Suid Afrika en Afrika tak van die
"Almightywind Wildfire Last Chance Ministry©"


If you are speaking a different language, please click here to visit our Main Website, Amightywind.





AfricaForYAHUSHUA is die Suid Afrikaanse Tak van die AmightyWind Bediening

Besoek Amightywind.com en sien die mooiste webwerf op die internet, wat aanlyn is al vanaf 1994! Hierdie gesalfde bediening met Hebreeuse wortels, wat op die Bybel gebasseer is, met evangeliese leerstellings, kan nie met enige ander bediening vergelyk word nie! Kom en sien wat jou kerke nie vir jou wil leer nie, wat niemand anders vir jou wil leer nie, behalwe Elisheva Eliyahu.



Shalom my naam is Elisheva Eliyahu, 'n Apostel, Profeet, Pastoor en Leier van hierdie Hebreeuse wortels, Bybelse gebasseerde Messiaanse Joodse NUWE BLOEDS VERBOND internasionale bediening van YAHUSHUA HA MASHIACH vir die Glorie van die HEMELSE HEILIGE DRIE-EENHEID, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die RUACH HA KODESH.

Dankie dat julle ons besoek.

Kyk op! Vir die wat Gebooie en wette van YAHUVEH liefhet en gehoorsaam, julle verlossing kom nader!






Hanukkah/Sukkot Woorde van YAHUSHUA – Hou jou Sukkah Op Regdeur Hanukkah.


Shalom Amightywind Gemeente. YAHUSHUA HA MASHIACH het met my gepraat gedurende gebed en ek het HOM hoor sê, jy eer SUKKOT wat MY Verjaardag is op die Aarde, die 1ste dag van Sukkot. EK wil hê jy moet instruksies gee aan die Amightywind Gemeente:

“Kyk EK YAHUSHUA HA MASHIACH beveel jou om ‘n nuwe ding te doen en op HANNUKAH aan te hou met die feesviering in ‘n Sukkah. Hierdie is die tyd wat julle MESSIAS geplaas was deur RUACH HA KODESH Se onsigbare Hand binne-in MY geboorte moeder Maria se baarmoeder. EK IS DIE EWIGE LEIDENDE LIG; EK IS DIE REDE DAT HANUKKAH genoem is die fees van ligte!

[Gebou] Die sukkah was instruksies gegee wat MY Geboorte gesimboliseer het in ‘n stal in Bethlehem (in die Hebreeuse taal, sukkah vertaal in Engels: stable/stal). EK IS die Tempel wat besoedel was, terwyl elke sonde behalwe lastering van die RUACH HA KODESH waarvoor daar geen vergifnis is nie, alle sonde & siekte was geplaas op MY LIGGAAM. EK was ‘n perfekte offer LAM van YAHUVEH die Perfekte BLOED VERSOENING VIR SONDES gebore uit ‘n menslike maagdelike vrou, EK IS ‘n MEDE-SKEPPER saam met ABBA YAHUVEH & die RUACH HA KODESH ook genoem HEILIGE DRIE EENHEID!

EK IS die her-toewyding van die HEILIGE TEMPEL AFGEBREEK GEKRUISIG EN LIGGAAM HET GESTERF MAAR OP DIE 3DE DAG HET EK BEWYS satan kon MY nie weerhou dat MY LIGGAAM OPGEWEK IS LEWENDIG VOOR GETUIES WONDERWERKE TE DOEN in elke deel van DIE WERELD IN 40 DAE!

Dankie Elisheva dat jy ‘n voorbeeld stel. Sê vir die Amightywind Gemeente EK IS wel behaag met hulle bewys van liefde deur gehoorsaam en HEILIG te lewe en MY Verjaardag te vier op Sukkot vir 8 dae. Daar sou nie ‘n wonderwerk geboorte op aarde gewees het sonder die swangerskap van MY maagdelike geboorte moeder nie. Laat feesviering vir 8 dae op Hanukkah wees in ‘n Sukkah ook! Hou aan om julle MESSIAS & MY HEMELSE VADER YAHUVEH te eer WIE MY gestuur het om die ou bloed verbond te vervang en die hoë priesters van die ou bloed verbond te vervang wat diere geoffer het vir sondes.

EK IS julle enigste PERFEKTE HOË PRIESTER. Die weg na die Hemel is deur MY NAAM met julle sondes weggewas terwyl julle glo en nie twyfel nie, EK IS MESSIAS, MEDE-SKEPPER, EK het die prys betaal vir julle sondes, wanneer julle vergifnis vra met groot berou bekerend voor YAHUVEH ook. Aanbid & wees dankbaar dat EK die prys betaal het en gekruisig was, gesterf het en weer opgestaan het op die 3de dag. Jy her-toewy jou Tempel wanneer jy sterf aan jouself & MY toelaat om jou lewe te gebruik vir MY Doeleindes. Die Kosbare RUACH HA KODESH sal in jou siel wees jou waarsku en jou aankla om vining te bekeer wanneer jy sondig deur die vrees van YAHUVEH te plaas wat die begin van wysheid is.”

2 Macc. 1:9
Hou die Fees van Hutte in die maand van Kislev

2 Macc. 10:1-9
Dit het gebeur dat op dieselfde dag waarop die heiligdom geskend was deur die buitelanders, het die reiniging van die heiligdom plaasgevind, dit is, op die vyf-en-twintigste dag van dieselfde maand, wat Kislev was. Hulle het dit gevier vir agt dae met jubeling, op die manier van die Fees van Hutte, onthou hoe nie lank tevore nie, gedurende die Fees van Hutte, hulle gedwaal het in die berge en grotte soos wilde diere… Hulle het verorden deur openbare edik, bekragtig deur stemming, dat die hele nasie van die Jode hierdie dae elke jaar moet herdenk. So was dit dus die einde van Antiochus, wie genoem was Epiphanes.

Kliek asseblief op die skakels hieronder om meer te leer oor Hanukkah. As jy nie ‘n menorah het nie of enige manier om die kerse aan te steek nie gebruik dan asseblief die een op hierdie webwerf en kliek op die nommer van die dag waarop jy is en dit sal die menorah vir jou aansteek en die gebed seëninge is alles daar. Ons bid dat jou Hanukkah ‘n geseënde een is en gevul is met baie wonderwerke in YAHUSHUA HA MASHIACH Se naam en bloed alles volgens die HEILIGE DRIE EENHEID SE wil in die Hemel, Amen!
In YAHUSHUA HA MASHIACH Se liefde en seëninge, liefde altyd, Apostel Profeet Pastoor Elisheva Eliyahu.

Kliek asseblief hier om meer te leer van Hunukkah


Kliek asseblief hier om die Hunukkah blad te besoek





SHALOM EN GELUKKIGE SUKKOT IN YAHUSHUA HA MASHIACH!!


Gelukkige Sukkot Geliefde Amightywind Gemeente en Asa Mikaiyah! Hierdie is ‘n tyd van groot feesviering want, hierdie is die tyd toe ons Kosbare Geliefde MESSIAS, YAHUSHUA HA MASHIACH gebore was, die grootste seëning wat ABBA YAHUVEH ooit na hierdie wêreld toe gebring het.

Sukkot, ook bekend as die Fees van Hutte/Fees van Tabernakels word gevier vir 7 dae. Die Fees van Tabernakels was die finale en mees belangrike heilige dag van die jaar. Histories gesproke moes dit onderhou word ter herinnering van die woon in tente in die wildernis vir die veertig-jaar periode waarin die kinders van Israel in die woestyn gewandel het. Sukkahs was gebou om te herdenk hoe ABBA YAHUVEH hulle uitgelei het uit Egipte, en hoe HY vir hulle voorsien het en hulle beskerm het in die wildernis. ABBA YAHUVEH sou by hulle wou woon in SY tabernakel, alhoewel in die nuwe bloed verbond is ons die tabernakel waarin ABBA YAHUVEH woon binne-in ons en altyd met ons is.

