in my ore was verskillend van die manier waarop my eie hart en pols klop.

Ek het besef dat hierdie nie my eie hartklop was wat ek hoor nie maar dat ek hierdie hoor in die gees. Toe ek besef dat ek so hard en duidelik gehoor het, “EK IS wit van woede en MY hart grief!” het ek gedink dat miskien was daar iets wat ek gedoen of gesê het wat YAH kwaad maak. Ek het begin bid en ABBA YAHUVEH gevra of daar enige iets was wat ek verkeerd gedoen het om HOM so kwaad te maak? Toe was daar vrede en stilte, ‘n stilte en die geklop het opgehou. Nadat ek gebid het het ek geweet ek het nodig om rus te kry, so ek het bed toe gegaan.

Toe ek wakker geword het en reggemaak het vir die dag, het ek dit weer begin hoor en hoor hoe ABBA YAH sê hoe kwaad HY is. Ek kon nie verstaan waarom nie en het aanhou bid terwyl ek op pad was na die kombuis om iets te kry om te eet. Dit was toe dat ek ‘n groot swarigheid in die Gees gevoel het en ek het geweet ek moet bid. Ek het geweet ‘n Woord was besig om voort te kom en vir Mom vertel dat ek kon hoor daar was ‘n Woord wat voortkom. Ek het begin bid in tale en hierdie Woord het voortgekom op die 2de April 2023.

Ek bid dat jy sal weet dat YAHUSHUA HA MASHIACH wil hê ons moet ‘n verhouding hê met HOM. Dis nie oor godsdiens of rituele nie, dis oor ‘n verhouding en om in staat te wees om ten volle ons harte oor te gee aan HOM. Ons kan nie bly sê, “Hier is my hart YAHUSHUA HA MASHIACH,” en dan reik in SY hande om dit terug te vat nie.

Ek verstaan baie goed dat hierdie Profesie sommige mag beledig en ander seën. Soos Momma Elisheva gesê het, daardie is die prys wat ons moet betaal vir die Salwing, maar dit is niks in vergelyking met wat YAHUSHUA HA MASHIACH moes deurgaan toe HY SY lewe gegee het vir ons gedurende hierdie Heilige tyd nie. Ek is geseënd en absoluut nederig dat ABBA YAHUVEH selfs sou kies om deur my te spreek vir SY Glorie en Eer alleen.

Mag YAHUSHUA HA MASHIACH julle seën terwyl ons saam die Fees van Ongesuurde Brood vier om die Hemel te Eer. In YAHUSHUA HA MASHIACH Se naam en liefde, Grace.


Die Profesie - Geen Speletjies Meer Nie! YAHUVEH is Kwaad!
2 April, 2023

Grace bid in Heilige Tale, huilende.

O EK IS KWAAD! EK IS WIT VAN WOEDE! MY hart is bedroef vir mense – julle wat julself MYNE noem, proberend om verskonings te maak om nie MY Heilige Feeste hoef te hou nie!

EK IS WIT VAN WOEDE! Hoe rou MY hart vir hierdie generasie! En jy MY dogter het MY toorn gevoel heeldag, my griewe.

Julle mense wat MY feeste gehou het vir jare, HOE DURF JULLE MY VRA OF DIT REG IS AS JULLE SUURDEEG EET!

JULLE MENSE WAT VERSKONINGS MAAK OM NIE HEILIGE FEESTE TE HOU NIE, HOE DURF JULLE!

AS JULLE DIE WÊRELD SO VURIG VERLANG, IS JULLE NIE MY BRUID NIE!

AS JULLE WEIER OM MY YAHUVEH TE GEHOORSAAM, IS JULLE NIE MY BRUID NIE!

JULLE WAT DIE WÊRELD MEER VREES AS VIR MY YAHUVEH, JULLE IS NIE MY BRUID NIE! WANT MY BRUID KEN MY STEM! HULLE GEHOORSAAM DIE HEMEL!

AS JULLE WEIER OM TE WANDEL IN GEHOORSAAMHEID, IS JULLE NIE MY BRUID NIE!

AS JULLE NIE MY HEILGE FEESTE HOU NIE, IS JULLE NIE MY BRUID NIE!

AS JULLE NIE WEGDRAAI VAN SONDE NIE, IS JULLE NIE MY BRUID NIE!

AS JULLE WEIER OM TE ONDERWERP AAN MY YAHUVEH EN DIE DUIWEL TE WEERSTAAN, IS JULLE NIE MY BRUID NIE!

EK HET GENOEG GEHAD! DIE TYD TEL-AF! EK SPEEL NIE MEER HIERDIE SPELETJIE MET JULLE NIE WANT MY SEUN IS SPOEDIG OM TE KOM! EN NET MY BRUID EN MY KINDERS, HULLE HOOR MY STEM TERWYL HULLE KOM! WANT MY HART IS SEER! DIT IS SEER! DAT JULLE SO SELFSUGTIG SOU WEES WANNEER EK, EK MY ENIGSTE SEUN GESTUUR HET, MY ENIG VERWEKTE SEUN VIR JULLE SONDES EN JULLE DURF VRA OF DIT REG IS AS EK NET SUURDEEG EET MAAR STEEDS DIE PASGA HOU? WATTER SOORT VRAAG IS DIT?! DIT IS NIE MEER DIE FEES VAN ONGESUURDE BROOD NIE WANT JY HET GEKIES OM SUURDEEG TE EET!

WEG! WEG! WEG! WEG! JULLE WERKERS VAN DIE DUIWEL WANT EK HET JULLE NOOIT GEKEN NIE!

AS JULLE NET HIER IS OM MY TYD TE MORS, DAN WEG MET JULLE!

MOET MY YAHUVEH NIE VERTOORN NIE! AS JULLE KIES OM NIE HIERDIE HEILIGE FEESTE TE GEHOORSAAM NIE, SAL JULLE MY ALLEEN TROTSEER WANT HIERDIE IS SO ‘N HEILGE TYD! EN TOG, AL WAARAAN JULLE DINK IS JULSELF!

SKAAM JULLE! SKAAM JULLE! SKAAM JULLE!

AS JULLE HIERDIE WÊRELD VURIG VERLANG, GAAN! MOENIE TERUGKOM NIE!

JULLE MENSE WAT SÊ JULLE IS LIEF VIR YAHUVEH, MAAR NIE GEHOORSAAM NIE, JULLE IS NIE MYNE NIE!

JULLE WAT SOU TRAP OP DIE BLOED VAN MY SEUN, YAHUSHUA HA MASHIACH, JULLE IS NIE MY BRUID NIE!

DIE VAN JULLE WAT SONDE VOORAF BEDINK, JULLE IS NIE MY BRUID NIE!

AS JULLE WEIER OM ONTSLAE TE RAAK VAN JULLE SONDE EN WEG TE DRAAI VAN BOOSHEID, IS JULLE NIE MY BRUID NIE!

MOENIE MY TYD MORS NIE! MOENIE MY BEDIENAARS SE TYD MORS NIE WANT DAAR IS ANDER SIELE WAT BEDIENING NODIGER HET! KIES VANDAG WATTER GOD JULLE SAL DIEN!

HIERDIE IS GEEN TYD VIR SPELETJIES NIE! EK IS KLAAR MET SPELETJIES SPEEL! EN JULLE DINK EK SIEN NIE, JULLE DINK EK HOOR NIE, JULLE DINK EK SIEN NIE DIE VOORNEMENS IN JULLE HART NIE.

EK WAARSKU JULLE MENSE WEEREENS, DIE HEILIGE GEES, DIE KOSBARE RUACH HA KODESH, JULLE GELIEFDE IMMAYAH, SAL NIE BLY IN ‘N ONHEILIGE WERKTUIG NIE!

KIES VANDAG WATTER GOD JULLE SAL DIEN!

AS DIT DIE WÊRELD IS, PAK DAN JULLE TASSE EN GAAN! MAAR AS JULLE DIE HEMEL KIES BEKEER DAN VAN JULLE SONDES EN DRAAI WEG VAN HULLE EN SONDIG NIE MEER NIE! (1 Petrus 1:16)

Geen speletjies meer nie! Geen speletjies meer nie! Want so ‘n Heilige Tyd kom! En julle onthou wat julle REDDER gedoen het vir julle! Julle onthou wat EK YAHUVEH gedoen het vir julle!

Die van julle wat ‘n eksodus wil hê, as julle jul eksodus wil hê, moet julle eers oorgee. Julle moet julle alles oorgee aan YAHUVEH! EK wil nie half-harte hê nie! EK het genoeg half-harte gehad! (Mat. 12:25)

Sien julle die kranksinnigheid rondom hierdie wêreld! Julle ouers wat jong kinders het, dit is julle verantwoordelikheid om julle kinders te leer terwyl hulle jonk is! Dit is julle verantwoordelikheid om julle kinders te leer van heiligheid, van hierdie Heilige Feeste! Want die begin van Wysheid is die Vrees vir YAHUVEH! (Spreuke 9:10) Moenie julle vrees vir GOD verloor nie!

EK roep uit na MY Bruid, KOM! KOM! Versamel julself bymekaar ! KOM! Net soos daar ‘n groot vloed was van boosheid, kom MY Bruid, want EK sal ‘n standaard oprig daarteen! (Is. 59:19) Maar nie meer sal EK halfhartige mense ontvang nie!

Gee oor! Gee oor! MY skape ken MY stem! En EK sê, kom! Kom! Kom in julle Ark van veiligheid in! Want die vloed van goddeloosheid gaan net erger word. Kom! Kom! Kom in MY arms in! Kom in julle Ark van veiligheid in! (Ps. 132:8) En daardie ondankbare klompie van julle wat ondankbaar is vir wat EK vir julle voorsien het, julle pasop! Moenie dink dat julle donasies alleen julle gaan red nie! Dit is jou hart wat EK wil hê! EK wil jou hart hê! Nie jou geld nie! Julle kan nie sê, “YAHUSHUA ek het U lief” en tog steeds vashou en klou aan die wêreld nie! Gee oor! Gee oor! Gee alles oor! Vandag is julle dag van redding! Môre mag te laat wees!

Einde van Woord

Halleluyah! Dank U! Dank U! Dank U ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en MAMMA IMMAYAH! Ek’s so jammer dat U harte bedroef is! Mag U heilge kinders, U ware kinders, U Bruid alles oorgee aan U! Amen! Amen!

Skrifgedeeltes:

1 Petrus 1:16
“Omdat daar geskryf is: Wees heilig, want EK is heilig

Mattheus 12:25
“Maar YAHUSHUA het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie.

Spreuke 9:10
Die beginsel van die WYSHEID is die vrees van YAHUVEH, en kennis van die Afgesonderde is verstand“

Jesaja 59:19
“En hulle sal die Naam van YAHUVEH vrees van die westekant af, en SY grootheid van die opgang van die son af; Wanneer die vyand kom soos ‘n vloed, sal die Gees van YAHUVEH ‘n standaard oprig teen hom.“

Psalm 132:8
“Staan op na U rusplek, YAHUVEH, U en die ark van U sterkte!”
Gelukkige Verjaardag AMIGHTYWIND Bedienig en Apostel Profeet Elisheva EliyahuABBA YAHUVEH het die feesviering verleng vir 30 Dae!
Van 4de April 2023 tot 4de Mei 2023!
LOOF ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH, en die KOSBARE RUACH HA KODESH!

Hierdie is die HEILIGE DRIE EENHEID Se Bediening en ons gee HULLE EER en GLORIE vir sy 29ste jaar. HULLE is die HOOF van hierdie Gesalfde Heilige Bediening. Vir diegene van julle wat videos en groete wil stuur, julle kan hulle stuur vanaf 4 April 2023 tot 4 Mei 2023 soos YAHUVEH ons vertel het om fees te vier vir 30 dae.

4de April 2023, vir 29 jaar het hierdie bediening net sterker en sterker gegroei, verder en verder vertak met nuwe Profesieë, leringe en openbaringe om die 4 hoeke van die wêreld te bereik vir YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH, en die Kosbare RUACH ha KODESH se Lof Eer en Glorie!

Ons is opgewonde terwyl ons die tyd neem om YAHUVEH GOD, YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH (HEILIGE GEES) te dank vir alles wat HULLE gedoen het. Die ontelbare siele wat na vore gekom het, die bemoediging, die liefde en julle gebede. Dankie aan die hele Bruid en Gaste van YAHUSHUA ons MASHIACH wat hierdie Bediening beskou as ‘n seen.

Nie alleen is dit AMIGHTYWIND Bediening se herdenking op die 4de April nie, dit is ook Apostel Profeet Elisheva Eliyahu se verjaardag! Gelukkige Gelukkige Gelukkige Geseënde Verjaardag Geliefde Momma Elisheva van al jou geestelike kinders regoor die wêreld!!!

Ons vier hierdie dag, die geboorte van ‘n Bediening en die geboorte van Apostel Profeet Elisheva Eliyahu. Opgerig deur YAH Se Hand alleen, wat uitreik na die einde van die aarde Gesalf om die Goeie Nuus van die Evangelie te verkondig, baie te lei in YAHUSHUA HA MASHIACH Se Liefdevolle Arms in.