Net soos hierdie Sukkahs/tente tydelike woonplekke simboliseer, is ons liggame en hierdie wêreld vir ons, ons tydelike woning soos YAHUSHUA HA MASHIACH belowe het om te gaan en ‘n plek vir ons voor te berei om in te woon met ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die Kosbare RUACH HA KODESH tot in alle ewigheid. Hierdie wêreld is nie ons tuiste nie, ons gaan net deur, die materialistiese dinge van hierdie wêreld sal nie vir altyd hou nie.

Johannes 14:3 “En as EK gegaan en vir julle plek berei het, kom EK weer en sal julle na MY toe neem, sodat julle ook kan wees waar EK is.”

So, gedurende hierdie tyd van Sukkot, nooi vir ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH en die Kosbare RUACH HA KODESH in julle sukkahs in, vier fees! Want hierdie is die tyd toe ons Geliefde YAHUSHUA HA MASHIACH gebore was. GELUKKIGE VERJAARDAG YAHUSHUA HA MASHIACH! Ons Loof U vir ons redding en ons dank U ABBA YAHUVEH dat daar nie langer meer ‘n skeiding tussen ons is nie, maar nou kan ons openlik woon saam met die HEILIGE DRIE EENHEID, daar is nie langer meer ‘n skeiding tussen GOD YAHUVEH en SY mense nie, maar daardie voorhangsel was geskeur sodat ons in staat kan wees om te kan kommunikeer en te woon in U Teenwoordigheid en dit alles was as gevolg van U Enigste VERWEKTE SEUN YAHUSHUA HA MASHIACH!

Ons Loof U, ons Eer U in YAHUSHUA HA MASHIACH Se Magtige en Heilige naam. Mag ons altyd U tabernakel wees om in te woon, om in te lewe, mag U altyd op die troon van ons harte wees ABBA YAHUVEH, want U Kosbare RUACH HA KODESH bly binne-in ons, solank as wat ons aanhou om altyd Heilig en Regverdig voor U te lewe en in Gehoorsaamheid, want U O ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH, en Kosbare RUACH HA KODESH sal alleenlik bly en lewe in ‘n Heilige tempel, U kan nie woon in ‘n tempel wat onrein en vuil is nie daarom bid ons om altyd heilig voor U te wees, U te behaag op elke manier.

Dank U dat U vir YAHUSHUA HA MASHIACH, U Enigste VERWEKTE SEUN gestuur het om eens en vir altyd daardie voorhangsel te skeur wat ons eens van U geskei het, dank U dat ons welkom is in U arms as U kinders deur die naam en bloed van YAHUSHUA HA MASHIACH, U SEUN. Ons Loof U dat U altyd vir ons voorsien, ons beskerm, leiding gee en ons lei in U wil, want dit is wat ons harte begeer, om U te behaag en U te dien en die wil , weg en doel te volg wat U vir ons het. Loof YAHUSHUA HA MASHIACH!

GELUKKIGE VERJAARDAG YAHUSHUA HA MASHIACH!! GELUKKIGE GESEENDE SUKKOT AMIGHTYWIND!

In YAHUSHUA HA MASHIACH Se naam en liefde altyd, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu

Levitikus 23: 39-44 39 Maar op die vyftiende dag van die sewende maand, as julle die opbrings van die land insamel, moet julle die fees van YAHUVEH sewe dae lank vier; op die eerste dag is dit rusdag, en op die agtste dag is dit rusdag. 40 En op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van sierlike bome, met palmtakke en takke van digte bome en rivierwilgers, en sewe dae lank voor die aangesig van YAHUVEH julle Elohiem vrolik wees. 41 En julle moet dit as fees van YAHUVEH sewe dae in die jaar vier. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. In die sewende maand moet julle dit vier. 42 Sewe dae lank moet julle in hutte woon; almal wat in Yiesraél gebore is, moet in hutte woon, 43 sodat julle geslagte kan weet dat Ek die kinders van Yiesraél in hutte laat woon het toe Ek hulle uit Mietsrayiem uitgelei het. Ek is YAHUVEH julle Elohiem. 44 So het Mosheh dan die feestye van YAHUVEH aan die kinders van Yiesraél bekend gemaak.

Kliek asseblief hier om na ons Sukkot blad te gaan





Shabbat Shalom en Geseënde 10 Dae van Ontsag (Awe) aan julle almal Amightywind Gemeente


Gedurende hierdie 10 dae van ontsag, is dit die tyd wanneer ons ons verhouding met YAHUVEH en YAHUSHUA in oënskou neem of ons ‘n liefdevolle en gehoorsame verhouding met HULLE het. Ons almal het gesondig en kom kort aan YAH se Heerlikheid omdat daar geen perfekte persoon is wat die oppervlak van hierdie aarde bewandel het behalwe vir YAHUSHUA ons MASHIACH. Selfs ‘n verkeerde gedagte is ‘n sonde. Die Ortodokse Jode glo nie dat die Messias reeds gekom het nie daarom het hulle geen bloed offer vir die versoening van hulle sondes nie. Hulle verwerp YAHUSHUA ons MASHIACH as die MESSIAS en die enig verwekte SEUN van ABBA YAHUVEH.

Hierdie Heilige tyd is nie net ‘n tyd van feesviering nie maar dit is ‘n tyd van groot vrees vir diegene wie nie weet of hulle naam ingeskryf is in die LAM Se Boek van Lewe nie. Ons wie ons OPGESTANE MESSIAS YAHUSHUA dien en aanbid weet daar is net EEN Intersessor voor ons SKEPPER YAHUVEH en net EEN weg na die Hemel deur YAHUSHUA ons MASHIACH se Naam en gestorte Bloed by Golgota. YAHUSHUA ons MASHIACH is ons bloed offer. Ons Messiaanse Jode het nie nodig om te ween en te weeklaag op Yom Kippur nie omdat ons ‘n bedekking het vir ons sondes, anders as diegene wie vir YAHUSHUA verwerp het. Ons moedig jou aan op hierdie Heilige tyd om nader te kom aan YAHUSHUA ons MASHIACH as wat jy ooit tevore was.

Dit is nie verpligtend vir jou om te vas met weeklaag gedurende Yom Kippur soos die Ortodokse Jode doen nie. As jy graag wil vas en gelei voel om te vas kan jy vas, maar jy sal nie vas in weeklaag soos die Ortodokse Jode doen nie, jy vas vir die redding van diegene wie verlore is, dat hulle vir YAHUSHUA HA MASHIACH sal leer ken, as jy ‘n versoek het wat jy wens om na YAHUSHUA HA MASHIACH te bring, kan jy dit oplig in gebed na HOM deur jou vas. Onthou dat jy ook Nagmaal kan doen gedurende hierdie vas, ek weet dat tradisioneel eet of drink die Ortodokse Jode nie om die liggaam te straf, ons straf nie ons liggame as ons gelei is deur YAHUSHUA HA MASHIACH om te vas en julle gesondheid dit kan hanteer nie, jy vas om nader te kom aan YAHUSHUA, om in te tree vir diegene wie redding nodig het. Gebruik asseblief hierdie tyd om julle harte te deursoek en nader te kom aan YAHUSHUA HA MASHIACH. As jy teruggeval het en wens om terug te kom na YAHUSHUA HA MASHIACH toe, is dit nou jou tyd, vandag is die dag van redding, want more mag te laat wees.

Jesaja 53

1 Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die Arm van YAHUVEH geopenbaar?
2 HY tog het soos ‘n loot voor SY aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond.
HY het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons HOM sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons HOM sou begeer nie.
3 HY was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid;
ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; HY was verag en ons het HOM nie geag nie.
4 Nogtans het HY óns krankhede op HOM geneem, en óns smarte—dié het HY gedra; maar óns het HOM gehou vir een wat geplaag, deur GOD geslaan en verdruk was.
5 Maar HY is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is HY verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op HOM, en deur SY wonde het daar vir ons genesing gekom.
6 Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar YAHUVEH het die ongeregtigheid van ons almal op HOM laat neerkom.
7 HY is mishandel, hoewel HY onderworpe was, en HY het SY Mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders—ja, HY het SY Mond nie oopgemaak nie.
8 Uit die druk en uit die strafgerig is HY weggeneem; en onder SY tydgenote—wie het daaroor gedink dat HY afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op HOM.
9 En hulle het HOM SY graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was HY in sy dood, omdat HY geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in SY Mond gewees het nie.
10 Maar dit het YAHUVEH behaag om HOM te verbrysel; HY het HOM krank gemaak; as SY Siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal HY ‘n nakroos sien; HY sal die dae verleng, en die welbehae van YAHUVEH sal deur SY Hand voorspoedig wees.
11 Weens die moeitevolle lyde van SY Siel sal HY dit sien en versadig word; deur SY kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en HY sal hulle skuld dra.
12 Daarom sal EK HOM ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal HY buit verdeel; omdat HY SY Siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl HY tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Profesie 101 EK, YAHUVEH Sê,
"Julle Dade Praat Harder As Julle Woorde"

Hierdie is toe YAHUVEH begin spreek het.