Hoewel onder vuur, floreer dit Hoewel vervolg, groei toenemend Laat ons juig en sê, “HalleluYAH! Amightywind Bediening is 29 jaar oud hierdie dag!”

Juig saam met ons hierdie dag alle julle mense, want ons GOD YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die Kosbare RUACH HA KODESH het die oorwinning gewen!
Gelukkige Geseënde Pesach (Pasga) en Fees van Ongesuurde Brood van Apostel Profeet Pastoor Elisheva Eliyahu, die YDS en die hele Bediening Span!Pasga Seder/Maaltyd:
Begin: Woensdag aand 5 April 2023

Ongesuurde Brood Fees Datums:
Begin: Donderdag 6 April 2023
Eindig: Woensdag aand 12 April 2023
[8ste dag (Donderdag 13 April 2023) is slegs opsioneel, Lv 23:6]

Datums om af te vat van werk:
6 April 2023 & 12 April 2023

Aftel van die Omer begin: 7 April 2023

Kliek hier om die Omer af te tel

Julle moet ‘n lam hê sonder gebrek en sy bloed sal aangewend word aan die deurposte van die huise (Exodus 12:5,7) sodat die engel van die dood nie in die huise kon ingaan nie. YAHUSHUA HA MASHIACH is die nuwe bloed verbond exodus en is die vervulling van Jesaja 53.

SY bloed beskerm ons. HY was sondeloos en was gekruisig en het gesterf vir die vergifnis van sondes vir diegene wat sal bely, bekeer en wegdraai van boosheid. HY is die enigste deur en weg na die Hemel (Johannes 19:18, Johannes 10:16). HY het nie dood gebly nie maar was opgewek op die 3de dag en het 40 dae later opgevaar na die Hemel voor getuies (Lukas 24:5-6, 51) HY sit nou aan die regterhand van ABBA YAHUVEH! HALLELUYAH!

YAHUSHUA HA MASHIACH sê hierdie is ‘n Pasga soos geen ander nie, moenie voedsel verwyder uit julle huise nie. Op Pasga, 1ste dag, moet niemand gesuurde brood eet nie. Op die fees van ongesuurde brood moet mense weet dit is nie ‘n sonde om gesuurde brood te eet nie aangesien kos wat beskikbaar is vir almal anders is. As al wat jy het om te eet gedurende die fees van Ongesuurde brood voedsel met gis is, YAHUSHUA HA MASHIACH weet dit is al wat jy het, dan asseblief eet dit.

Ons weet dat voorrade in verskillende areas rondom die wêreld skaars is en moeilik bekombaar is. Asseblief moenie bekommerd wees nie. Diegene van julle wat in staat is om ongesuurde voedsel te kan eet gedurende hierdie tyd, asseblief doen dit, want julle sal dit doen vir die mense wat nie in staat is om dit te doen nie.

YAHUSHUA ha MASHIACH sê pasop vir die suurdeeg van die fariseers. HY waarsku maak seker daar is geen sonde nie. Die Pasga exodus met die ou bloed verbond was ‘n heenwysing na YAHUSHUA HA MASHIACH SE NUWE BLOED VERBOND! YAHUSHUA IS DIE ENIGSTE WARE PERFEKTE SONDE OFFER WIE SONDES KAN WEGWAS. YAHUSHUA HET ONS NUWE BLOED VERBOND GEWORD DIE WARE PASGA OFFER LAM VAN YAH!

YAHUSHUA HA MASHIACH het nie gekom om die wette te kanselleer van die profete nie, maar om alles te vervul van Jesaja 53 en met SY laaste asem SY Woorde "dit is volbring" bedoel het dat HY alles vervul het waarvoor HY aarde toe gestuur was om te doen. Onthou om nie te fokus op verwydering of weggooi van voedsel nie, onder hierdie Mens-gemaakte virus vrees & paniek is daar mense wat steeds honger ly en ABBA YAHUVEH YAHUSHUA HA MASHIACH en die Kosbare RUACH HA KODESH ken die situasie waarin jy is en wat gebeur rondom die wêreld.

Ons almal wens julle ‘n Gelukkige Geseënde Pesach/Pasga en Fees van Ongesuurde Brood! In YAHUSHUA ha MASHIACH Se liefde, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu

Om meer te Leer oor Pasga, lees die Pasga profesieë, en om instruksies te lees oor die seder kliek asseblief die onderstaande link om te gaan na ons Pasga blad:YAHUSHUA se Opstanding!!

Gelukkige Opstandings Dag Vanaf Apostel Profeet Elisheva Eliyahu!

Lied deur Don Francisco - HE IS ALIVE!!
Verlossing was ten volle betaal deur YAHUSHUA ons MASHIACH, teen 'n BAIE prys! SY DOOD! Maar nou het HY Opgestaan en HY IS LEWENDIG!!! Om ons Reddings bladsy te besoek, KLIEK HIER!

Gaan Voort Om Te Vier!! 27, 'n Nog 'n Jaar van Oorwinning in YAHUSHUA!Gaan voort om saam met ons die 27ste jaar van hierdie Bediening wat die Evangelie verkondig, te vier! Vier die hele jaar. (Die verjaarsdag van die bedieningswebwerf AmightyWind.com 4 April val ook saam met profeet Elisheva se verjaardag.)

Vir meer as 27 jaar het hierdie Messiaanse Joodse Pinksterbediening die #Evangelie van YAHUSHUA HA MASHIACH verkondig en multimiljoene siele na YAHUSHUA HA MASHIACH gebring WIE die WEG, die WAARHEID en die LEWE is (Joh 14:6)! YAHUSHUA HA MASHIACH is die ENIGSTE EEN DEUR WIE ons gered word deur bekering en wegdraai van sonde (Hand 4:12). Meer as 52 tale met "Bewys agter die profesieë." Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu het bly opstaan ​​deur die krag en sterkte van YAHUSHUA HA MASHIACH ten spyte van meedoënlose aanvalle van die verwerplike vyande. Die poorte van die hel kon nie seëvier teen YAH se Bediening nie In plaas daarvan het profeet Elisheva Eliyahu net sterker en dapper geword AmightyWind Bediening het net voorspoedig en gefloreer deur die Oorwinnende Hande van ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH & die RUACH HA KODESH alleen. Alle Lof, Glorie en Eer aan YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH & DIE RUACH HA KODESH Nou en vir altyd Amen.
'n Magtige Stormwind wat die Wêreld Oorweldig, en wat Lewens al meer as 27 jaar lank raak


Gelukkige Verjaarsdag YAHUSHUA! Dit Is Net Die Begin, Tot Die Einde Van Hanukkah! Sukkot Veesvieringe!!Shalom geliefde Amightywind Gemeenskap.

Daar is 'n nuwe video platform genaamd rumble.com. Ek et 'n kanaal daar met videos wat ek opgelaai het, omdat daar nog vryheid van spraak is op rumble. Die video weergawe van hierdie boodskap sal nie op Youtube vrygestel word nie, as gevolg van hulle sensuur beleid. Ek nooi julle om asseblief saam met ons te kom na rumble.com, en indien jy wil, om op my kanaal te "subscribe" en deel die liefde, terwyl ons YAHUSHUA se Woorde ver en wyd versprei.

Maak gereed om te Rumble!!Om my kanaal te besoek op RUMBLE, kliek asb op hierdie skakel:

https://rumble.com/c/c-443994Hou asseblief ons President Donald J Trump in julle gebede, veral vandag van alle dae. Mag ABBA YAHUVEH YAHUSHUA HA MASHIACH en die kosbare RUACH HA KODESH hom die Wysheid gee wat hy nodig het gedurende hierdie tyd in YAHUSHUA HA MASHIACH. In YAHUSHUA HA MASHIACH se Naam en liefde, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu.

Vredevolle Verenigde Vryheidstogte Regoor die Wêreld!Israel Armband Tracker Vorseer 'n 14 Dae Huis Kwarantyn, 2de Opsie is 'n Militêre Hotel'LEWENDIGE Onderhoud Gedurende Die Vredevolle 'Mars Vir Vryheid' ProtesoptogteIsraeli Vrou Vertel Die Wêreld Wat Waarlik Aan Die Gang Is In Israel Met Die Inentings!
Verklaring van Geloof

Ons Glo…
deur YAHUSHUA as MESSIAS te aanvaar en aan YAHUVEH en YAHUSHUA ons sondes te bely, weg te draai van daardie sondes en om ons bes te doen om te gehoorsaam, lief te hê, te aanbid, te dien en om in al ons weë ons geliefde VADER YAHUVEH en YAHUSHUA HA MASHIACH wat beteken (die Messias), eerste te stel, dat HY ons siele sal red en ons Hemel toe sal neem wanneer ons sterf of weggeraap word.

Ons Glo…
wanneer ons dit doen, kom die RUACH HA KODESH, ook genoem die Heilige Gees in ons liggame wat dan die Tempel van die RUACH HA KODESH word. Ons glo ons moet die duiwel en sy werke haat soveel as wat ons, ons YAHUVEH en YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH Liefhet. Ons moet alles wat Heilig is verdedig en alles wat onheilig is bestraf en ontken. Ons moet Heilig leef teenoor ons Messias en SY voorbeelde van Heiligheid volg.

Ons Glo…
ons is nie perfek nie, want alleenlik YAHUSHUA is perfek, maar wanneer ons sondig deur woord of daad kan ons uitroep in YAHUSHUA se naam en YAHUVEH vra om ons te vergewe, deur die gestorte bloed van YAHUSHUA oor ons sondes te pleit en vra dat hulle vergewe word, en dan hard te probeer om verblydend tot YAHUVEH en YAHUSHUA te bly.

Ons Glo…
alleenlik YAHUSHUA is ons bemiddelaar, nie sy Moeder Maria nie, en tog respekteer en eer en het ons haar lief omdat sy YAHUSHUA se moeder is. Maar, op geen manier aanbid of bid ons tot haar nie, want YAHUSHUA, alhoewel haar aardse seun, is ook haar Messias, want sy het hom ook HERE genoem. As Maria sondeloos was dan sou sy waardig gewees het om die sonde bloed offer by Golgota te wees. Die fout van die Katolieke Kerk is om haar gelyk te stel met YAHUSHUA. Daar is slegs een drie-enigheid en dit is die Vader YAHUVEH, SY Seun YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH. Nie een van ons sou gered gewees het as die RUACH ha KODESH ons nie getrek het om YAHUSHUA lief te he en as MESSIAS te aanvaar nie.

Ons Glo…
dat ons nodig het om die Joodsheid van ons Messias te leer en te bestudeer, wie ook genoem word Koning van die Jode. Hierdie Bediening glo ook dat ons die Heilige Feeste moet eer soos YAHUSHUA dit onderhou het en YAHUVEH dit beveel het en dit sluit in eer die Sabbat Dag en hou dit Heilig, wat die 7de dag is – Vrydag sononder tot Saterdag sononder. Hierdie Bediening het die mandaat van Jesaja 61. Hierdie Bediening glo daar is ‘n Hemel om te verkry en ‘n Hel om te verwerp en elkeen wat lewe maak hulle eie besprekings vir Hemel of Hel, afhangende van wat hulle met YAHUSHUA doen. Het hulle HOM hulle GOD en MESSIAS gemaak, ook genoem Redder?

Ons Glo…
alleenlik die Bybel is die geinspireerde en onfeilbare Woord van YAHUVEH in die oorspronklike skrywes. Ons glo dat die Woord van YAHUVEH, die Bybel en Torah nie kan lieg nie. Dat YAHUVEH die enigste Hemelse Vader is, Skepper van ALLES. Om die volledige verklaring van geloof te lees “click” asseblief hierKliek hier om die Verklaring van Geloof bladsy te besoek

Pasop vir die Totalitêre Diktatorskap Wat Kom na Amerika & Wêreld!Obama destyds en dis Biden nou. Hierdie Profesie was gegee 30 September 2009 en vrygestel 12 Oktober 2009. Nou kan almal sien dit het in vervulling gegaan in die jaar van 2020.

Moet nooit vergeet dat hierdie video verban sou gewees het op YouTube, so daarom is ek dankbaar om ‘n Rumble rekening te hê met geen sensorskap waar ons ‘n plek het om ons liefde en waardering te wys vir Trump op sosiale media. Almal, bid asseblief vir Rumble & ook Telegram, die enigste ander sosiale media wat ons op hierdie tydstip het.

Alhoewel die hele Profesie ‘n maand later gekom het, op 5 September 2009 het YAHUVEH in my slaap met my gepraat en HY het gesê— Totalitêre diktatorskap. Totalitêre diktatorskap. Totalitêre diktatorskap. Elisheva waarsku hulle. Die een wie homself "President van die Verenigde State" [2009] noem wil hê Amerika moet regeer word deur ‘n totalitêre diktatorskap. Die beste gesondheid sorg, [soos byvoorbeeld onder "Obama care"], sal slegs vir die rykes wees. Daar sal slegs twee klasse mense wees: die welgesteldes en daardie wie nou gesien word as die middelklas. Die middelklas sal die welgesteldes dien. En die armes sal stadig doodgemaak word deur geforseerde inentings, geforseerde aborsies en weiering van mediese hulp.