So spreek EK, YAHUVEH, moenie wag om te bekeer van julle sondes nie, doen dit dadelik. Moenie 'n vorm van godsaligheid hê nie, maar hê Goddelikheid van binne. Laat elke gedagte gevange gehou word tot MY, YAHUVEH. Moenie sonde voor-af bedink nie, draai weg van boosheid, en moenie verskonings maak vir sonde nie. Hou op om die duiwel te blameer vir julle gedagtes en dade, want hy kan nie enige iets doen wat julle hom nie toelaat om te doen deur julle nie. Ek spreek hierdie woorde tot die van julle wat sê hulle behoort aan YAHUSHUA ha MASHIACH, wat sê hulle is gewas in die gestorte Bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH, wat bid in die Naam van YAHUSHUA ha MASHIACH en nogtans waarsku EK, YAHUVEH julle nou aan diegene wat hul liefde verklaar aan MY en MY Seun YAHUSHUA, EK ken julle harte en julle dade spreek harder as julle woorde!

Hou op om die RUACH ha KODESH te toets, hou op om MY Gees te bedroef. Hierdie wêreld staan nou by die rand van 'n afgrond, die afgrond is die Groot Verdrukking. Roep YAHUSHUA ha MASHIACH nou aan terwyl daar nog tyd is. Op Yom Kippur gedurende hierdie 10 dae van Ontsag onthou, EK hoor slegs die gebed van die nederige van hart. Moenie selfvoldaan wees in jou eie verlossing nie.

In tye van ouds het die kinders van Israel grootliks gesondig teen MY. Hulle het hul goud en silwer gevat wat EK vir hulle gegee het as 'n seën en 'n goue kalf gemaak om te aanbid en voor neer te buig, dit is geensins anders nou nie. Hierdie wêreld vat die goud en silwer en buig neer voor die rykes en aanbid hulle, maar EK wys vir julle terwyl EK hierdie wêreld skud asof jy springmielies gaarmaak op 'n stoof en diegene wat so opgepof is in hoogmoed wat gesê het hulle is god, hulle het geen ander god nodig nie, hulle smaad MY Heilige Woorde, hulle smaad MY Heilige Gebooie, hulle besmet alles wat Heilig is en soos oorgaar springmielies sal julle die stank ruik terwyl julle hul sien verskroei en brand.

Wee die bose, bose manne wat hulself pastore noem. Julle wat die naam kerk gevat het en die geestelik verhongerde mense gebruik om julle eie finansiële ryke te bou. Julle sal skroei en julle sal brand en julle finansiële ryke sal EK, YAHUVEH, afbreek met MY eie hand en julle sal ontbloot word vir die boosheid wat julle is. EK sal nie om verskoning vra vir Sodom en Gomorra nie, wee die wêreld wat volg in hulle voetspore! Julle is op die rand van 'n afgrond en net diegene wat waarlik 'n liefdevolle en gehoorsame verhouding het met MY, YAHUVEH en YAHUSHUA ha MASHIACH, sal gered word. Bekeer vandag want môre mag te laat wees.

Die planne wat die vyande het, in beide die regering en in satan se koninkryk is vir boosheid, om te steel, moor en te vernietig. Om uit te honger, om die einste lug te vergiftig wat julle inasem. Om te eksperimenteer met die water wat julle drink, waar allerhande soorte gifstowwe alreeds julle water besoedel. Die rykes wil die aarde ontvolk, om al die hulpbronne te spaar vir hulle, maar EK, YAHUVEH sê, EK sal die laaste woord hê. EK sal nie bespot word nie. EK sal diegene beskerm wat MYNE is en die vyande se eie wapens sal hulle verteer.

Dit is nou die tyd om op te staan en standpunt in te neem vir Heiligheid terwyl julle nog kan. Hou op skik met die duiwel en met die diensknegte van satan. Vrees om MY, YAHUVEH aanstoot te gee meer as om blote sterflike mense aanstoot te gee (Galasiërs 1:10).

Einde van Profetiese Woord.

Deut 31:8 - En dit is YAHUVEH self wat voor jou uit trek; HY sal met jou wees, HY sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.

Gegee deur Apostel Profeet Elisheva Eliyahu
Rosh ha Shanah 2 Oktober 2008 om 3 vm.




Geliefde Amightywind Bediening "Gelukkige Rosh Ha Shanah!"


Watter bruid voel nie die opgewondenheid wanneer haar bruidegom nader kom nie? Ek weier om te glo dat YAHUSHUA se bruid geslaan sal word, dat haar trourok afgeskeur sal word en dat haar gesig geslaan sal word voordat HY kom! Watter oorwinning is hierin vir YAHUSHUA?

Ek weet dit, ons YAHUSHUA kom vir 'n bruid sonder vlek of rimpel en daar sal net EEN bruid en EEN bruilofsmaaltyd wees! Maar daar sal gaste wees! Ek glo met my hele hart dat die tien maagde vir ons die verhaal van die Wegraping vertel! "WAT AS ROSH HASHANAH DIE DAG IS WAT EK KOM?"

YAHUSHUA sê nie dat HY vir seker op een van hierdie twee Heilige Dae kom nie. EK WEET NIE. Maar HY sê: "Wees gereed" en dink dat HY enige oomblik kan kom, maak nie saak wanneer die tyd aanbreek nie. So ons het hierdie geseënde belofte en die Almagtige YAHUVEH is nie 'n man wat sal jok nie. Ons sal ook uit die dood opgewek word en verheerlikte liggame hê. En ons wat lewe, wanneer YAHUSHUA weer kom, sal nie hoef te sterf om hierdie Verheerlikte Liggame te verkry nie.

Dit is ons belofte. Ons het nie die hel om te vrees nie, ons het die Hemel om na uit te sien as gevolg van die prys wat YAHUSHUA op Golgota betaal het. Ons aanvaar nie siekte nie. Ons aanvaar genesing. As gevolg van YAHUSHUA, aanvaar ons nie die dood nie, ons aanvaar Opstanding. Ons het nou liggame wat van vlees gemaak is, so swak en broos en ons word maklik versoek. Tog weet ons, deur geloof, dit is net 'n dop soos wat 'n skilpad het. Ons ware liggame is ons geesliggame.

Niemand word nog 'n sekonde gewaarborg nie. Maak die meeste van die tyd wat jy oor het. Laat dit tel vir YAHUSHUA die MESSIAS, YAHUVEH en die RUACH HA KODESH, HEILIGE GEES. Om in kerke te sit waar jy net inneem, en nie gee uit die oorvloed van die leringe wat jy ontvang nie, maak jou niks meer as 'n kerkbank warmer nie. Hoeveel siele het julle aangeraak vir YAHUSHUA en nie vir 'n godsdiens nie?

Godsdiens is mensgemaak. 'n Liefdevolle verhouding met YAHUSHUA is deur die Almagtige YAHUVEH gemaak. O, wat 'n ontsagwekkende Almagtige YAHUSHUA, MEESTER, VERLOSSER en ons binnekort komende Bruidegom. Ons aanbid, dien en hou daarvan om YAHUSHUA bo alles en almal in die lewe te stel. Bly naby aan HOM, veral as hierdie Heilige Dae nader kom.

Hebreërs 11:5
Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het.

Openbaring 3:7-13
7 En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfía: Dít sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie:

8 Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie.

9 Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het.

10 Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

11 Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.

12 Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam.

13 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Net soos 'n bruid haarself goed voorberei voor die troue en seker maak dat alles in orde is, dat haar rok goed en skoon is en gereed is om haar bruidegom te ontmoet, moet die Bruid van YAHUSHUA HA MASHIACH ook seker wees dat hulle voorbereid en gereed is met hulle lampe vol olie en gevind sonder vlek of rimpel, en wag ernstig om ons bruidegom YAHUSHUA HA MASHIACH te ontmoet! Kom YAHUSHUA HA MASHIACH, Kom! HALLELUYAH! Elke dag is 'n dag nader aan die Koninkryk van die Hemel!

Die oes is groot en die werkers min! Laat ons hande vat en die oes insamel voor ons Bruidegom kom! Sy NAAM is YAHUSHUA, Ons YAHUSHUA HA MASHIACH! Bid asseblief dat jy waardig geag sal word om in hierdie getal van die Wegraping te wees!

In YAHUSHUA HA MASHIACH se NAAM en liefde, baie seëninge vir julle almal gedurende hierdie Hoë Heilige Dae, Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu.

Kliek hier om meer te leer van Rosh Ha Shanah






BELANGRIKE HOOGS HEILIGE DAE WAT OPKOM VIR 2022

Rosh ha Shanah/Fees van Trompette

Rosh ha Shanah/Fees van Trompette is een van die Hoogs Heiligste Shabbatte waar geen werk gedoen moet word nie. So dit is belangrik dat jy alles sal doen om hierdie Hoog Heilige Shabbat dag af te kry. (Levitikus 23:24-25, Numeri 29:1, Levitikus 23:25, Numeri 29:2-5)

Begin: 25 September 2022 sononder tot 26 September 2022 sononder

Die Dag van Versoening / Yom kippur

Die Dag van Versoening/Yom Kippur is 'n Hoogs Heilige Shabbat en geen werk moet op hierdie dag gedoen word nie. Dit is belangrik dat jy alles sal doen om hierdie Hoog Heilige Shabbat dag af te kry. (Levitikus 23:26-27, Levitikus 16:3, Levitikus 16:29, Levitikus 16:2).

Begin: 4 Oktober 2022 sononder tot 5 Oktober 2022 sononder
Dae om af te vat: 5 Oktober 2022 sononder

Sukkot/Hutte Fees

Sukkot/Hutte Fees is een van die Heilige Feeste met twee Hoogs Heilige Shabbatte waar geen werk moet gedoen word nie. Dit is belangrik dat jy alles sal doen om hierdie Hoog Heilige Shabbat dae af te kry. (Numeri 29:12, Deuteronomium 16:13, Levitikus 23:40, Levitikus 23:37).

Begin: 9 Oktober 2022 sononder tot 16 Oktober 2022 sononder
Geen werk: Sukkot Dag 1 (10 Oktober 2022)
Werk toegelaat: Sukkot dae 2-7 (11-16 Oktober 2022)

Die Shemini Atzeret/Die Agste [Dag] van Vergadering

Die Shemini Atzeret (Die Agste [Dag] van Vergadering in Hebreeus) is 'n Heilige Dag wat direk die laaste / sewende dag Sukkot volg, soos in Levitikus 23:36. Dit is soos 'n verdere verlenging van Sukkot, maar dit is ook 'n unieke dag.

Begin: 16 Oktober 2022 sononder tot 17 Oktober 2022 sononder
Dae om af te vat: 17 Oktober 2022 sononder





Gaan Voort Om Te Vier!! 27, 'n Nog 'n Jaar van Oorwinning in YAHUSHUA!



Gaan voort om saam met ons die 27ste jaar van hierdie Bediening wat die Evangelie verkondig, te vier! Vier die hele jaar. (Die verjaarsdag van die bedieningswebwerf AmightyWind.com 4 April val ook saam met profeet Elisheva se verjaardag.)

Vir meer as 27 jaar het hierdie Messiaanse Joodse Pinksterbediening die #Evangelie van YAHUSHUA HA MASHIACH verkondig en multimiljoene siele na YAHUSHUA HA MASHIACH gebring WIE die WEG, die WAARHEID en die LEWE is (Joh 14:6)! YAHUSHUA HA MASHIACH is die ENIGSTE EEN DEUR WIE ons gered word deur bekering en wegdraai van sonde (Hand 4:12). Meer as 52 tale met "Bewys agter die profesieë." Apostel, Profeet Elisheva Eliyahu het bly opstaan ​​deur die krag en sterkte van YAHUSHUA HA MASHIACH ten spyte van meedoënlose aanvalle van die verwerplike vyande. Die poorte van die hel kon nie seëvier teen YAH se Bediening nie In plaas daarvan het profeet Elisheva Eliyahu net sterker en dapper geword AmightyWind Bediening het net voorspoedig en gefloreer deur die Oorwinnende Hande van ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH & die RUACH HA KODESH alleen. Alle Lof, Glorie en Eer aan YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH & DIE RUACH HA KODESH Nou en vir altyd Amen.




'n Magtige Stormwind wat die Wêreld Oorweldig, en wat Lewens al meer as 27 jaar lank raak






Gelukkige Verjaarsdag YAHUSHUA! Dit Is Net Die Begin, Tot Die Einde Van Hanukkah! Sukkot Veesvieringe!!







Nuwe Reddings Gebed 2019!






Shalom geliefde Amightywind Gemeenskap.

Daar is 'n nuwe video platform genaamd rumble.com. Ek et 'n kanaal daar met videos wat ek opgelaai het, omdat daar nog vryheid van spraak is op rumble. Die video weergawe van hierdie boodskap sal nie op Youtube vrygestel word nie, as gevolg van hulle sensuur beleid. Ek nooi julle om asseblief saam met ons te kom na rumble.com, en indien jy wil, om op my kanaal te "subscribe" en deel die liefde, terwyl ons YAHUSHUA se Woorde ver en wyd versprei.

Maak gereed om te Rumble!!



Om my kanaal te besoek op RUMBLE, kliek asb op hierdie skakel:

https://rumble.com/c/c-443994



Hou asseblief ons President Donald J Trump in julle gebede, veral vandag van alle dae. Mag ABBA YAHUVEH YAHUSHUA HA MASHIACH en die kosbare RUACH HA KODESH hom die Wysheid gee wat hy nodig het gedurende hierdie tyd in YAHUSHUA HA MASHIACH. In YAHUSHUA HA MASHIACH se Naam en liefde, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu.

Vredevolle Verenigde Vryheidstogte Regoor die Wêreld!



Israel Armband Tracker Vorseer 'n 14 Dae Huis Kwarantyn, 2de Opsie is 'n Militêre Hotel'



LEWENDIGE Onderhoud Gedurende Die Vredevolle 'Mars Vir Vryheid' Protesoptogte



Israeli Vrou Vertel Die Wêreld Wat Waarlik Aan Die Gang Is In Israel Met Die Inentings!








Verklaring van Geloof

Ons Glo…
deur YAHUSHUA as MESSIAS te aanvaar en aan YAHUVEH en YAHUSHUA ons sondes te bely, weg te draai van daardie sondes en om ons bes te doen om te gehoorsaam, lief te hê, te aanbid, te dien en om in al ons weë ons geliefde VADER YAHUVEH en YAHUSHUA HA MASHIACH wat beteken (die Messias), eerste te stel, dat HY ons siele sal red en ons Hemel toe sal neem wanneer ons sterf of weggeraap word.

Ons Glo…
wanneer ons dit doen, kom die RUACH HA KODESH, ook genoem die Heilige Gees in ons liggame wat dan die Tempel van die RUACH HA KODESH word. Ons glo ons moet die duiwel en sy werke haat soveel as wat ons, ons YAHUVEH en YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH Liefhet. Ons moet alles wat Heilig is verdedig en alles wat onheilig is bestraf en ontken. Ons moet Heilig leef teenoor ons Messias en SY voorbeelde van Heiligheid volg.

Ons Glo…
ons is nie perfek nie, want alleenlik YAHUSHUA is perfek, maar wanneer ons sondig deur woord of daad kan ons uitroep in YAHUSHUA se naam en YAHUVEH vra om ons te vergewe, deur die gestorte bloed van YAHUSHUA oor ons sondes te pleit en vra dat hulle vergewe word, en dan hard te probeer om verblydend tot YAHUVEH en YAHUSHUA te bly.