Die regering sal alles beheer. En hulle sal besluit wie sal lewe en wie sal sterf.

DRINGENDE Boodskap Van Apostel Profeet Elisheva Eliyahu - 3 Januarie 2021
Audio weergawe in EngelsDie ware Rudy Giuliani

Ons sien uit om jou in die Hemel te ontmoet Rudy Giuliani. Elkeen wat gebid het vir Rudy Giuliani en seëninge oor hom gebid het sal hom in die Hemel ontmoet. Alhoewel hy van kersfees praat en YAHUSHUA HA MASHIACH se geboorte, weet hy nie dat YAHUSHUA op 'n Sukkot gebore was nie, en hy word net verantwoordelik gehou vir wat hy weet. Dit daar gelaat, hy erken steeds die geboorte van YAHUSHUA HA MASHIACH JESUS CHRISTUS en hy sien eerder dit as die ware rede van hierdie seisoen.
President Trump Lees Vanuit Sy Gunsteling Boek

Alhoewel hy van kersfees praat en YAHUSHUA HA MASHIACH se geboorte, weet hy nie dat YAHUSHUA op 'n Sukkot gebore was nie, en hy word net verantwoordelik gehou vir wat hy weet. Dit daar gelaat, hy erken steeds die geboorte van YAHUSHUA HA MASHIACH JESUS CHRISTUS en hy sien eerder dit as die ware rede van hierdie seisoen.
YAH se Brandslang, Is Steeds Besig Om Soos Springmielies te Pop

Kyk die opgedateerde weergawe van Profesie 131 met opgedateerde grafika. Op 29 Junie 2016, het ek 5 maande voor die verkiesing geprofeseer dat Donald J Trump president sal word. Weer eens bid ons dat, en ons stem dat hy weereens die 2020 Presidensie Verkiesing sal wen. Vandag is die laaste dag om te stem, so indien jy nog nie gestem het nie, stem asseblief net rooi vir Donald Trump. In YAHUSHUA HA MASHIACH se Naam en liefde, Apostle Prophet Elisheva Eliyahu.
YAHUSHUA sê, Stem vir Trump! Anders sal die bloed van die ongeborenes op julle hande wees

Waarskuwing!


Geliefde Amightywind Gemeente, maak asseblief seker dat julle ingeteken is op my YouTube Kanaal Yahsladyinred, want YouTube het intekenare verwyder, so asseblief maak seker dat julle ingeteken is. Bid asseblief ook dat YouTube, twitter, Facebook en google hulle 230 beskerming verloor en net ‘n publiserings maatskappy sal wees en bid dat die monopolie verbreek sal word.

Onthou ook dat as jy nie vir trump stem nie, sal die bloed op jou hande wees en jy stem teen die reg om wapens te besit, die vryheid van godsdiens en spraak sowel as pro-lewe. So, gaan asseblief uit en stem alles rooi, ons het die huis nodig en die Senaat so Stem alles rooi, Stem Trump. In YAHUSHUA HA MASHIACH se liefde en seëninge, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu.Stem Donald J Trump Vir President!

Ek het in 2016 geprofeteer dat Donald J Trump President sou word en dit het gebeur. Onlangs het Donald Trump gepraat en gesê, “Ons het steeds hulp nodig van die BAAS.” Hy het aan die ganse wêreld erken wie die mees populêre persoon was. Hy het gesê, “Die MEES POPULERE PERSOON is JESUS CHRISTUS!”

En MY volk, oor wie MY NAAM uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en MY Aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal ÉK uit die Hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees - 2 Kronieke 7:14

Elkeen dan wat MY sal bely voor die mense, hom sal EK ook bely voor MY VADER WIE in die Hemele is - Mattheus 10:32

Hy was nie bang om YAHUSHUA te erken voor duisende mense by sy “rally” sowel as die miljoene wat na hom kyk van reg rondom die wêreld nie. President Trump is ‘n baba Christen wat steeds leer watter Heilige geloof behaaglik is vir YAHUSHUA en watter nie. Hou asseblief aan om vir President Trump in julle regverdige Heilige gebede van beskerming te hou. Gaan asseblief persoonlik om alles rooi vir Trump te stem! Want hy is opgerig en aangewys op hierdie tydstip deur ABBA YAHUVEH. Deur vir enigiemand anders te stem is soos om vir satan te stem.

So staan asseblief in ooreenstemming met almal van ons in gebede vir President Trump om die verkiesings te wen. As jy buite Amerika bly, bid asseblief en gee jou stem in die Hemel vir President Donald J. Trump in YAHUSHUA HA MASHIACH, want die gebede van die regverdiges het baie krag in YAHUSHUA HA MASHIACH SE NAAM Amen! Bid teen die bose mense wie sou probeer om die stem sisteem te manipuleer om sy stemme weg te neem. Bid dat al hulle bose planne uitmekaar sal val in YAHUSHUA HA MASHIACH en vir die beskerming van President Trump en sy stemme.

Hieronder is the video van President Trump wat JESUS CHRISTUS erken en die Profesie wat ek in 2016 geprofeteer het Spring Op Soos Springmielies. Laat ons saam staan terwyl ons ons stemme vir President Trump gee! In YAHUSHUA HA MASHIACH SE NAAM en liefde, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu

“The BOSS…. The most famous.. JESUS CHRIST”Wêreld & Asa Mikaiyah (אסא מיכיה) Welkom by Elisheva Eliyahu se (אלישבע אליהו) Sukkah!


Gelukkige 15de Verjaarsdag YAHUSHUA se Demoon Stampers!

Ons sal die verjaarsdag vir 30 dae vier en ons het 'n nuwe AmightyWind YAHUSHUA se Demoon Stampers Lied wat binnekort gaan kom, tesame met 'n pragtige video, wat nou aan gewerk word.
YAH Se Kleintjies - Julle Hoef Nie Te Vrees Nie - Aangesig tot Aangesig met Elisheva EliyahGelukkige Verjaarsdag AMIGHTYWIND BEDIENING en Apostel Profeet Elisheva Eliyahu!ABBA YAH het die Feesvierings datum vir 30 dae gestel! Vanaf 4 April 2020 tot 4 Mei 2020!
PRYS ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH, en die KOSBARE RUACH HA KODESH!

Dit is die HEILIGE DRIE-EENHEID se Bediening en ons gee aan HULLE EER en GLORIE, omdat dit die 26ste jaar is. HULLE is die HOOF van hierdie Gesalfde Heilige Bediening. Vir diegene van julle wat videos en seënwense wil stuur. Julle kan vanaf 4 April 2020 to 4 Mei 2020 stuur, omdat YAH ons vertel het om vir 30 dae fees te vier.