Ons Glo…
alleenlik YAHUSHUA is ons bemiddelaar, nie sy Moeder Maria nie, en tog respekteer en eer en het ons haar lief omdat sy YAHUSHUA se moeder is. Maar, op geen manier aanbid of bid ons tot haar nie, want YAHUSHUA, alhoewel haar aardse seun, is ook haar Messias, want sy het hom ook HERE genoem. As Maria sondeloos was dan sou sy waardig gewees het om die sonde bloed offer by Golgota te wees. Die fout van die Katolieke Kerk is om haar gelyk te stel met YAHUSHUA. Daar is slegs een drie-enigheid en dit is die Vader YAHUVEH, SY Seun YAHUSHUA en die RUACH HA KODESH. Nie een van ons sou gered gewees het as die RUACH ha KODESH ons nie getrek het om YAHUSHUA lief te he en as MESSIAS te aanvaar nie.

Ons Glo…
dat ons nodig het om die Joodsheid van ons Messias te leer en te bestudeer, wie ook genoem word Koning van die Jode. Hierdie Bediening glo ook dat ons die Heilige Feeste moet eer soos YAHUSHUA dit onderhou het en YAHUVEH dit beveel het en dit sluit in eer die Sabbat Dag en hou dit Heilig, wat die 7de dag is – Vrydag sononder tot Saterdag sononder. Hierdie Bediening het die mandaat van Jesaja 61. Hierdie Bediening glo daar is ‘n Hemel om te verkry en ‘n Hel om te verwerp en elkeen wat lewe maak hulle eie besprekings vir Hemel of Hel, afhangende van wat hulle met YAHUSHUA doen. Het hulle HOM hulle GOD en MESSIAS gemaak, ook genoem Redder?

Ons Glo…
alleenlik die Bybel is die geinspireerde en onfeilbare Woord van YAHUVEH in die oorspronklike skrywes. Ons glo dat die Woord van YAHUVEH, die Bybel en Torah nie kan lieg nie. Dat YAHUVEH die enigste Hemelse Vader is, Skepper van ALLES. Om die volledige verklaring van geloof te lees “click” asseblief hier



Kliek hier om die Verklaring van Geloof bladsy te besoek





Pasop vir die Totalitêre Diktatorskap Wat Kom na Amerika & Wêreld!



Obama destyds en dis Biden nou. Hierdie Profesie was gegee 30 September 2009 en vrygestel 12 Oktober 2009. Nou kan almal sien dit het in vervulling gegaan in die jaar van 2020.

Moet nooit vergeet dat hierdie video verban sou gewees het op YouTube, so daarom is ek dankbaar om ‘n Rumble rekening te hê met geen sensorskap waar ons ‘n plek het om ons liefde en waardering te wys vir Trump op sosiale media. Almal, bid asseblief vir Rumble & ook Telegram, die enigste ander sosiale media wat ons op hierdie tydstip het.

Alhoewel die hele Profesie ‘n maand later gekom het, op 5 September 2009 het YAHUVEH in my slaap met my gepraat en HY het gesê— Totalitêre diktatorskap. Totalitêre diktatorskap. Totalitêre diktatorskap. Elisheva waarsku hulle. Die een wie homself "President van die Verenigde State" [2009] noem wil hê Amerika moet regeer word deur ‘n totalitêre diktatorskap. Die beste gesondheid sorg, [soos byvoorbeeld onder "Obama care"], sal slegs vir die rykes wees. Daar sal slegs twee klasse mense wees: die welgesteldes en daardie wie nou gesien word as die middelklas. Die middelklas sal die welgesteldes dien. En die armes sal stadig doodgemaak word deur geforseerde inentings, geforseerde aborsies en weiering van mediese hulp.

Die regering sal alles beheer. En hulle sal besluit wie sal lewe en wie sal sterf.





DRINGENDE Boodskap Van Apostel Profeet Elisheva Eliyahu - 3 Januarie 2021




Audio weergawe in Engels







Die ware Rudy Giuliani

Ons sien uit om jou in die Hemel te ontmoet Rudy Giuliani. Elkeen wat gebid het vir Rudy Giuliani en seëninge oor hom gebid het sal hom in die Hemel ontmoet. Alhoewel hy van kersfees praat en YAHUSHUA HA MASHIACH se geboorte, weet hy nie dat YAHUSHUA op 'n Sukkot gebore was nie, en hy word net verantwoordelik gehou vir wat hy weet. Dit daar gelaat, hy erken steeds die geboorte van YAHUSHUA HA MASHIACH JESUS CHRISTUS en hy sien eerder dit as die ware rede van hierdie seisoen.








President Trump Lees Vanuit Sy Gunsteling Boek

Alhoewel hy van kersfees praat en YAHUSHUA HA MASHIACH se geboorte, weet hy nie dat YAHUSHUA op 'n Sukkot gebore was nie, en hy word net verantwoordelik gehou vir wat hy weet. Dit daar gelaat, hy erken steeds die geboorte van YAHUSHUA HA MASHIACH JESUS CHRISTUS en hy sien eerder dit as die ware rede van hierdie seisoen.








YAH se Brandslang, Is Steeds Besig Om Soos Springmielies te Pop

Kyk die opgedateerde weergawe van Profesie 131 met opgedateerde grafika. Op 29 Junie 2016, het ek 5 maande voor die verkiesing geprofeseer dat Donald J Trump president sal word. Weer eens bid ons dat, en ons stem dat hy weereens die 2020 Presidensie Verkiesing sal wen. Vandag is die laaste dag om te stem, so indien jy nog nie gestem het nie, stem asseblief net rooi vir Donald Trump. In YAHUSHUA HA MASHIACH se Naam en liefde, Apostle Prophet Elisheva Eliyahu.








YAHUSHUA sê, Stem vir Trump! Anders sal die bloed van die ongeborenes op julle hande wees









Waarskuwing!


Geliefde Amightywind Gemeente, maak asseblief seker dat julle ingeteken is op my YouTube Kanaal Yahsladyinred, want YouTube het intekenare verwyder, so asseblief maak seker dat julle ingeteken is. Bid asseblief ook dat YouTube, twitter, Facebook en google hulle 230 beskerming verloor en net ‘n publiserings maatskappy sal wees en bid dat die monopolie verbreek sal word.

Onthou ook dat as jy nie vir trump stem nie, sal die bloed op jou hande wees en jy stem teen die reg om wapens te besit, die vryheid van godsdiens en spraak sowel as pro-lewe. So, gaan asseblief uit en stem alles rooi, ons het die huis nodig en die Senaat so Stem alles rooi, Stem Trump. In YAHUSHUA HA MASHIACH se liefde en seëninge, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu.







Stem Donald J Trump Vir President!

Ek het in 2016 geprofeteer dat Donald J Trump President sou word en dit het gebeur. Onlangs het Donald Trump gepraat en gesê, “Ons het steeds hulp nodig van die BAAS.” Hy het aan die ganse wêreld erken wie die mees populêre persoon was. Hy het gesê, “Die MEES POPULERE PERSOON is JESUS CHRISTUS!”

En MY volk, oor wie MY NAAM uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en MY Aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal ÉK uit die Hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees - 2 Kronieke 7:14

Elkeen dan wat MY sal bely voor die mense, hom sal EK ook bely voor MY VADER WIE in die Hemele is - Mattheus 10:32

Hy was nie bang om YAHUSHUA te erken voor duisende mense by sy “rally” sowel as die miljoene wat na hom kyk van reg rondom die wêreld nie. President Trump is ‘n baba Christen wat steeds leer watter Heilige geloof behaaglik is vir YAHUSHUA en watter nie. Hou asseblief aan om vir President Trump in julle regverdige Heilige gebede van beskerming te hou. Gaan asseblief persoonlik om alles rooi vir Trump te stem! Want hy is opgerig en aangewys op hierdie tydstip deur ABBA YAHUVEH. Deur vir enigiemand anders te stem is soos om vir satan te stem.

So staan asseblief in ooreenstemming met almal van ons in gebede vir President Trump om die verkiesings te wen. As jy buite Amerika bly, bid asseblief en gee jou stem in die Hemel vir President Donald J. Trump in YAHUSHUA HA MASHIACH, want die gebede van die regverdiges het baie krag in YAHUSHUA HA MASHIACH SE NAAM Amen! Bid teen die bose mense wie sou probeer om die stem sisteem te manipuleer om sy stemme weg te neem. Bid dat al hulle bose planne uitmekaar sal val in YAHUSHUA HA MASHIACH en vir die beskerming van President Trump en sy stemme.

Hieronder is the video van President Trump wat JESUS CHRISTUS erken en die Profesie wat ek in 2016 geprofeteer het Spring Op Soos Springmielies. Laat ons saam staan terwyl ons ons stemme vir President Trump gee! In YAHUSHUA HA MASHIACH SE NAAM en liefde, Apostel Profeet Elisheva Eliyahu

“The BOSS…. The most famous.. JESUS CHRIST”







Wêreld & Asa Mikaiyah (אסא מיכיה) Welkom by Elisheva Eliyahu se (אלישבע אליהו) Sukkah!










Gelukkige 15de Verjaarsdag YAHUSHUA se Demoon Stampers!

Ons sal die verjaarsdag vir 30 dae vier en ons het 'n nuwe AmightyWind YAHUSHUA se Demoon Stampers Lied wat binnekort gaan kom, tesame met 'n pragtige video, wat nou aan gewerk word.








IMMAYAH se nommer 27



Die nommer 27 en die datum 8/27 is deur die jare nog altyd belangrik. Hulle albei word sterk saamgebind aan die kosbare RUACH HA KODESH, IMMAYAH (HEILIGE GEES), en so baie dinge het gebeur op hierdie datum of op HAAR nommer 27.

So, op hierdie datum 8/27/2020, gebruik ons die tyd om alles te vier wat voortgebring was deur die RUACH HA KODESH, om die gesalfde gebeurtenisse te onthou wat op hierdie datum plaasgevind het, deur die jare. Prys YAHUSHUA!

In 1996 het ek die Sluitkas 827 droom gehad, waar ek geweet het dat my bedekking in die sluitkas “827” was.

Ek was gesalf in Hawaii op die 27ste Augustus 1996, waar 'n salwing so sterk op my gekom het, vir 2 en 'n half ure, dat dit letterlik my vel die volgende dag laat afskilfer het.

Die volgende jaar op 27 Augustus 1997, het ek 'n droom gehad waar ek geleer was om die STAF te gebruik, en my jongste seun het selfs die STAF gesien en dit was uit porporsie uit gebuig as gevolg van YAHUVEH se woede.

Op Januarie 27 2007 was ek geëerd om Profesie 89 “Geheime van die RUACH HA KODESH” met die wêreld te deel.
(Kliek hier om Profesie 89 te lees)

Op Februarie 27 2007 het ek Profesie 90 ontvang “Wat is die naam van die RUACH HA KODESH?” en hierdie gesalfde Profesie is op 27 Augustus 2007 vrygestel.
(Kliek hier om Profesie 90 te lees)





YAHUSHUA se Opstanding!!

Gelukkige Opstandings Dag Vanaf Apostel Profeet Elisheva Eliyahu!









Lied deur Don Francisco - HE IS ALIVE!!




Verlossing was ten volle betaal deur YAHUSHUA ons MASHIACH, teen 'n BAIE prys! SY DOOD! Maar nou het HY Opgestaan en HY IS LEWENDIG!!! Om ons Reddings bladsy te besoek, KLIEK HIER!





YAH Se Kleintjies - Julle Hoef Nie Te Vrees Nie - Aangesig tot Aangesig met Elisheva Eliyah







Gelukkige Verjaarsdag AMIGHTYWIND BEDIENING en Apostel Profeet Elisheva Eliyahu!



ABBA YAH het die Feesvierings datum vir 30 dae gestel! Vanaf 4 April 2020 tot 4 Mei 2020!
PRYS ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH, en die KOSBARE RUACH HA KODESH!

Dit is die HEILIGE DRIE-EENHEID se Bediening en ons gee aan HULLE EER en GLORIE, omdat dit die 26ste jaar is. HULLE is die HOOF van hierdie Gesalfde Heilige Bediening. Vir diegene van julle wat videos en seënwense wil stuur. Julle kan vanaf 4 April 2020 to 4 Mei 2020 stuur, omdat YAH ons vertel het om vir 30 dae fees te vier.

Op 4 April 2020, vir 26 jaar het hierdie Bediening net sterker en sterker gegroei, en net verder en verder uitgebrei met nuwe Profesieë, leerstellings en openbarings om die 4 hoeke van die wêreld te bereik, vir YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH, en die KOSBARE RUACH HA KODESH se Prys, Eer en Glorie!

Ons is so opgewonde, terwyl ons die tyd dankie te sê aan YAHUVEH GOD, YAHUSHUA HA MASHIACH, en die KOSBARE RUACH HA KODESH vir alles wat HULLE gedoen het. Die ontelbare siele wat na vore gekom het, die aanmoediging, die liefde en gebede. Dankie aan al die Bruid en die Gaste van YAHUSHUA HA MASHIACH wie
hierdie Bediening as 'n seën beskou.

Dit is nie net AMIGHTYWIND Bediening se herdenking op 4 April nie, dit is ook Apostel Profeet Elisheva Eliyahu se verjaarsdag!! Gelukkige Gelukkige Gelukkige verjaarsdag gelifede Momma Elisheva vanaf al jou geestelike kinders regoor die wêreld!!!

Ons vier hierdie dag, die verjaarsdag van 'n Bediening en die verjaarsdag van Apostel Profeet Elisheva Eliyah. Wat deur YAH se Hand alleen opgerys is, en wat uitreik na die einde van die aarde.

Gesalf om die goeie nuus van die Evangelie te verkondig, wat baie binne in YAHUSHUA HA MASHIACH se Liefdevolle Arms in lei.

Alhoewel die Bediening onder spervuur is, floreer dit nog steeds.
Alhoewel dit vervolg word, groei dit ongelooflik.
Kom ons verheug ons, en sê, HalleluYAH!! AmightyWind Bediening is 26 jaar oud op hierdie dag!

Al julle mense, verheug en vier saam met ons hierdie dag, want ons GOD YAHUVEH, YAHUSHUA en die Kosbare RUACH HA KODESH het die oorwinning behaal!





Coronavirus in Suid Afrika


Beskerm jouself teen die virus. Dit is baie gevaarlik, en hoogs aansteeklik. Moenie kanse vat nie.
Bou jou immuun stelsel op.
Staan op Psalm 91.


Maak seker dat julle genoeg Vitamine C en Multi Vitamines het.

Staan op die Woord van GOD, YAHUVEH.

Neem YAHUSHUA aan as julle enigste Verlosser. HY het SY lewe neergelê en SY Bloed gestort vir jou. HY het deur soveel pyn gegaan, sodat jy gered kan word. Sodat jy vergewe sal word.
Belei jou sondes vandag. En draai weg vanaf jou sondes. Streef met alles binne jou om die 10 Gebooies te onderhou.
Vandag is die dag van Redding, more is dalk te laat.

YAHUSHUA se koms is so naby. Die Groot Verdrukking het begin.

Die Boek van Openbaring 6:8 het in vervulling gekom. Die 4de seël, is op die punt om gebreek te word.

Openbaring 6:8
Ek het gesien: daar was 'n vaal perd. Sy ruiter se naam was Die Dood, en die doderyk het agter hom aan gegaan. Aan hulle is mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes en deur die wilde diere van die aarde.

Maak seker dat julle maskers het, en selfs rubber handskoene, indien moontlik. Indien jy nie kon koop nie. Daar is Youtube videos wat mense leer om materiaal maskers te maak.