Op 4 April 2020, vir 26 jaar het hierdie Bediening net sterker en sterker gegroei, en net verder en verder uitgebrei met nuwe Profesieë, leerstellings en openbarings om die 4 hoeke van die wêreld te bereik, vir YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH, en die KOSBARE RUACH HA KODESH se Prys, Eer en Glorie!

Ons is so opgewonde, terwyl ons die tyd dankie te sê aan YAHUVEH GOD, YAHUSHUA HA MASHIACH, en die KOSBARE RUACH HA KODESH vir alles wat HULLE gedoen het. Die ontelbare siele wat na vore gekom het, die aanmoediging, die liefde en gebede. Dankie aan al die Bruid en die Gaste van YAHUSHUA HA MASHIACH wie
hierdie Bediening as 'n seën beskou.

Dit is nie net AMIGHTYWIND Bediening se herdenking op 4 April nie, dit is ook Apostel Profeet Elisheva Eliyahu se verjaarsdag!! Gelukkige Gelukkige Gelukkige verjaarsdag gelifede Momma Elisheva vanaf al jou geestelike kinders regoor die wêreld!!!

Ons vier hierdie dag, die verjaarsdag van 'n Bediening en die verjaarsdag van Apostel Profeet Elisheva Eliyah. Wat deur YAH se Hand alleen opgerys is, en wat uitreik na die einde van die aarde.

Gesalf om die goeie nuus van die Evangelie te verkondig, wat baie binne in YAHUSHUA HA MASHIACH se Liefdevolle Arms in lei.

Alhoewel die Bediening onder spervuur is, floreer dit nog steeds.
Alhoewel dit vervolg word, groei dit ongelooflik.
Kom ons verheug ons, en sê, HalleluYAH!! AmightyWind Bediening is 26 jaar oud op hierdie dag!

Al julle mense, verheug en vier saam met ons hierdie dag, want ons GOD YAHUVEH, YAHUSHUA en die Kosbare RUACH HA KODESH het die oorwinning behaal!

Coronavirus in Suid Afrika


Beskerm jouself teen die virus. Dit is baie gevaarlik, en hoogs aansteeklik. Moenie kanse vat nie.
Bou jou immuun stelsel op.
Staan op Psalm 91.


Maak seker dat julle genoeg Vitamine C en Multi Vitamines het.

Staan op die Woord van GOD, YAHUVEH.

Neem YAHUSHUA aan as julle enigste Verlosser. HY het SY lewe neergelê en SY Bloed gestort vir jou. HY het deur soveel pyn gegaan, sodat jy gered kan word. Sodat jy vergewe sal word.
Belei jou sondes vandag. En draai weg vanaf jou sondes. Streef met alles binne jou om die 10 Gebooies te onderhou.
Vandag is die dag van Redding, more is dalk te laat.

YAHUSHUA se koms is so naby. Die Groot Verdrukking het begin.

Die Boek van Openbaring 6:8 het in vervulling gekom. Die 4de seël, is op die punt om gebreek te word.

Openbaring 6:8
Ek het gesien: daar was 'n vaal perd. Sy ruiter se naam was Die Dood, en die doderyk het agter hom aan gegaan. Aan hulle is mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes en deur die wilde diere van die aarde.

Maak seker dat julle maskers het, en selfs rubber handskoene, indien moontlik. Indien jy nie kon koop nie. Daar is Youtube videos wat mense leer om materiaal maskers te maak.


Psalms 91


(1) Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.
(2) Ek sal tot YAHUVEH sê: My toevlug en my bergvesting, my GOD op wie ek vertrou.
(3) Want HY is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes.
(4) HY sal jou dek met SY vlerke, en onder SY vleuels sal jy skuil; SY trou is ‘n skild en pantser.
(5) Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie,
(6) vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie!
(7) Al val daar duisend aan jou sy en tien duisend aan jou regterhand—na jou sal dit nie aankom nie.
(8) Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien.
(9) Want U, YAHUVEH, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak.
(10) Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie;
(11) want HY sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.
(12) Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie.
(13) Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap.
(14) Omdat hy MY liefhet, sê GOD, daarom sal EK hom red; EK sal hom beskerm, omdat hy MY Naam ken.
(15) Hy sal MY aanroep, en EK sal hom verhoor; in die nood sal EK by hom wees; EK sal hom uitred en eer aan hom gee.
(16) Met lengte van dae sal EK hom versadig, en EK sal hom MY heil laat sien.91 תְּהִלִּים


א יֹשֵׁב, בְּסֵתֶר עֶלְיוֹן; בְּצֵל שַׁדַּי, יִתְלוֹנָן.
ב אֹמַר--לַיהוָה, מַחְסִי וּמְצוּדָתִי; אֱלֹהַי, אֶבְטַח-בּוֹ.
ג כִּי הוּא יַצִּילְךָ, מִפַּח יָקוּשׁ; מִדֶּבֶר הַוּוֹת.
ד בְּאֶבְרָתוֹ, יָסֶךְ לָךְ--וְתַחַת-כְּנָפָיו תֶּחְסֶה; צִנָּה וְסֹחֵרָה אֲמִתּוֹ.
ה לֹא-תִירָא, מִפַּחַד לָיְלָה; מֵחֵץ, יָעוּף יוֹמָם.
ו מִדֶּבֶר, בָּאֹפֶל יַהֲלֹךְ; מִקֶּטֶב, יָשׁוּד צָהֳרָיִם.
ז יִפֹּל מִצִּדְּךָ, אֶלֶף--וּרְבָבָה מִימִינֶךָ: אֵלֶיךָ, לֹא יִגָּשׁ.
ח רַק, בְּעֵינֶיךָ תַבִּיט; וְשִׁלֻּמַת רְשָׁעִים תִּרְאֶה.
ט כִּי-אַתָּה יְהוָה מַחְסִי; עֶלְיוֹן, שַׂמְתָּ מְעוֹנֶךָ.
י לֹא-תְאֻנֶּה אֵלֶיךָ רָעָה; וְנֶגַע, לֹא-יִקְרַב בְּאָהֳלֶךָ.
יא כִּי מַלְאָכָיו, יְצַוֶּה-לָּךְ; לִשְׁמָרְךָ, בְּכָל-דְּרָכֶיךָ.
יב עַל-כַּפַּיִם יִשָּׂאוּנְךָ: פֶּן-תִּגֹּף בָּאֶבֶן רַגְלֶךָ.
יג עַל-שַׁחַל וָפֶתֶן, תִּדְרֹךְ; תִּרְמֹס כְּפִיר וְתַנִּין.
יד כִּי בִי חָשַׁק, וַאֲפַלְּטֵהוּ; אֲשַׂגְּבֵהוּ, כִּי-יָדַע שְׁמִי.
טו יִקְרָאֵנִי, וְאֶעֱנֵהוּ--עִמּוֹ-אָנֹכִי בְצָרָה; אֲחַלְּצֵהוּ, וַאֲכַבְּדֵהוּ.
טז אֹרֶךְ יָמִים, אַשְׂבִּיעֵהוּ; וְאַרְאֵהוּ, בִּישׁוּעָתִי.

En wie is jou REDDING? Daar is net EEN. HY is die WAARHEID, die WEG, en die LEWE.
SY Naam is REDDING, sy Naam is YAHUSHUA HA MASHIACH, en YAHUSHUA in Hebreeus beteken "YAH Red". Leer daardie Naam.

Shalom.AmightyWind Bediening weën vir die mense in Afrika en Suid Afrika


Polisie geweld om coronavirus "lockdown" toe te pas


Apostel Profeet Elisheva Eliyahu sê sy het gehuil toe sy in 'n video sien wat tans gebeur in Suid Afrika, in Kaapstad. Die geweld en hoe mense behandel word as gevolg van die polisie geweld.

Sy bid vir Afrika en Suid Afrika. Ons is steeds besig om ons geloof op te bou.

Ons wil julle aanmoedig om op Psalm 91 te staan. Vertrou op die HERE GOD YAHUVEH en YAHUSHUA ha MASHIACH! HULLE sal julle nie in die steek laat nie. Wees sterk, hou vas aan julle geloof, hou vas aan die soom van YAHUSHUA se Kleed.

Apostle Prophet Elisheva Eliyahu said that she has wept when she saw in a video what what’s happening in Cape town right now.

These were her words "We weep for the people in Africa – let the African people know – yes we’re still building the faith".
I wept for what I saw in the video what’s happening in Cape town right now".

We would like to encourage you to stand on Psalm 91. Trust in the LORD YAHUVEH GOD and YAHUSHUA ha MASHIACH! THEY will not let you down. Be strong, keep on holding tight to your faith, hold on tight to the hem of YAHUSHUA's Garment.

Polisie brutaliteit in die Kaap tydens "lockdown"


Polisie in Johannesburg skiet op News24 joernalis


Teken asseblief in by Apostel Profeet Elisheva Eliyahu se YAHSladyinred Youtube kanaal.

Maak seker om die notifikasies klok aan te skakel, om op hoogte te bly wanneer nuwe videos uit kom. KLIEK HIERONDER om direk na haar Youtube kanaal YAHSladyinred te gaan.


AmightyWind Bediening 26ste Herdenking 4-4-2020 30 dae Fees Viering vir die Glorie van YAH, YAHUSHUA, en die Kosbare RUACH HA KODESH, HEILIGE DRIE-EENHEID!AmightyWind Regoor die Wêreld - Gelukkige 26 Jaar Aanlyn & Gelukkige Verjaarsdag Apostel Elisheva!Profesie 151 - YAHUSHUA Sê, EK is die MESSIAS! MOENIE VREES NIE! VERTROU MY!Psalm 91 GEHOORSAAM & wees GELOOFS WATER LOPERS - AANGESIG TOT AANGESIG GESPREK - Apostel Elisheva EliyahuProfesie 152 - Luister en wees vry van die demoon van Vrees.


Luister en wees vry van die demoon van vrees! Profesie 52, ontvang op 2 Nov 2001, weer gespreek op 20 Maart 2020. YAH praat weer onder 'n sterker salwing wat vrymaak en jou geloof weer opbou. Glo! Ontvang! Lees alle Profesieë wat jou geloof opbou! Hierdie Bediening is gebou op geloof, nie vrees nie! Ons geloof in YAHUSHUA ha MASHIACH word nou getoets!

Wanneer jy met vrees aangeval word, neem dit saggies in gebed. YAHUSHUA verstaan, moet net nie vrees hardop uitspreek nie! Herinner satan "YAH, YAHUSHUA ha MASHIACH, RUACH ha KODESH HEILIGE GEES het nie vir my 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en 'n gesonde verstand". Weg van my satan in YAHUSHUA ha MASHIACH se Naam en Bloed, bestraf ek jou! Gaan nou weg van my af!

Kliek op die audio banier wanneer vrees en paniek jou aanval! Lees Psalm 91, glo & memoriseer dit!Profesie 150 - 2 Januarie 2020

PAPPA YAH EL SHADDAI SE DEURSKYNENDE MANTEL VAN BESKERMING TEEN DIE BOSE VERWORPENES!Die man wat my in gebed bedek tydens gebeds oorlogvoering, is my Broer in YAHUSHUA. Hy is my manlike Beste Vriend, 'n lid van hierdie Bediening vir 14 jaar. Hy staan tydelik in, totdat 'n ander Gesalfde Heilige Broer na vore kom. Die nuwe gesalfde Goliat verslaner sal 'n Broer en 'n Seun verhouding wees nie.
Coronavirus - 250 Miljoen mense alreeds gekwarantien en 1.500.000 is alreeds besmet!!!


ABORSIE is Moord!!Elke liewe babatjie het die reg om te lewe. Van die dag wat 'n moeder swanger is, en daardie kosbare lewetjie ontwikkel binne in haar baarmoeder, en dit is 'n kleine kleine mensie met gevoelens, wat deur GOD Almagtige YAHUVEH geskape is, waar SY kosbare hande daardie mensie vorm, om te groei tot die wonderlike persoon wie hy / sy eendag gaan wees.

'n Kosbare babatjie wat alreeds kan pyn kan voel en weet wat om hom / haar aangaan.

Dan kom 'n wrede moordenaar en gooi suur oor daardie onskuldige, kosbare lyfie en gebruik wrede, skerp lemme, en sny daardie klein onskuldige kindjie in stukke, terwyl die babatjie lewendig is in die ma se maag, en uitroep en huil van die aanhoudende pyn wat hy moet aanvoel, en ons Hemelse Vader GOD YAHUVEH hoor elke liewe kindjie se gille regoor die wêreld, binne in die ma se baarmoeder.

HY sien alles, en HY hoor alles, en ons Hemelse Vader is BAIE KWAAD omdat so min mense opstaan en protes teen abosie, teen daardie verskriklike moord wat teen die onskuldige babatjies gepleeg word.

Bid saam met ons teen hierdie verskriklike wrede dade wat teen kosbare, onskuldige babatjies gepleeg word.