Psalms 91


(1) Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.
(2) Ek sal tot YAHUVEH sê: My toevlug en my bergvesting, my GOD op wie ek vertrou.
(3) Want HY is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes.
(4) HY sal jou dek met SY vlerke, en onder SY vleuels sal jy skuil; SY trou is ‘n skild en pantser.
(5) Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie,
(6) vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie!
(7) Al val daar duisend aan jou sy en tien duisend aan jou regterhand—na jou sal dit nie aankom nie.
(8) Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien.
(9) Want U, YAHUVEH, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak.
(10) Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie;
(11) want HY sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë.
(12) Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie.
(13) Op die leeu en die adder sal jy trap, die jong leeu en die slang vertrap.
(14) Omdat hy MY liefhet, sê GOD, daarom sal EK hom red; EK sal hom beskerm, omdat hy MY Naam ken.
(15) Hy sal MY aanroep, en EK sal hom verhoor; in die nood sal EK by hom wees; EK sal hom uitred en eer aan hom gee.
(16) Met lengte van dae sal EK hom versadig, en EK sal hom MY heil laat sien.







91 תְּהִלִּים


א יֹשֵׁב, בְּסֵתֶר עֶלְיוֹן; בְּצֵל שַׁדַּי, יִתְלוֹנָן.
ב אֹמַר--לַיהוָה, מַחְסִי וּמְצוּדָתִי; אֱלֹהַי, אֶבְטַח-בּוֹ.
ג כִּי הוּא יַצִּילְךָ, מִפַּח יָקוּשׁ; מִדֶּבֶר הַוּוֹת.
ד בְּאֶבְרָתוֹ, יָסֶךְ לָךְ--וְתַחַת-כְּנָפָיו תֶּחְסֶה; צִנָּה וְסֹחֵרָה אֲמִתּוֹ.
ה לֹא-תִירָא, מִפַּחַד לָיְלָה; מֵחֵץ, יָעוּף יוֹמָם.
ו מִדֶּבֶר, בָּאֹפֶל יַהֲלֹךְ; מִקֶּטֶב, יָשׁוּד צָהֳרָיִם.
ז יִפֹּל מִצִּדְּךָ, אֶלֶף--וּרְבָבָה מִימִינֶךָ: אֵלֶיךָ, לֹא יִגָּשׁ.
ח רַק, בְּעֵינֶיךָ תַבִּיט; וְשִׁלֻּמַת רְשָׁעִים תִּרְאֶה.
ט כִּי-אַתָּה יְהוָה מַחְסִי; עֶלְיוֹן, שַׂמְתָּ מְעוֹנֶךָ.
י לֹא-תְאֻנֶּה אֵלֶיךָ רָעָה; וְנֶגַע, לֹא-יִקְרַב בְּאָהֳלֶךָ.
יא כִּי מַלְאָכָיו, יְצַוֶּה-לָּךְ; לִשְׁמָרְךָ, בְּכָל-דְּרָכֶיךָ.
יב עַל-כַּפַּיִם יִשָּׂאוּנְךָ: פֶּן-תִּגֹּף בָּאֶבֶן רַגְלֶךָ.
יג עַל-שַׁחַל וָפֶתֶן, תִּדְרֹךְ; תִּרְמֹס כְּפִיר וְתַנִּין.
יד כִּי בִי חָשַׁק, וַאֲפַלְּטֵהוּ; אֲשַׂגְּבֵהוּ, כִּי-יָדַע שְׁמִי.
טו יִקְרָאֵנִי, וְאֶעֱנֵהוּ--עִמּוֹ-אָנֹכִי בְצָרָה; אֲחַלְּצֵהוּ, וַאֲכַבְּדֵהוּ.
טז אֹרֶךְ יָמִים, אַשְׂבִּיעֵהוּ; וְאַרְאֵהוּ, בִּישׁוּעָתִי.

En wie is jou REDDING? Daar is net EEN. HY is die WAARHEID, die WEG, en die LEWE.
SY Naam is REDDING, sy Naam is YAHUSHUA HA MASHIACH, en YAHUSHUA in Hebreeus beteken "YAH Red". Leer daardie Naam.

Shalom.







AmightyWind Bediening weën vir die mense in Afrika en Suid Afrika


Polisie geweld om coronavirus "lockdown" toe te pas




Apostel Profeet Elisheva Eliyahu sê sy het gehuil toe sy in 'n video sien wat tans gebeur in Suid Afrika, in Kaapstad. Die geweld en hoe mense behandel word as gevolg van die polisie geweld.

Sy bid vir Afrika en Suid Afrika. Ons is steeds besig om ons geloof op te bou.

Ons wil julle aanmoedig om op Psalm 91 te staan. Vertrou op die HERE GOD YAHUVEH en YAHUSHUA ha MASHIACH! HULLE sal julle nie in die steek laat nie. Wees sterk, hou vas aan julle geloof, hou vas aan die soom van YAHUSHUA se Kleed.

Apostle Prophet Elisheva Eliyahu said that she has wept when she saw in a video what what’s happening in Cape town right now.

These were her words "We weep for the people in Africa – let the African people know – yes we’re still building the faith".
I wept for what I saw in the video what’s happening in Cape town right now".

We would like to encourage you to stand on Psalm 91. Trust in the LORD YAHUVEH GOD and YAHUSHUA ha MASHIACH! THEY will not let you down. Be strong, keep on holding tight to your faith, hold on tight to the hem of YAHUSHUA's Garment.





Polisie brutaliteit in die Kaap tydens "lockdown"






Polisie in Johannesburg skiet op News24 joernalis






Teken asseblief in by Apostel Profeet Elisheva Eliyahu se YAHSladyinred Youtube kanaal.

Maak seker om die notifikasies klok aan te skakel, om op hoogte te bly wanneer nuwe videos uit kom. KLIEK HIERONDER om direk na haar Youtube kanaal YAHSladyinred te gaan.






AmightyWind Bediening 26ste Herdenking 4-4-2020 30 dae Fees Viering vir die Glorie van YAH, YAHUSHUA, en die Kosbare RUACH HA KODESH, HEILIGE DRIE-EENHEID!







AmightyWind Regoor die Wêreld - Gelukkige 26 Jaar Aanlyn & Gelukkige Verjaarsdag Apostel Elisheva!







Profesie 151 - YAHUSHUA Sê, EK is die MESSIAS! MOENIE VREES NIE! VERTROU MY!







Psalm 91 GEHOORSAAM & wees GELOOFS WATER LOPERS - AANGESIG TOT AANGESIG GESPREK - Apostel Elisheva Eliyahu







Profesie 152 - Luister en wees vry van die demoon van Vrees.


Luister en wees vry van die demoon van vrees! Profesie 52, ontvang op 2 Nov 2001, weer gespreek op 20 Maart 2020. YAH praat weer onder 'n sterker salwing wat vrymaak en jou geloof weer opbou. Glo! Ontvang! Lees alle Profesieë wat jou geloof opbou! Hierdie Bediening is gebou op geloof, nie vrees nie! Ons geloof in YAHUSHUA ha MASHIACH word nou getoets!

Wanneer jy met vrees aangeval word, neem dit saggies in gebed. YAHUSHUA verstaan, moet net nie vrees hardop uitspreek nie! Herinner satan "YAH, YAHUSHUA ha MASHIACH, RUACH ha KODESH HEILIGE GEES het nie vir my 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en 'n gesonde verstand". Weg van my satan in YAHUSHUA ha MASHIACH se Naam en Bloed, bestraf ek jou! Gaan nou weg van my af!

Kliek op die audio banier wanneer vrees en paniek jou aanval! Lees Psalm 91, glo & memoriseer dit!







Profesie 150 - 2 Januarie 2020

PAPPA YAH EL SHADDAI SE DEURSKYNENDE MANTEL VAN BESKERMING TEEN DIE BOSE VERWORPENES!



Die man wat my in gebed bedek tydens gebeds oorlogvoering, is my Broer in YAHUSHUA. Hy is my manlike Beste Vriend, 'n lid van hierdie Bediening vir 14 jaar. Hy staan tydelik in, totdat 'n ander Gesalfde Heilige Broer na vore kom. Die nuwe gesalfde Goliat verslaner sal 'n Broer en 'n Seun verhouding wees nie.




Coronavirus - 250 Miljoen mense alreeds gekwarantien en 1.500.000 is alreeds besmet!!!






ABORSIE is Moord!!