Kliek hier om ons Englese webblad te besoek en om meer te lees


Secrets of the Holy Spirit
(Geheime van die Heilige Gees, boek)

Die 2016, 2de uitgawe van die Engelse boek word nou uitgestuur vir mense, en die nuwe uitgawe van 2017, van die Engelse boek, sal binnekort vrygestel word.

Die Afrikaanse waargawe is tans besig om vertaal te word.

Leer die Heilige Name van YAHUVEH, YAHUSHUA en die kosbare RUACH HA KODESH, en hoe die antichris die Naam "Jesus" sal gebruik in die Groot Verdrukking. Leer meer van GOD, YAHUVEH se waarskuwings, omtrent die Merk van die Dier, in die komende Groot Verdrukking. YAHUVEH het ons vertel om die Profesieë in boek formaat te kry, en in die mense se hande, omdat daar 'n tyd sal kom wanneer die vryheid van die internet weggeneem sal word. Hierdie boeke is daar vir mense wat in die Groot Verdrukking sal wees.

'n Poolse diktatorskap is vinnig aan die kom, en dit gaan uitsprei oor die hele Europa. YAH sê so baie bloed sal vloei. Die Sondag Kerk wet (Een Wêreld Godsdiens - Aanbidding van die Antichris) gaan binnekort vrygestel word, en die Merk van Dier sal begin. Die Verbondsark (Ark of the Covenant) sal dan aan die hele wêreld gewys word.
Die eindtyd is hier. Nou is die tyd om YAH & YAHUSHUA te soek met alles in jou. Om weg te draai van enige sondes, en met alles in ons YAH gelukkig te maak. Bid dat jy die Bruid van YAHUSHUA is...en bly weg vanuit die Sondag kerke!!Baie welkom by hierdie Afrikaanse Tak van die AmightyWind Bediening!

Indien hierdie Bediening vir u 'n seën is, nooi ons u uit om ons gasteboek te teken. Ons moedig u aan om u getuienisse te deel en hoe hierdie Bediening u geseën het.

Wat jy in hierdie gasteboek skryf, sal ook op 'n baie spesiale manier in die Hemel opgeskryf word.

Baie dankie aan al ons ondersteuners. Soos die Skrif sê ons is almal een liggaam in YAHUSHUA, ons MASHIACH, en die wêreld sal weet dat ons van YAHUSHUA is deur ons liefde vir mekaar. (Romeine 12: 5, Johannes 13:35)

Dankie vir die seëninge! Mag YAHUVEH, YAHUSHUA en die kosbare RUACH ha KODESH jou pad bly lei in YAHUSHUA ha MASHIACH se Naam!


Baie Belangrike Waarskuwing!! Bid asb dat ons meer tyd gegee word!


Dit is 'n baie dringende boodskap, soos wat ek nog nooit tevore gehad het, vanaf die begin van hierdie Bediening! Gegee aan Apostel Elisheva Eliyahu.

Dringend!


Daar is iets baie groot en boos wat beplan word om hierdie aarde te tref. In Augustus, of September, of selfs tot middel Oktober.

Bid dat niks ongewoon sal gebeur in die lug nie, of selfs op die grond. As niks gebeur teen middel Oktober nie, dan beteken dit dat ons meer tyd gegee was.

Daar was 'n waarskuwing omtrent Planeet X vir 'n lang ruk. Kliek hier om dit te lees.


Ek sê nie dat dit Planeet X gaan wees nie. Ek weet nie regtig op hierdie tyd nie. Bid net teen enige iets boos wat die regerings, of satan homself wil stuur in die tyd van die 1ste Augustus tot middel Oktober.

Ons praat nie net van gevare van oorlog nie. Ons praat van die gevaar van hulle wat nie eens menslike dna het nie.

Ons praat van dit wat in die lug geplaas word, wat sal veroorsaak dat multi miljoene regoor die wêreld sal sterf.

As ek alles sê wat ons in gebed gesien het, dan kan ek beskuldig word dat ek iets gesê het wat ek nie het nie. Neem dit asb net baie ernstig op en bid dat dit uitgestel sal word, sodat ons meer tyd sal hê.

Die volgende is Profesie uittreksels van jare gelede wat ons al baie lank waarsku teen verwoesting wat gaan kom.


Neem, Vertrou, Elijah, Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Take, Trust, Elijah, Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)


Dit is die Woorde wat engele op 'n kragboks in Suid Afrika gespuitverf het, en die Heilige Gees het my na daardie kragboks gelei, en so het ek AmightyWind ontdek. En ook Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu ontmoet. Kliek die skakel hierbo en lees meer.
Ons bid dat ons 'n Getuienis soos Henog sal hê!
Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat YAHUVEH hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy YAHUVEH behaag het. Hebreërs 11:5

Besoek gerus ons nuwe Franse webwerf!
Prys YAHUSHUA!! Dankie aan almal wat dit moontlik gemaak het. Die AmightyWind Webwerf en Profesieë word ook nou in Frans vertaal! Wooo Hoooo!!!!
ONS WAARSKU JULLE NOU!
Moenie na die Sondag Kerke in die Groot Verdrukking
gaan om die MERK van die DIER te ontvang nie!


KLIEK HIER EN LEES WAT GAAN GEBEUR MET
SONDAG KERKE IN DIE GROOT VERDRUKKING


Romeine 8:5-14
Die wat volgens die vlees lewe, rig hulle gedagtes op die dinge van die vlees, maar die wie volgens die Gees lewe, rig hulle gedagtes op die dinge van die Gees.
Die gedagtes van die vlees is die dood, maar die gedagtes van die Gees is lewe en vrede.
Die gedagtes van die vlees is vyandskap teen YAHUVEH, omdat dit nie homself onderwerp aan die wette van YAHUVEH nie, en dit is ook nie daartoe instaat nie.
En hulle wie in die vlees is, is nie daartoe instaat om vir YAHUVEH bly te maak nie.
Maar julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees, en as dit so is, dan bly die Gees van YAHUVEH binne in jou. En as enige een nie die Gees van die Messias in hom het nie, dan is daardie een nie SYNE nie.
En as die Messias in jou is, dan is die liggaam dood vir sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid.
En as die Gees van HOM wie YAHUSHUA uit die dood uit opgewek het, binne in jou is, dan sal HY wie die Messias uit die dood opgewek het, ook lewe gee aan julle sterflike liggame, deur SY Gees wat binne in julle is.
So dan broers, ons is nie skuldenaars aan die vlees nie, om volgens die vlees te lewe nie.
Omdat as jy volgens die vlees lewe, jy dan sal doodgaan, maar as jy volgens die Gees lewe maak julle die werke van die liggaam dood, en jy sal lewe.
Die wie hulleself laat lei deur die Gees van YAHUVEH, hulle is kinders van YAHUVEH.