Elke liewe babatjie het die reg om te lewe. Van die dag wat 'n moeder swanger is, en daardie kosbare lewetjie ontwikkel binne in haar baarmoeder, en dit is 'n kleine kleine mensie met gevoelens, wat deur GOD Almagtige YAHUVEH geskape is, waar SY kosbare hande daardie mensie vorm, om te groei tot die wonderlike persoon wie hy / sy eendag gaan wees.

'n Kosbare babatjie wat alreeds kan pyn kan voel en weet wat om hom / haar aangaan.

Dan kom 'n wrede moordenaar en gooi suur oor daardie onskuldige, kosbare lyfie en gebruik wrede, skerp lemme, en sny daardie klein onskuldige kindjie in stukke, terwyl die babatjie lewendig is in die ma se maag, en uitroep en huil van die aanhoudende pyn wat hy moet aanvoel, en ons Hemelse Vader GOD YAHUVEH hoor elke liewe kindjie se gille regoor die wêreld, binne in die ma se baarmoeder.

HY sien alles, en HY hoor alles, en ons Hemelse Vader is BAIE KWAAD omdat so min mense opstaan en protes teen abosie, teen daardie verskriklike moord wat teen die onskuldige babatjies gepleeg word.

Bid saam met ons teen hierdie verskriklike wrede dade wat teen kosbare, onskuldige babatjies gepleeg word.


Kliek hier om ons Englese webblad te besoek en om meer te lees


Secrets of the Holy Spirit
(Geheime van die Heilige Gees, boek)

Die 2016, 2de uitgawe van die Engelse boek word nou uitgestuur vir mense, en die nuwe uitgawe van 2017, van die Engelse boek, sal binnekort vrygestel word.

Die Afrikaanse waargawe is tans besig om vertaal te word.

Leer die Heilige Name van YAHUVEH, YAHUSHUA en die kosbare RUACH HA KODESH, en hoe die antichris die Naam "Jesus" sal gebruik in die Groot Verdrukking. Leer meer van GOD, YAHUVEH se waarskuwings, omtrent die Merk van die Dier, in die komende Groot Verdrukking. YAHUVEH het ons vertel om die Profesieë in boek formaat te kry, en in die mense se hande, omdat daar 'n tyd sal kom wanneer die vryheid van die internet weggeneem sal word. Hierdie boeke is daar vir mense wat in die Groot Verdrukking sal wees.

'n Poolse diktatorskap is vinnig aan die kom, en dit gaan uitsprei oor die hele Europa. YAH sê so baie bloed sal vloei. Die Sondag Kerk wet (Een Wêreld Godsdiens - Aanbidding van die Antichris) gaan binnekort vrygestel word, en die Merk van Dier sal begin. Die Verbondsark (Ark of the Covenant) sal dan aan die hele wêreld gewys word.
Die eindtyd is hier. Nou is die tyd om YAH & YAHUSHUA te soek met alles in jou. Om weg te draai van enige sondes, en met alles in ons YAH gelukkig te maak. Bid dat jy die Bruid van YAHUSHUA is...en bly weg vanuit die Sondag kerke!!



Baie welkom by hierdie Afrikaanse Tak van die AmightyWind Bediening!

Indien hierdie Bediening vir u 'n seën is, nooi ons u uit om ons gasteboek te teken. Ons moedig u aan om u getuienisse te deel en hoe hierdie Bediening u geseën het.

Wat jy in hierdie gasteboek skryf, sal ook op 'n baie spesiale manier in die Hemel opgeskryf word.

Baie dankie aan al ons ondersteuners. Soos die Skrif sê ons is almal een liggaam in YAHUSHUA, ons MASHIACH, en die wêreld sal weet dat ons van YAHUSHUA is deur ons liefde vir mekaar. (Romeine 12: 5, Johannes 13:35)

Dankie vir die seëninge! Mag YAHUVEH, YAHUSHUA en die kosbare RUACH ha KODESH jou pad bly lei in YAHUSHUA ha MASHIACH se Naam!


Baie Belangrike Waarskuwing!! Bid asb dat ons meer tyd gegee word!


Dit is 'n baie dringende boodskap, soos wat ek nog nooit tevore gehad het, vanaf die begin van hierdie Bediening! Gegee aan Apostel Elisheva Eliyahu.

Dringend!


Daar is iets baie groot en boos wat beplan word om hierdie aarde te tref. In Augustus, of September, of selfs tot middel Oktober.

Bid dat niks ongewoon sal gebeur in die lug nie, of selfs op die grond. As niks gebeur teen middel Oktober nie, dan beteken dit dat ons meer tyd gegee was.

Daar was 'n waarskuwing omtrent Planeet X vir 'n lang ruk. Kliek hier om dit te lees.


Ek sê nie dat dit Planeet X gaan wees nie. Ek weet nie regtig op hierdie tyd nie. Bid net teen enige iets boos wat die regerings, of satan homself wil stuur in die tyd van die 1ste Augustus tot middel Oktober.

Ons praat nie net van gevare van oorlog nie. Ons praat van die gevaar van hulle wat nie eens menslike dna het nie.

Ons praat van dit wat in die lug geplaas word, wat sal veroorsaak dat multi miljoene regoor die wêreld sal sterf.

As ek alles sê wat ons in gebed gesien het, dan kan ek beskuldig word dat ek iets gesê het wat ek nie het nie. Neem dit asb net baie ernstig op en bid dat dit uitgestel sal word, sodat ons meer tyd sal hê.

Die volgende is Profesie uittreksels van jare gelede wat ons al baie lank waarsku teen verwoesting wat gaan kom.


Neem, Vertrou, Elijah, Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Take, Trust, Elijah, Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)


Dit is die Woorde wat engele op 'n kragboks in Suid Afrika gespuitverf het, en die Heilige Gees het my na daardie kragboks gelei, en so het ek AmightyWind ontdek. En ook Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu ontmoet. Kliek die skakel hierbo en lees meer.




Ons bid dat ons 'n Getuienis soos Henog sal hê!
Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat YAHUVEH hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy YAHUVEH behaag het. Hebreërs 11:5

Besoek gerus ons nuwe Franse webwerf!
Prys YAHUSHUA!! Dankie aan almal wat dit moontlik gemaak het. Die AmightyWind Webwerf en Profesieë word ook nou in Frans vertaal! Wooo Hoooo!!!!
ONS WAARSKU JULLE NOU!
Moenie na die Sondag Kerke in die Groot Verdrukking
gaan om die MERK van die DIER te ontvang nie!


KLIEK HIER EN LEES WAT GAAN GEBEUR MET
SONDAG KERKE IN DIE GROOT VERDRUKKING


Romeine 8:5-14
Die wat volgens die vlees lewe, rig hulle gedagtes op die dinge van die vlees, maar die wie volgens die Gees lewe, rig hulle gedagtes op die dinge van die Gees.
Die gedagtes van die vlees is die dood, maar die gedagtes van die Gees is lewe en vrede.
Die gedagtes van die vlees is vyandskap teen YAHUVEH, omdat dit nie homself onderwerp aan die wette van YAHUVEH nie, en dit is ook nie daartoe instaat nie.
En hulle wie in die vlees is, is nie daartoe instaat om vir YAHUVEH bly te maak nie.
Maar julle is nie in die vlees nie, maar in die Gees, en as dit so is, dan bly die Gees van YAHUVEH binne in jou. En as enige een nie die Gees van die Messias in hom het nie, dan is daardie een nie SYNE nie.
En as die Messias in jou is, dan is die liggaam dood vir sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid.
En as die Gees van HOM wie YAHUSHUA uit die dood uit opgewek het, binne in jou is, dan sal HY wie die Messias uit die dood opgewek het, ook lewe gee aan julle sterflike liggame, deur SY Gees wat binne in julle is.
So dan broers, ons is nie skuldenaars aan die vlees nie, om volgens die vlees te lewe nie.
Omdat as jy volgens die vlees lewe, jy dan sal doodgaan, maar as jy volgens die Gees lewe maak julle die werke van die liggaam dood, en jy sal lewe.
Die wie hulleself laat lei deur die Gees van YAHUVEH, hulle is kinders van YAHUVEH.